Προτεινόμενα Αρχεία Σήμερα


Βιβλιοθήκη Δυναμικής Σύνδεσης
FileSync.LocalizedReso...

Το FileSync.LocalizedResources.dll, γνωστό επίσης ως αρχείο Microsoft OneDrive, δημιουργήθηκε από την Microsoft για την ανάπτυξη του Microsoft OneDrive. Τα DLL αρχεία υπάγονται στην κατηγορία τύπου αρχείων Win32 DLL (Dynamic Link Library).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εκτελέσιμη Εφαρμογή
regwiz.exe

Το regwiz.exe χρησιμοποιεί την κατάληξη αρχείου EXE, η οποία είναι ειδικότερα γνωστή ως αρχείο RegWizExe. Κατατάσσεται ως αρχείο Win32 EXE (Windows Executable), δημιουργημένο για το RegWizExe από την Microsoft.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Βιβλιοθήκη Δυναμικής Σύνδεσης
sysmon.ocx

Το sysmon.ocx, γνωστό επίσης ως αρχείο System Monitor Control, δημιουργήθηκε από την Microsoft για την ανάπτυξη του Microsoft® Windows® Operating System. Τα OCX αρχεία υπάγονται στην κατηγορία τύπου αρχείων Win32 DLL (ActiveX Custom Control).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πρόγραμμα οδήγησης
ati2mtag.sys

Η ανάπτυξη του ATI Radeon WindowsNT Miniport Driver από την Microsoft οδήγησε στην τελευταία δημιουργία του ati2mtag.sys. Είναι επίσης γνωστό ως αρχείο ATI Radeon WindowsNT Miniport Driver (κατάληξη αρχείου SYS), που κατατάσσεται ως τύπος αρχείου Win64 EXE (Windows System Configuration).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Περιηγηθείτε στις Κατηγορίες Τύπων ΑρχείουRocketPC