Όλες οι Καταλήξεις Αρχείων

Παράθεση όλων των καταλήξεων αρχείων σε αλφαριθμητική σειρά

Σειρές ανά σελίδα:       από 6
Κατάληξη Αρχείου Τύπος Αρχείου Αριθμός Συσχετισμένων Αρχείων Δημοφιλέστερο Αρχείο
00F3 1 $$DeleteMe.Windows.UI.Logon.pri.01d5e252ff104463.00f3
2Q0 Data 2 sdp0.2q0
2QM Data 1 te_protm.2qm
3MF 3D Image 125 Cube.3mf
ACC Data 10 ACCESS12.ACC
ACCDA Microsoft Access Application 9 UTILITY.ACCDA
ACCDE Database 27 ACWZMAIN.ACCDE
ACCDT Database 176 Issues.accdt
ACCDU Microsoft Access Application 18 ACWZDAT12.ACCDU
ACCFL Microsoft Access Application 7 Tasks.accfl
ACCFT Microsoft Access Application 72 Payment Type.accft
ACCTB Database 1 Core.acctb
ACG Data 14 OFFCAT.ACG
ACL Data 714 MsSp7he.acl
ACM Driver 63 lhacm.acm
ACS Video 20 earl.acs
ADC Raster Image 2 L1033.ADC
ADM System 30 inetres.adm
ADML System 19361 WindowsCollaboration.adml
ADMX System 2011 PenTraining.admx
ADP Microsoft Access Project 2 NorthwindCS.adp
AIO Developer 3 hpo5400a.aio
AM Developer 39 af031033.am
AMX Plugin 20 testgm.amx
ANI System 173 sccscroll3.ani
AODL 3152 Install-2020-02-06.1722.4000.1.aodl
APL GIS 34 am_cab.apl
APM Raster Image 11 M2057HAZ.APM
APPCACHE Text 2 calibre.appcache
APPX Developer 13 Microsoft.NET.Native.Runtime.1.1.DemoHub.appx
ART CAD 12 champagne.art
ASCX Internet Web 66 wizardProviderInfo.ascx
ASD Backup 7 stleafmesh.asd
ASP Internet Web 140 ipp_0010.asp
ASPX Internet Web 203 error.aspx
AUTOMATICDESTINATIONS-MS System 6 1b4dd67f29cb1962.automaticDestinations-ms
AUX 724 PaintDotNet.Framework.ni.dll.aux
AVI Video 111 boxed-join.avi
AW Data 170 libpsh_pas.aw
AX Dynamic Link Library 1692 uladmp4.ax
BAG Executable Application 44 saMV3F-PropertyBag.bag
BAK Backup 209 skin.ini.bak
BAT Script 1720 install_tdi_driver_x64.bat
BCF Page Layout 2 RecentFileCache.bcf
BCM Data 44 brio06ag.bcm
BDR Text 388 Arm.bdr
BEP Audio 4 M1033Mark.BEP
BIN Executable Application 13749 eeprom_qca9377_1p1_NFA435_olpc_LE_12.bin
BIT CAD 5 dsap8.bit
BLB Game 3 ContentDB.blb
BLF System 2 KtmRmTm.blf
BR2 System 1 M1033Eva.BR2
BROWSER Developer 123 NS6.browser
BRUSH Vector Image 1 round18.brush
BTL Data 2 VINAVBAR.BTL
BTR Database 1075 INDEX.BTR
BUD Backup 116 9a072afe.BUD
BXF Data 1 Default-Scene.bxf
CAB Archive 11758 jz150220.cab
CACHE Temporary 743 412.cache
CAG Vector Image 1 POPULAR.CAG
CAMP Settings 10 D50.camp
CAP Data 3 atiumdva.cap
CDMP System 10 wsRGB.cdmp
CDP Game 1057 CDPGlobalSettings.cdp
CDR Vector Image 136 x_spray14.cdr
CER Internet Web 94 Thawte Root Certificate.cer
CFG Developer 2360 autorun.cfg
CGM Vector Image 16 MS.CGM
CHK Data 3306 SRU.chk
CHM Compiled HTML Help 2352 offlinefolders.chm
CHQ Windows Help 2 windows.chq
CHR 3D Image 22 ansi.chr
CHS System 6 NOISE.CHS
CHT Game 5 NOISE.CHT
CI System 17 00010008.ci
CLB System 12 R000000000006.clb
CLS Developer 18 letter.cls
CMB Data 62 EP0NCJ7F.CMB
CMD Windows NT Command Script 117 up.cmd
CMF 3D Image 20 Segment2.cmf
CMS 16 chinese-Simp.cms
CNT System 98 imix.cnt
CNV Dynamic Link Library 149 WORKS532.CNV
COM Executable Application 138 soffice.com
COMMENTS Data 12 web.config.comments
COMPOSITEFONT Font 32 GlobalSerif.CompositeFont
CONF Settings 777 dvb-menu.conf
CONFIG Developer 2331 VSTestConfig.exe.config
CONTACT Data 2 Bill.contact
COV Page Layout 16 urgent.cov
CPA CAD 7 pcm.cpa
CPF Settings 1 ZIPCODES.CPF
CPI Video 21 949.cpi
CPL Dynamic Link Library 244 Firewall.cpl
CPX Settings 14 First Punic War.cpx
CRMLOG 2 {02D4B3F1-FD88-11D1-960D-00805FC79235}.{A235182F-72F8-435D-9000-0F56486BCA24}.crmlog
CRT Security Certificate 116 fake-crl.crt
CRWL Data 9 SystemIndex.2.Crwl
CS Developer 153 WavefrontExportImport.cs
Περιηγηθείτε ανά Γράμμα Κατάληξης Αρχείου:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z