Τι είναι τα Αρχεία Βιβλιοθήκη Δυναμικής Σύνδεσης;

Τα αρχεία DLL, ή Dynamic-Link Library (αρχεία Βιβλιοθήκης Δυναμικής Σύνδεσης), είναι η υλοποίηση των κοινόχρηστων βιβλιοθηκών της Microsoft στο λειτουργικό σύστημα Windows. Περιέχουν οδηγίες οι οποίες μπορούν να καλούνται από τους προγραμματιστές κατά την ανάπτυξη λογισμικού Windows. Η ενεργοποίηση της κοινής λειτουργικότητας μέσω μιας καθολικά κοινόχρηστης βιβλιοθήκης επιτρέπει την ταχύτερη και ευκολότερη ανάπτυξη λογισμικού, επειδή οι προγραμματιστές δεν απαιτείται να κωδικοποιούν τα πάντα από την αρχή.

Δεν μπορείτε να εκτελέσετε μόνο του ένα αρχείο DLL. Μπορούν να καλούνται μόνο από ένα άλλο κομμάτι κώδικα που εκτελείται ήδη. Με εύστοχη ονομασία, είναι δυναμικά, με την έννοια ότι δεν είναι πάντα διαθέσιμα στη μνήμη - τα δεδομένα που περιέχονται μέσα σε αυτά εξάγονται μόνο όταν το πρόγραμμα τα καλεί ρητά.

Dynamic Link Library Types

Ανάλυση Αρχείου Βάσης Δεδομένων - Καταλήξεις Αρχείου Βιβλιοθήκη Δυναμικής Σύνδεσης


Κορυφαίες Καταλήξεις Αρχείων Βιβλιοθήκη Δυναμικής Σύνδεσης

Κατάληξη Αρχείου Συνολικός Αριθμός Αρχείων Παλαιότερο Αρχείο (Ημερομηνία) Τελευταίο Αρχείο (Ημερομηνία)
GRM 12 IMJPGN.GRM
(09/18/2006)
IMJPGN.GRM
(07/24/2013)
ODF 9 office.odf
(11/21/2014)
office.odf
(05/10/2017)
CNV 50 MSWRD832.CNV
(04/14/2008)
Wordcnvpxy.cnv
(05/10/2017)
MML 9 CAGCAT.MML
(05/10/2017)
CAGCAT10.MML
(05/10/2017)
SAM 69 lmhosts.sam
(09/18/2006)
ORG97R.SAM
(05/10/2017)
IEC 8 html.iec
(04/14/2008)
html.iec
(03/18/2017)
RLL 137 sqloledb.rll
(11/02/2006)
Synchronization.rll
(05/10/2017)
MUI 14511 tipresx.dll.mui
(11/02/2006)
msipc.dll.mui
(05/10/2017)
RS 61 esrb.rs
(07/13/2009)
fpb.rs
(03/18/2017)
CPL 172 hdwwiz.cpl
(11/02/2006)
MLCFG32.CPL
(05/10/2017)
MMW 9 CAGCAT.MMW
(05/10/2017)
CAGCAT10.MMW
(05/10/2017)
MSSTYLES 9 luna.msstyles
(04/14/2008)
aerolite.msstyles
(03/18/2017)
TSP 40 ndptsp.tsp
(11/02/2006)
remotesp.tsp
(03/18/2017)
WTL 2 wertargets.wtl
(01/21/2008)
wertargets.wtl
(01/21/2008)
XLL 6 ANALYS32.XLL
(05/10/2017)
ANALYS32.XLL
(05/10/2017)
DAT 915 ChsPinyinUDL_RoamUp.dat
(01/02/1970)
pubpol34.dat
(05/10/2017)
DLL 29618 MSOWS409.DLL
(06/06/1999)
policy.3.5.System.Data.SqlServerCe.Entity.dll
(05/10/2017)
FIL 3 IMJPPSGF.FIL
(06/02/2012)
IMJPPSGF.FIL
(03/18/2017)
TLB 279 mscorlib.tlb
(09/18/2006)
vstoee90.tlb
(05/10/2017)
FAE 88 OLNOTE.FAE
(05/10/2017)
OLNOTE.FAE
(05/10/2017)
RBF 12 A0000029.rbf
(05/10/2017)
A0000032.rbf
(05/10/2017)
OLB 66 vsavb7.olb
(10/20/2006)
VEN2232.OLB
(05/10/2017)
FLT 56 PICTIM32.FLT
(05/10/2017)
JPEGIM32.FLT
(05/10/2017)
IDX_DLL 70 MSOINTL.REST.IDX_DLL
(05/10/2017)
XLINTL32.DLL.IDX_DLL
(05/10/2017)
WPC 5 mswrd632.wpc
(04/14/2008)
mswrd632.wpc
(04/14/2008)
AX 155 iac25_32.ax
(11/02/2006)
g711codc.ax
(03/18/2017)
WLL 2 MSREFTLW.WLL
(05/10/2017)
MSREFTLW.WLL
(05/10/2017)
PSP 15 XFILE.PSP
(05/10/2017)
XOCR3.PSP
(05/10/2017)
OCX 90 dmview.ocx
(01/21/2008)
MSCOMCTL.OCX
(05/10/2017)
DIC 35 IMJPCH.DIC
(09/18/2006)
ADVTEL.DIC
(05/10/2017)
WINMD 302 WinStore.UI.WinMD
(07/25/2012)
Lift.Transcoding.winmd
(03/18/2017)
Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster

Ανακαλύψτε άλλες καταλήξεις αρχείων:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z