Προτεινόμενα Αρχεία Σήμερα


Βιβλιοθήκη Δυναμικής Σύνδεσης
infocomm.dll

Το infocomm.dll θεωρείται ένας τύπος αρχείου Microsoft Internet Information Services Helper library. Χρησιμοποιείται συχνότερα στο Internet Information Services που αναπτύχθηκε από την Microsoft. Χρησιμοποιεί την κατάληξη αρχείου DLL και θεωρείται αρχείο Win32 DLL (Dynamic Link Library).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εκτελέσιμη Εφαρμογή
imjpmig.exe

Microsoft IME αρχεία όπως το imjpmig.exe χρησιμοποιούν την EXE κατάληξη αρχείου. Αυτό το αρχείο θεωρείται ένα Win32 EXE (Windows Executable) αρχείο και δημιουργήθηκε αρχικά από τον Microsoft για το πακέτο λογισμικού Microsoft IME 2002.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Βιβλιοθήκη Δυναμικής Σύνδεσης
MSPVWCTL.OCX

Το MSPVWCTL.OCX χρησιμοποιεί την κατάληξη αρχείου OCX, η οποία είναι ειδικότερα γνωστή ως αρχείο Microsoft® Office Document Imaging Viewer OCX. Κατατάσσεται ως αρχείο Win32 DLL (ActiveX Custom Control), δημιουργημένο για το Microsoft Office Document Imaging από την Microsoft.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πρόγραμμα οδήγησης
ntfs.sys

Τα αρχεία NT File System Driver, όπως το ntfs.sys, θεωρούνται αρχεία τύπου Win32 EXE (Windows System Configuration). Είναι συσχετισμένα με την κατάληξη αρχείου SYS, δημιουργημένη από τον Microsoft για το Microsoft® Windows® Operating System.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Περιηγηθείτε στις Κατηγορίες Τύπων ΑρχείουRocketPC