Τι είναι τα Αρχεία Βιβλιοθήκη Δυναμικής Σύνδεσης;

Τα αρχεία DLL, ή Dynamic-Link Library (αρχεία Βιβλιοθήκης Δυναμικής Σύνδεσης), είναι η υλοποίηση των κοινόχρηστων βιβλιοθηκών της Microsoft στο λειτουργικό σύστημα Windows. Περιέχουν οδηγίες οι οποίες μπορούν να καλούνται από τους προγραμματιστές κατά την ανάπτυξη λογισμικού Windows. Η ενεργοποίηση της κοινής λειτουργικότητας μέσω μιας καθολικά κοινόχρηστης βιβλιοθήκης επιτρέπει την ταχύτερη και ευκολότερη ανάπτυξη λογισμικού, επειδή οι προγραμματιστές δεν απαιτείται να κωδικοποιούν τα πάντα από την αρχή.

Δεν μπορείτε να εκτελέσετε μόνο του ένα αρχείο DLL. Μπορούν να καλούνται μόνο από ένα άλλο κομμάτι κώδικα που εκτελείται ήδη. Με εύστοχη ονομασία, είναι δυναμικά, με την έννοια ότι δεν είναι πάντα διαθέσιμα στη μνήμη - τα δεδομένα που περιέχονται μέσα σε αυτά εξάγονται μόνο όταν το πρόγραμμα τα καλεί ρητά.

Dynamic Link Library Types

Ανάλυση Αρχείου Βάσης Δεδομένων - Καταλήξεις Αρχείου Βιβλιοθήκη Δυναμικής Σύνδεσης


Κορυφαίες Καταλήξεις Αρχείων Βιβλιοθήκη Δυναμικής Σύνδεσης

Κατάληξη Αρχείου Συνολικός Αριθμός Αρχείων Παλαιότερο Αρχείο (Ημερομηνία) Τελευταίο Αρχείο (Ημερομηνία)
MMW 9 CAGCAT10.MMW
(05/10/2017)
CAGCAT10.MMW
(05/10/2017)
WINMD 302 WinStore.UI.WinMD
(07/25/2012)
Lift.Transcoding.winmd
(03/18/2017)
GRM 12 IMJPGN.GRM
(09/18/2006)
IMJPGN.GRM
(07/24/2013)
RLL 137 sqloledb.rll
(11/02/2006)
Synchronization.rll
(05/10/2017)
SAM 69 lmhosts.sam
(09/18/2006)
PABR.SAM
(05/10/2017)
AX 155 iac25_32.ax
(11/02/2006)
g711codc.ax
(03/18/2017)
TLB 279 mscorlib.tlb
(09/18/2006)
vstoee90.tlb
(05/10/2017)
IDX_DLL 70 MSOINTL.REST.IDX_DLL
(05/10/2017)
WWINTL.REST.IDX_DLL
(05/10/2017)
RS 61 esrb.rs
(07/13/2009)
grb.rs
(03/18/2017)
FIL 3 IMJPPSGF.FIL
(06/02/2012)
IMJPPSGF.FIL
(03/18/2017)
ODF 9 office.odf
(11/21/2014)
office.odf
(05/10/2017)
OLB 66 vsavb7.olb
(10/20/2006)
VEN2232.OLB
(05/10/2017)
CPL 172 telephon.cpl
(11/02/2006)
MLCFG32.CPL
(05/10/2017)
OCX 90 dmview.ocx
(01/21/2008)
MSCOMCTL.OCX
(05/10/2017)
MSSTYLES 9 luna.msstyles
(04/14/2008)
aerolite.msstyles
(03/18/2017)
IEC 8 html.iec
(04/14/2008)
html.iec
(03/18/2017)
DAT 915 ChsPinyinUDL_RoamUp.dat
(01/02/1970)
pubpol34.dat
(05/10/2017)
PSP 15 XFILE.PSP
(05/10/2017)
XOCR3.PSP
(05/10/2017)
DLL 29618 MSOWS409.DLL
(06/06/1999)
policy.3.5.System.Data.SqlServerCe.Entity.dll
(05/10/2017)
MML 9 CAGCAT10.MML
(05/10/2017)
CAGCAT10.MML
(05/10/2017)
RBF 12 A0000029.rbf
(05/10/2017)
A0000035.rbf
(05/10/2017)
FAE 88 DELIMDOS.FAE
(05/10/2017)
OLMAILR.FAE
(05/10/2017)
WLL 2 MSREFTLW.WLL
(05/10/2017)
MSREFTLW.WLL
(05/10/2017)
XLL 6 ANALYS32.XLL
(05/10/2017)
ANALYS32.XLL
(05/10/2017)
DIC 35 IMJPCH.DIC
(09/18/2006)
ADVZIP.DIC
(05/10/2017)
FLT 56 JPEGIM32.FLT
(05/10/2017)
JPEGIM32.FLT
(05/10/2017)
WPC 5 mswrd632.wpc
(04/14/2008)
mswrd632.wpc
(04/14/2008)
WTL 2 wertargets.wtl
(01/21/2008)
wertargets.wtl
(01/21/2008)
CNV 50 MSWRD832.CNV
(04/14/2008)
Wordcnvpxy.cnv
(05/10/2017)
TSP 40 kmddsp.tsp
(11/02/2006)
remotesp.tsp
(03/18/2017)
MUI 14511 tipresx.dll.mui
(11/02/2006)
msipc.dll.mui
(05/10/2017)
Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster

Ανακαλύψτε άλλες καταλήξεις αρχείων:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z