Τι είναι τα Αρχεία Game;

Η κατηγορία Αρχεία Παιχνιδιών περιλαμβάνει όλα τα αρχεία που χρησιμοποιούνται από παιχνίδια βίντεο σε υπολογιστή όπως αποθηκευμένα αρχεία, ROM παιχνιδιών κλπ. Όλα τα αρχεία που απαιτούνται για την εκτέλεση ενός παιχνιδιού τα οποία δεν κατατάσσονται ως άλλος τύπος αρχείου προγραμματισμού, θεωρούνται αρχεία παιχνιδιών.

Δημοφιλείς Καταλήξεις Αρχείων Παιχνιδιών


Game File Types

Ανάλυση Αρχείου Βάσης Δεδομένων - Καταλήξεις Αρχείου Game


Κορυφαίες Καταλήξεις Αρχείων Game

Επέκταση Αρχείου Συνολικός Αριθμός Αρχείων Παλαιότερο Αρχείο (Ημερομηνία) Τελευταίο Αρχείο (Ημερομηνία)
DUN 9 migip.dun
(01/21/2008)
migip.dun
(06/10/2009)
CSD 7 M1033DSK.CSD
(09/18/2006)
GeodeticTransform.CSD
(01/20/2020)
CDP 1 CDPGlobalSettings.cdp
(04/24/2017)
CDPGlobalSettings.cdp
(03/30/2020)
BLB 3 atiapfxx.blb
(06/29/2012)
my day.BLB
(01/08/2020)
FXH 13 Common.fxh
(11/02/2006)
ShadowMapDx10.fxh
(03/04/2020)
VDF 340 hp6000nt.vdf
(06/10/2009)
legacydepotdata.vdf
(12/29/2019)
DXT 150 EP0NOAAB.DXT
(09/18/2006)
atlast.dxt
(03/04/2020)
SST 7 idstore.sst
(04/24/2017)
root_ca_store.sst
(01/23/2020)
CHT 1 NOISE.CHT
(09/18/2006)
NOISE.CHT
(08/22/2013)
ID 45 AUSCITYB.ID
(05/10/2017)
versions.id
(01/23/2020)
KOR 4 noise.kor
(09/18/2006)
unicodeText.KOR
(12/21/2019)
SVE 3 noise.sve
(04/14/2008)
noise.sve
(04/14/2008)
TABLE 3 sidubm.table
(03/18/2017)
windrv_mapping.table
(11/28/2019)
FRA 7 noise.fra
(04/14/2008)
sell.fra
(12/17/2019)
PHN 2 l2057.phn
(11/02/2006)
l1033.phn
(05/10/2017)
MAP 291 INDEX.MAP
(04/24/2017)
ajv.min.js.map
(02/27/2020)
LOCK 6 roaming.lock
(04/24/2017)
AdSSOAppState-v2.lock
(03/04/2020)
CTY 5 VSTProf.cty
(01/21/2008)
Default.cty
(11/06/2019)
HIT 1 ResCache.hit
(11/21/2010)
ResCache.hit
(04/24/2017)
SAV 166 SYSTEM.SAV
(11/02/2006)
Tally.sav
(02/07/2020)
DLG 10 Print.dlg
(04/24/2017)
dialogs.dlg
(12/31/2019)
ELM 87 AXIS.ELM
(05/10/2017)
WATERMAR.ELM
(02/15/2020)
ENG 28 noise.eng
(04/14/2008)
EasyPDFConverter.eng
(02/24/2020)
Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster

Ανακαλύψτε άλλες καταλήξεις αρχείων:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z