Τι είναι τα Αρχεία Βιβλιοθήκη Δυναμικής Σύνδεσης;

Τα αρχεία DLL, ή Dynamic-Link Library (αρχεία Βιβλιοθήκης Δυναμικής Σύνδεσης), είναι η υλοποίηση των κοινόχρηστων βιβλιοθηκών της Microsoft στο λειτουργικό σύστημα Windows. Περιέχουν οδηγίες οι οποίες μπορούν να καλούνται από τους προγραμματιστές κατά την ανάπτυξη λογισμικού Windows. Η ενεργοποίηση της κοινής λειτουργικότητας μέσω μιας καθολικά κοινόχρηστης βιβλιοθήκης επιτρέπει την ταχύτερη και ευκολότερη ανάπτυξη λογισμικού, επειδή οι προγραμματιστές δεν απαιτείται να κωδικοποιούν τα πάντα από την αρχή.

Δεν μπορείτε να εκτελέσετε μόνο του ένα αρχείο DLL. Μπορούν να καλούνται μόνο από ένα άλλο κομμάτι κώδικα που εκτελείται ήδη. Με εύστοχη ονομασία, είναι δυναμικά, με την έννοια ότι δεν είναι πάντα διαθέσιμα στη μνήμη - τα δεδομένα που περιέχονται μέσα σε αυτά εξάγονται μόνο όταν το πρόγραμμα τα καλεί ρητά.

Dynamic Link Library Types

Ανάλυση Αρχείου Βάσης Δεδομένων - Καταλήξεις Αρχείου Βιβλιοθήκη Δυναμικής Σύνδεσης


Κορυφαίες Καταλήξεις Αρχείων Βιβλιοθήκη Δυναμικής Σύνδεσης

Κατάληξη Αρχείου Συνολικός Αριθμός Αρχείων Παλαιότερο Αρχείο (Ημερομηνία) Τελευταίο Αρχείο (Ημερομηνία)
OLB 194 vsavb7.olb
(10/20/2006)
VEN2232.OLB
(03/04/2020)
RS 61 esrb.rs
(07/13/2009)
WEB.rs
(03/18/2017)
WPC 5 write32.wpc
(04/14/2008)
write32.wpc
(04/14/2008)
RLL 513 sqloledb.rll
(11/02/2006)
msolui100.rll
(03/04/2020)
RBF 12 A0000029.rbf
(05/10/2017)
A0000038.rbf
(05/10/2017)
FAE 190 OLTASK.FAE
(05/10/2017)
OLAPPT.FAE
(02/15/2020)
FLT 370 JPEGIM32.FLT
(05/10/2017)
mssdsp.flt
(03/06/2020)
MUI 138887 tipresx.dll.mui
(11/02/2006)
dpnet.dll.mui
(03/06/2020)
DAT 56619 ChsPinyinUDL_RoamUp.dat
(01/02/1970)
SA.DAT
(03/30/2020)
TLB 824 mscorlib.tlb
(09/18/2006)
vtxtauto.tlb
(03/05/2020)
MML 33 OFFICE10.MML
(05/10/2017)
OFFICE10.MML
(03/04/2020)
TSP 45 kmddsp.tsp
(11/02/2006)
unimdm.tsp
(03/04/2020)
MSSTYLES 18 luna.msstyles
(04/14/2008)
aerolite.msstyles
(03/04/2020)
PSP 52 XFILE.PSP
(05/10/2017)
XOCR3.PSP
(03/04/2020)
WTL 2 wertargets.wtl
(01/21/2008)
wertargets.wtl
(01/21/2008)
MMW 33 OFFICE10.MMW
(05/10/2017)
OFFICE10.MMW
(03/04/2020)
WLL 4 BSH32.WLL
(05/10/2017)
MathPage.wll
(02/04/2020)
OCX 442 dmview.ocx
(01/21/2008)
wshom.ocx
(03/04/2020)
CNV 149 MSWRD832.CNV
(04/14/2008)
RECOVR32.CNV
(03/04/2020)
DIC 633 IMJPCH.DIC
(09/18/2006)
Dummy.dic
(02/22/2020)
ODF 198 office.odf
(11/21/2014)
office.odf
(03/04/2020)
FIL 6 IMJPPSGF.FIL
(06/02/2012)
IlSdk.fil
(11/25/2019)
IEC 12 html.iec
(04/14/2008)
html.iec
(03/04/2020)
WINMD 10159 WinStore.UI.WinMD
(07/25/2012)
Microsoft.UI.Xaml.winmd
(03/30/2020)
GRM 12 IMJPGN.GRM
(09/18/2006)
IMJPGN.GRM
(07/24/2013)
CPL 244 hdwwiz.cpl
(11/02/2006)
inetcpl.cpl
(03/04/2020)
DLL 312194 MSOWS409.DLL
(06/06/1999)
mscorlib.ni.dll
(03/30/2020)
XLL 12 ANALYS32.XLL
(05/10/2017)
ANALYS32.XLL
(02/12/2020)
IDX_DLL 234 MSOINTL.DLL.IDX_DLL
(05/10/2017)
MSOINTL.DLL.IDX_DLL
(03/16/2020)
AX 1692 ir41_32.ax
(11/02/2006)
ksproxy.ax
(03/04/2020)
SAM 123 lmhosts.sam
(09/18/2006)
ORG97.SAM
(02/15/2020)
Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster

Ανακαλύψτε άλλες καταλήξεις αρχείων:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z