Προτεινόμενα Αρχεία Σήμερα


Βιβλιοθήκη Δυναμικής Σύνδεσης
Microsoft.Dism.Powersh...

Το Microsoft.Dism.Powershell.Resources.dll, γνωστό επίσης ως αρχείο Dynamic Link Library, δημιουργήθηκε από την Microsoft για την ανάπτυξη του Microsoft (R) Windows (R) Operating System. Τα DLL αρχεία υπάγονται στην κατηγορία τύπου αρχείων Win32 DLL (Dynamic Link Library).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εκτελέσιμη Εφαρμογή
msconfig.exe

Το msconfig.exe, γνωστό επίσης ως αρχείο System Configuration Utility, δημιουργήθηκε από την Microsoft για την ανάπτυξη του Microsoft® Windows® Operating System. Τα EXE αρχεία υπάγονται στην κατηγορία τύπου αρχείων Win32 EXE (Windows Executable).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Βιβλιοθήκη Δυναμικής Σύνδεσης
FLIST32.OCX

Το FLIST32.OCX θεωρείται ένας τύπος αρχείου Field List OLE Custom Control. Χρησιμοποιείται συχνότερα στο Microsoft Access που αναπτύχθηκε από την Microsoft. Χρησιμοποιεί την κατάληξη αρχείου OCX και θεωρείται αρχείο Win32 DLL (ActiveX Custom Control).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πρόγραμμα οδήγησης
miniqic.sys

SCSI Tape Driver αρχεία όπως το miniqic.sys χρησιμοποιούν την SYS κατάληξη αρχείου. Αυτό το αρχείο θεωρείται ένα Win32 EXE (Windows System Configuration) αρχείο και δημιουργήθηκε αρχικά από τον Microsoft για το πακέτο λογισμικού Microsoft® Windows® Operating System.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Περιηγηθείτε στις Κατηγορίες Τύπων ΑρχείουRocketPC