Τι είναι τα Αρχεία Βιβλιοθήκη Δυναμικής Σύνδεσης;

Τα αρχεία DLL, ή Dynamic-Link Library (αρχεία Βιβλιοθήκης Δυναμικής Σύνδεσης), είναι η υλοποίηση των κοινόχρηστων βιβλιοθηκών της Microsoft στο λειτουργικό σύστημα Windows. Περιέχουν οδηγίες οι οποίες μπορούν να καλούνται από τους προγραμματιστές κατά την ανάπτυξη λογισμικού Windows. Η ενεργοποίηση της κοινής λειτουργικότητας μέσω μιας καθολικά κοινόχρηστης βιβλιοθήκης επιτρέπει την ταχύτερη και ευκολότερη ανάπτυξη λογισμικού, επειδή οι προγραμματιστές δεν απαιτείται να κωδικοποιούν τα πάντα από την αρχή.

Δεν μπορείτε να εκτελέσετε μόνο του ένα αρχείο DLL. Μπορούν να καλούνται μόνο από ένα άλλο κομμάτι κώδικα που εκτελείται ήδη. Με εύστοχη ονομασία, είναι δυναμικά, με την έννοια ότι δεν είναι πάντα διαθέσιμα στη μνήμη - τα δεδομένα που περιέχονται μέσα σε αυτά εξάγονται μόνο όταν το πρόγραμμα τα καλεί ρητά.

Dynamic Link Library Types

Ανάλυση Αρχείου Βάσης Δεδομένων - Καταλήξεις Αρχείου Βιβλιοθήκη Δυναμικής Σύνδεσης


Κορυφαίες Καταλήξεις Αρχείων Βιβλιοθήκη Δυναμικής Σύνδεσης

Κατάληξη Αρχείου Συνολικός Αριθμός Αρχείων Παλαιότερο Αρχείο (Ημερομηνία) Τελευταίο Αρχείο (Ημερομηνία)
OCX 442 dmview.ocx
(01/21/2008)
wshom.ocx
(03/04/2020)
WPC 5 mswrd6.wpc
(04/14/2008)
mswrd6.wpc
(04/14/2008)
RBF 12 A0000029.rbf
(05/10/2017)
A0000033.rbf
(05/10/2017)
DLL 312194 MSOWS409.DLL
(06/06/1999)
mscorlib.ni.dll
(03/30/2020)
TSP 45 remotesp.tsp
(11/02/2006)
unimdm.tsp
(03/04/2020)
WTL 2 wertargets.wtl
(01/21/2008)
wertargets.wtl
(01/21/2008)
GRM 12 IMJPGN.GRM
(09/18/2006)
IMJPNC.GRM
(07/24/2013)
MMW 33 CAGCAT.MMW
(05/10/2017)
OFFICE10.MMW
(03/04/2020)
DAT 56619 ChsPinyinUDL_RoamUp.dat
(01/02/1970)
SA.DAT
(03/30/2020)
FIL 6 IMJPPSGF.FIL
(06/02/2012)
IlSdk.fil
(11/25/2019)
PSP 52 XFILE.PSP
(05/10/2017)
XOCR3.PSP
(03/04/2020)
MSSTYLES 18 luna.msstyles
(04/14/2008)
aerolite.msstyles
(03/04/2020)
MML 33 CAGCAT.MML
(05/10/2017)
OFFICE10.MML
(03/04/2020)
ODF 198 office.odf
(11/21/2014)
office.odf
(03/04/2020)
TLB 824 mscorlib.tlb
(09/18/2006)
vtxtauto.tlb
(03/05/2020)
FLT 370 WMFIMP32.FLT
(05/10/2017)
mssdsp.flt
(03/06/2020)
RS 61 esrb.rs
(07/13/2009)
pegi.rs
(03/18/2017)
RLL 513 sqlsrv32.rll
(11/02/2006)
msmdsrv.rll
(03/04/2020)
WLL 4 MSREFTLW.WLL
(05/10/2017)
MathPage.wll
(02/04/2020)
MUI 138887 tipresx.dll.mui
(11/02/2006)
dpnet.dll.mui
(03/06/2020)
SAM 123 lmhosts.sam
(09/18/2006)
ORG97.SAM
(02/15/2020)
XLL 12 ANALYS32.XLL
(05/10/2017)
ANALYS32.XLL
(02/12/2020)
WINMD 10159 WinStore.UI.WinMD
(07/25/2012)
Microsoft.UI.Xaml.winmd
(03/30/2020)
CNV 149 html32.cnv
(04/14/2008)
RECOVR32.CNV
(03/04/2020)
IEC 12 html.iec
(04/14/2008)
html.iec
(03/04/2020)
AX 1692 vidcap.ax
(11/02/2006)
ksproxy.ax
(03/04/2020)
DIC 633 IMJPCH.DIC
(09/18/2006)
Dummy.dic
(02/22/2020)
OLB 194 vsavb7.olb
(10/20/2006)
VEN2232.OLB
(03/04/2020)
IDX_DLL 234 MSOINTL.DLL.IDX_DLL
(05/10/2017)
MSOINTL.DLL.IDX_DLL
(03/16/2020)
CPL 244 ncpa.cpl
(11/02/2006)
inetcpl.cpl
(03/04/2020)
FAE 190 DELIMDOS.FAE
(05/10/2017)
OLJRNL.FAE
(02/15/2020)
Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster

Ανακαλύψτε άλλες καταλήξεις αρχείων:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z