Προτεινόμενα Αρχεία Σήμερα


Βιβλιοθήκη Δυναμικής Σύνδεσης
Microsoft.Uev.MonitorS...

Τα DLL αρχεία όπως το Microsoft.Uev.MonitorSyncProvider.dll κατατάσσονται ως αρχεία Win32 DLL (Dynamic Link Library). Ως αρχείο Dynamic Link Library, δημιουργήθηκε για χρήση στο Microsoft (R) Windows (R) Operating System από την Microsoft.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εκτελέσιμη Εφαρμογή
bitsadmin.exe

Το bitsadmin.exe χρησιμοποιεί την κατάληξη αρχείου EXE, η οποία είναι ειδικότερα γνωστή ως αρχείο BITS administration utility. Κατατάσσεται ως αρχείο Win32 EXE (Windows Executable), δημιουργημένο για το Microsoft® Windows® Operating System από την Microsoft.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Βιβλιοθήκη Δυναμικής Σύνδεσης
MSCOMCTL.OCX

Το MSCOMCTL.OCX χρησιμοποιεί την κατάληξη αρχείου OCX, η οποία είναι ειδικότερα γνωστή ως αρχείο Windows Common Controls ActiveX Control DLL. Κατατάσσεται ως αρχείο Win32 DLL (ActiveX Custom Control), δημιουργημένο για το MSCOMCTL από την Microsoft.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πρόγραμμα οδήγησης
vwifibus.sys

Τα αρχεία Virtual Wireless Bus Driver, όπως το vwifibus.sys, θεωρούνται αρχεία τύπου Win32 EXE (Windows System Configuration). Είναι συσχετισμένα με την κατάληξη αρχείου SYS, δημιουργημένη από τον Microsoft για το Microsoft® Windows® Operating System.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Περιηγηθείτε στις Κατηγορίες Τύπων ΑρχείουRocketPC