Τι είναι τα Αρχεία Παιχνίδι;

Η κατηγορία Αρχεία Παιχνιδιών περιλαμβάνει όλα τα αρχεία που χρησιμοποιούνται από παιχνίδια βίντεο σε υπολογιστή όπως αποθηκευμένα αρχεία, ROM παιχνιδιών κλπ. Όλα τα αρχεία που απαιτούνται για την εκτέλεση ενός παιχνιδιού τα οποία δεν κατατάσσονται ως άλλος τύπος αρχείου προγραμματισμού, θεωρούνται αρχεία παιχνιδιών.

Δημοφιλείς Καταλήξεις Αρχείων Παιχνιδιών


Game File Types

Ανάλυση Αρχείου Βάσης Δεδομένων - Καταλήξεις Αρχείου Παιχνίδι


Κορυφαίες Καταλήξεις Αρχείων Παιχνίδι

Κατάληξη Αρχείου Συνολικός Αριθμός Αρχείων Παλαιότερο Αρχείο (Ημερομηνία) Τελευταίο Αρχείο (Ημερομηνία)
LOCK 3 roaming.lock
(04/24/2017)
roaming.lock
(04/24/2017)
SVE 3 wbdbase.sve
(04/14/2008)
wbdbase.sve
(04/14/2008)
FRA 3 wbcache.fra
(04/14/2008)
wbcache.fra
(04/14/2008)
ENG 1 noise.eng
(04/14/2008)
noise.eng
(04/14/2008)
ID 40 UKCITY_B.ID
(05/10/2017)
UKCITY_B.ID
(05/10/2017)
KOR 2 noise.kor
(09/18/2006)
noise.kor
(06/10/2009)
DLG 1 Print.dlg
(04/24/2017)
Print.dlg
(04/24/2017)
CDP 3 CDPGlobalSettings.cdp
(04/24/2017)
CDPGlobalSettings.cdp
(04/24/2017)
BLB 1 atiapfxx.blb
(06/29/2012)
atiapfxx.blb
(06/29/2012)
CSD 2 M1033DSK.CSD
(09/18/2006)
M1033DSK.CSD
(06/10/2009)
SAV 8 SYSTEM.SAV
(11/02/2006)
SOFTWARE.SAV
(04/24/2017)
VDF 21 hp6000at.vdf
(06/10/2009)
hpzpaw72.vdf
(06/10/2009)
DXT 192 EP0NOE8F.DXT
(09/18/2006)
Sticker_Wood.dxt
(03/18/2017)
CHT 5 NOISE.CHT
(09/18/2006)
NOISE.CHT
(08/22/2013)
FXH 1 Common.fxh
(11/02/2006)
Common.fxh
(11/02/2006)
CTY 8 VSTProf.cty
(01/21/2008)
VSTProf.cty
(03/18/2017)
TABLE 1 sidubm.table
(03/18/2017)
sidubm.table
(03/18/2017)
DUN 11 migip.dun
(01/21/2008)
migip.dun
(06/10/2009)
ELM 292 TRAVEL.ELM
(05/10/2017)
PAPYRUS.ELM
(05/10/2017)
HIT 5 ResCache.hit
(11/21/2010)
ResCache.hit
(04/24/2017)
SST 10 idstore.sst
(04/24/2017)
idstore.sst
(05/10/2017)
PHN 11 l2057.phn
(11/02/2006)
l1033.phn
(05/10/2017)
MAP 91 MAPPING2.MAP
(04/24/2017)
MAPPING1.MAP
(05/10/2017)
Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster

Ανακαλύψτε άλλες καταλήξεις αρχείων:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z