Τι είναι τα Αρχεία Παιχνίδι;

Η κατηγορία Αρχεία Παιχνιδιών περιλαμβάνει όλα τα αρχεία που χρησιμοποιούνται από παιχνίδια βίντεο σε υπολογιστή όπως αποθηκευμένα αρχεία, ROM παιχνιδιών κλπ. Όλα τα αρχεία που απαιτούνται για την εκτέλεση ενός παιχνιδιού τα οποία δεν κατατάσσονται ως άλλος τύπος αρχείου προγραμματισμού, θεωρούνται αρχεία παιχνιδιών.

Δημοφιλείς Καταλήξεις Αρχείων Παιχνιδιών


Game File Types

Ανάλυση Αρχείου Βάσης Δεδομένων - Καταλήξεις Αρχείου Παιχνίδι


Κορυφαίες Καταλήξεις Αρχείων Παιχνίδι

Κατάληξη Αρχείου Συνολικός Αριθμός Αρχείων Παλαιότερο Αρχείο (Ημερομηνία) Τελευταίο Αρχείο (Ημερομηνία)
DUN 11 migip.dun
(01/21/2008)
migip.dun
(06/10/2009)
CSD 14 M1033DSK.CSD
(09/18/2006)
GeodeticTransform.CSD
(01/20/2020)
KOR 5 noise.kor
(09/18/2006)
unicodeText.KOR
(12/21/2019)
SST 54 idstore.sst
(04/24/2017)
root_ca_store.sst
(01/23/2020)
DXT 233 EP0NOE6A.DXT
(09/18/2006)
atlast.dxt
(03/04/2020)
HIT 5 ResCache.hit
(11/21/2010)
ResCache.hit
(04/24/2017)
CDP 1057 CDPGlobalSettings.cdp
(04/24/2017)
CDPGlobalSettings.cdp
(03/30/2020)
BLB 3 atiapfxx.blb
(06/29/2012)
my day.BLB
(01/08/2020)
DLG 18 Print.dlg
(04/24/2017)
dialogs.dlg
(12/31/2019)
FXH 14 Common.fxh
(11/02/2006)
ShadowMapDx10.fxh
(03/04/2020)
FRA 7 wbdbase.fra
(04/14/2008)
sell.fra
(12/17/2019)
CHT 5 NOISE.CHT
(09/18/2006)
NOISE.CHT
(08/22/2013)
CTY 10 VSTProf.cty
(01/21/2008)
Default.cty
(11/06/2019)
TABLE 3 sidubm.table
(03/18/2017)
windrv_mapping.table
(11/28/2019)
SAV 662 SOFTWARE.SAV
(11/02/2006)
Tally.sav
(02/07/2020)
MAP 3408 INDEX.MAP
(04/24/2017)
ajv.min.js.map
(02/27/2020)
VDF 340 hp6000at.vdf
(06/10/2009)
PlatformMenu.vdf
(12/29/2019)
LOCK 22 roaming.lock
(04/24/2017)
AdSSOAppState-v2.lock
(03/04/2020)
ENG 35 noise.eng
(04/14/2008)
EasyPDFConverter.eng
(02/24/2020)
SVE 3 noise.sve
(04/14/2008)
noise.sve
(04/14/2008)
PHN 11 l2057.phn
(11/02/2006)
l1033.phn
(05/10/2017)
ELM 832 LEVEL.ELM
(05/10/2017)
WATERMAR.ELM
(02/15/2020)
ID 52 USCITY_B.ID
(05/10/2017)
versions.id
(01/23/2020)
Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster

Ανακαλύψτε άλλες καταλήξεις αρχείων:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z