Τι είναι τα Αρχεία Ήχος;

Η μορφή Αρχείου Ήχου είναι μια μορφή αρχείου που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ήχων σε ψηφιακή μορφή. Ο ήχος μετατρέπεται αρχικά σε μορφή κωδικοποίησης ήχου μορφή συμπίεσης ήχου ) για να μπορεί να αποθηκευτεί σε ψηφιακή μορφή για τους σκοπούς της αποθήκευση καθώς και της μετάδοσης. Αυτά τα δεδομένα ήχου αποθηκεύονται στη συνέχεια με τη μορφή "δεδομένων κυματομορφής" σε ένα αρχείο ήχου το οποίο μπορεί να αναπαραχθεί με ένα λογισμικό αναπαραγωγής ήχου.

Audio File Types

Ανάλυση Αρχείου Βάσης Δεδομένων - Καταλήξεις Αρχείου Ήχος


Κορυφαίες Καταλήξεις Αρχείων Ήχος

Κατάληξη Αρχείου Συνολικός Αριθμός Αρχείων Παλαιότερο Αρχείο (Ημερομηνία) Τελευταίο Αρχείο (Ημερομηνία)
SES 1 Package_for_KB976932~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.0.17514.ses
(11/21/2010)
Package_for_KB976932~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.0.17514.ses
(11/21/2010)
DLS 6 gm.dls
(09/18/2006)
gm.dls
(03/18/2017)
TOC 20 Segment2.toc
(04/11/2009)
Segment1.toc
(04/24/2017)
MID 220 flourish.mid
(09/18/2006)
PARNT_09.MID
(05/10/2017)
SMP 11 l2057.smp
(11/02/2006)
l1033.smp
(05/10/2017)
MOD 5 WINOLDAP.MOD
(04/14/2008)
WINOLDAP.MOD
(03/18/2017)
MP3 1 AchievementUnlocked.mp3
(03/18/2017)
AchievementUnlocked.mp3
(03/18/2017)
NSC 4 AF031033.NSC
(05/10/2017)
AM031033.NSC
(05/10/2017)
RAD 3 M1033Zira.keyboard.RAD
(03/18/2017)
M1033Zira.keyboard.RAD
(03/18/2017)
M4A 8 Skype_Call_Answer.m4a
(03/18/2017)
Skype_Call_Answer.m4a
(03/18/2017)
MLLR 8 l2057.mllr
(11/02/2006)
l1033.mllr
(02/10/2017)
BEP 4 M1033David.BEP
(03/18/2017)
M1033Eva.BEP
(03/18/2017)
RAM 1 cmos.ram
(04/14/2008)
cmos.ram
(04/14/2008)
Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster

Ανακαλύψτε άλλες καταλήξεις αρχείων:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z