Προτεινόμενα Αρχεία Σήμερα


Βιβλιοθήκη Δυναμικής Σύνδεσης
MCRecvSrc.dll

Το MCRecvSrc.dll θεωρείται ένας τύπος αρχείου Miracast Media Foundation Source DLL. Χρησιμοποιείται συχνότερα στο Microsoft® Windows® Operating System που αναπτύχθηκε από την Microsoft. Χρησιμοποιεί την κατάληξη αρχείου DLL και θεωρείται αρχείο Win32 DLL (Dynamic Link Library).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εκτελέσιμη Εφαρμογή
LaunchTM.exe

Το LaunchTM.exe, γνωστό επίσης ως αρχείο Task Manager Launcher, δημιουργήθηκε από την Microsoft για την ανάπτυξη του Microsoft® Windows® Operating System. Τα EXE αρχεία υπάγονται στην κατηγορία τύπου αρχείων Win32 EXE (Windows Executable).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Βιβλιοθήκη Δυναμικής Σύνδεσης
SNAPVIEW.OCX

Τα αρχεία Microsoft Snapshot Viewer Control, όπως το SNAPVIEW.OCX, θεωρούνται αρχεία τύπου Win32 DLL (ActiveX Custom Control). Είναι συσχετισμένα με την κατάληξη αρχείου OCX, δημιουργημένη από τον Microsoft για το Microsoft Office 2003.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πρόγραμμα οδήγησης
dumpfve.sys

Το dumpfve.sys θεωρείται ένας τύπος αρχείου Bitlocker Drive Encryption Crashdump Filter. Χρησιμοποιείται συχνότερα στο Microsoft® Windows® Operating System που αναπτύχθηκε από την Microsoft. Χρησιμοποιεί την κατάληξη αρχείου SYS και θεωρείται αρχείο Win32 DLL (Windows System Configuration).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Περιηγηθείτε στις Κατηγορίες Τύπων ΑρχείουRocketPC