Τι είναι τα Αρχεία Windows Script;

Τα Αρχεία Δέσμης Ενεργειών της Microsoft είναι ένας τύπος αρχείου script το οποίο εκτελεί τις οδηγίες που περιέχει όταν ανοίγει. Είναι επίσης γνωστό ως Αρχείο Script Windows, ή WSF για συντομία. Χρησιμοποιείται από το Windows Script Host, ένα εργαλείο στο λειτουργικό σύστημα Windows της Microsoft που επιτρέπει σε έναν χρήστη να αυτοματοποιεί διαφορετικές εργασίες χρησιμοποιώντας διαφορετικές γλώσσες δέσμης ενεργειών. Το Windows Script Host εισήχθη για πρώτη φορά στα Windows 95 και επέτρεψε την αυτοματοποίηση του Internet Explorer.

Script File Types

Ανάλυση Αρχείου Βάσης Δεδομένων - Καταλήξεις Αρχείου Windows Script

11

WSF Αρχεία


Κορυφαίες Καταλήξεις Αρχείων Windows Script

Κατάληξη Αρχείου Συνολικός Αριθμός Αρχείων Παλαιότερο Αρχείο (Ημερομηνία) Τελευταίο Αρχείο (Ημερομηνία)
WSF 11 manage-bde.wsf
(01/21/2008)
powerOn.wsf
(01/02/2020)
Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster

Ανακαλύψτε άλλες καταλήξεις αρχείων:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z