Όλες οι Καταλήξεις Αρχείων

Παράθεση όλων των καταλήξεων αρχείων σε αλφαριθμητική σειρά

Σειρές ανά σελίδα:       από 6
Κατάληξη Αρχείου Τύπος Αρχείου Αριθμός Συσχετισμένων Αρχείων Δημοφιλέστερο Αρχείο
2Q0 Data 2 sdp1.2q0
2QM Data 1 te_protm.2qm
3MF 3D Image 25 trainengine.3mf
ACC Data 4 ACCESS12.ACC
ACCDA Microsoft Access Application 4 UTILITY.ACCDA
ACCDE Database 12 ACWZTOOL.ACCDE
ACCDT Database 73 Marketing Projects.accdt
ACCDU Microsoft Access Application 8 ACWZDAT12.ACCDU
ACCFL Microsoft Access Application 7 Tasks.accfl
ACCFT Microsoft Access Application 27 Phone.accft
ACCTB Database 1 Core.acctb
ACG Data 14 CLIPPIT.ACG
ACL Data 88 MsSp7pt-PT.acl
ACM Driver 44 MSAUD32.ACM
ACS Video 20 DOT.ACS
ADC Raster Image 2 L1033.ADC
ADM System 7 inetres.adm
ADML System 825 AutoPlay.adml
ADMX System 825 Logon.admx
ADP Microsoft Access Project 2 NorthwindCS.adp
AIO Developer 3 hpo5300a.aio
AM Developer 34 AM032057.am
AMX Plugin 18 gdi32.amx
ANI System 98 sizens.ani
APL GIS 2 M1033DSK.APL
APM Raster Image 11 M1033DAV.APM
APPCACHE Text 1 threshold[1].appcache
APPX Developer 9 Microsoft.MicrosoftRetailDemoProvisioning_8wekyb3d8bbwe.appx
ART CAD 2 L1033.ART
ASCX Internet Web 55 AppSetting.ascx
ASD Backup 2 VIDEO.ASD
ASP Internet Web 19 ipp_0003.asp
ASPX Internet Web 165 managePermissions.aspx
AUTOMATICDESTINATIONS-MS System 6 5f7b5f1e01b83767.automaticDestinations-ms
AVI Video 39 boxed-delete.avi
AW Data 71 SCHDPLUS.AW
AX Dynamic Link Library 155 VBICodec.ax
BAG Executable Application 44 saMV3D-PropertyBag.bag
BAK Backup 15 DATA.BAK
BAT Script 14 Build.bat
BCF Page Layout 2 RecentFileCache.bcf
BCM Data 44 BRIO04AL.BCM
BDR Text 165 MSART15.BDR
BEP Audio 4 M1033Eva.BEP
BIN Executable Application 361 eeprom_qca9377_1p1_NFA425_olpc_SS_S.bin
BIT CAD 5 dsbri2f.bit
BLB Game 1 atiapfxx.blb
BLF System 2 KtmRmTm.blf
BR2 System 1 M1033Eva.BR2
BROWSER Developer 86 firefox.browser
BRUSH Vector Image 1 round18.brush
BTL Data 2 FPCNTCLT.BTL
BTR Database 15 INDEX.BTR
BUD Backup 10 sendtoonenote.BUD
BXF Data 1 Default-Scene.bxf
CAB Archive 123 AccLR.cab
CACHE Temporary 6 bootcat.cache
CAG Vector Image 1 POPULAR.CAG
CAMP Settings 10 D65.camp
CAP Data 3 atiumd6a.cap
CDMP System 10 wscRGB.cdmp
CDP Game 3 CDPGlobalSettings.cdp
CDR Vector Image 2 MS.CDR
CER Internet Web 28 VeriSign_Class_3_Public_Primary_CA.cer
CFG Developer 442 HPOJ1600.CFG
CGM Vector Image 4 MS.CGM
CHK Data 64 MSS.chk
CHM Compiled HTML Help 775 sndvol32.chm
CHQ Windows Help 2 cpanel.chq
CHR 3D Image 6 charsettable.chr
CHS System 5 NOISE.CHS
CHT Game 5 NOISE.CHT
CI System 16 0001000C.ci
CLB System 7 R000000000001.clb
CLS Developer 4 FPROTATX.CLS
CMB Data 62 EP0NCA5J.CMB
CMD Windows NT Command Script 13 login.cmd
CMF 3D Image 20 Segment4.cmf
CNT System 44 MSJTRCLR.CNT
CNV Dynamic Link Library 50 Wordcnvpxy.cnv
COM Executable Application 87 mode.com
COMMENTS Data 10 machine.config.comments
COMPOSITEFONT Font 20 GlobalSansSerif.CompositeFont
CONF Settings 1 DiskSnapshot.conf
CONFIG Developer 366 powershell_ise.exe.config
CONTACT Data 2 Bill.contact
COV Page Layout 16 urgent.cov
CPA CAD 6 ativcaxx.cpa
CPF Settings 1 ZIPCODES.CPF
CPI Video 4 ega.cpi
CPL Dynamic Link Library 172 wmdConn.cpl
CPX Settings 12 12520437.cpx
CRT Security Certificate 2 M1033DSK.CRT
CRWL Data 9 SystemIndex.2.Crwl
CS Developer 35 ProvidersPage.cs
CSD Game 2 M1033DSK.CSD
CSG CAD 2 apps.csg
CSO 3D Image 26 InvertColorEffectPS_Y.cso
CSV Data 1 WERF1CE.tmp.csv
CTG Data 2 PUB60.CTG
Περιηγηθείτε ανά Γράμμα Κατάληξης Αρχείου:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z