Προτεινόμενα Αρχεία Σήμερα


Βιβλιοθήκη Δυναμικής Σύνδεσης
api-ms-win-rtcore-ntus...

Τα DLL αρχεία όπως το api-ms-win-rtcore-ntuser-windowstation-l1-1-0.dll κατατάσσονται ως αρχεία Win32 DLL (Dynamic Link Library). Ως αρχείο ApiSet Stub DLL, δημιουργήθηκε για χρήση στο Microsoft® Windows® Operating System από την Microsoft.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εκτελέσιμη Εφαρμογή
muisetup.exe

Η ανάπτυξη του Microsoft® Windows® Operating System από την Microsoft οδήγησε στην τελευταία δημιουργία του muisetup.exe. Είναι επίσης γνωστό ως αρχείο Multilingual File Installation (κατάληξη αρχείου EXE), που κατατάσσεται ως τύπος αρχείου Win32 EXE (Windows Executable).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Βιβλιοθήκη Δυναμικής Σύνδεσης
tdc.ocx

Το tdc.ocx θεωρείται ένας τύπος αρχείου TDC ActiveX Control. Χρησιμοποιείται συχνότερα στο Internet Explorer που αναπτύχθηκε από την Microsoft. Χρησιμοποιεί την κατάληξη αρχείου OCX και θεωρείται αρχείο Win32 DLL (ActiveX Custom Control).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πρόγραμμα οδήγησης
iaiogpio.sys

Τα SYS αρχεία όπως το iaiogpio.sys κατατάσσονται ως αρχεία Win32 EXE (Windows System Configuration). Ως αρχείο Intel(R) Atom(TM) Processor GPIO Controller Driver, δημιουργήθηκε για χρήση στο Intel(R) Atom(TM) Processor GPIO Controller από την Microsoft.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Περιηγηθείτε στις Κατηγορίες Τύπων ΑρχείουRocketPC