Προτεινόμενα Αρχεία Σήμερα


Βιβλιοθήκη Δυναμικής Σύνδεσης
nehbhb.dll

Η ανάπτυξη του Printer Driver Module από την Microsoft οδήγησε στην τελευταία δημιουργία του nehbhb.dll. Είναι επίσης γνωστό ως αρχείο Printer Driver Module (κατάληξη αρχείου DLL), που κατατάσσεται ως τύπος αρχείου Win32 DLL (Dynamic Link Library).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εκτελέσιμη Εφαρμογή
embeddedapplauncher.exe

Το embeddedapplauncher.exe, γνωστό επίσης ως αρχείο Embedded App Launcher, δημιουργήθηκε από την Microsoft για την ανάπτυξη του Microsoft® Windows® Operating System. Τα EXE αρχεία υπάγονται στην κατηγορία τύπου αρχείων Win32 EXE (Windows Executable).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Βιβλιοθήκη Δυναμικής Σύνδεσης
logui.ocx

Το logui.ocx, γνωστό επίσης ως αρχείο Logging UI Components, δημιουργήθηκε από την Microsoft για την ανάπτυξη του Internet Information Services. Τα OCX αρχεία υπάγονται στην κατηγορία τύπου αρχείων Win32 DLL (ActiveX Custom Control).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πρόγραμμα οδήγησης
Netwsn00.sys

Η ανάπτυξη του Intel® Wireless WiFi Link Adapter από την Microsoft οδήγησε στην τελευταία δημιουργία του Netwsn00.sys. Είναι επίσης γνωστό ως αρχείο Intel® Wireless WiFi Link Driver (κατάληξη αρχείου SYS), που κατατάσσεται ως τύπος αρχείου Win32 EXE (Windows System Configuration).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Περιηγηθείτε στις Κατηγορίες Τύπων ΑρχείουRocketPC