Όλες οι Καταλήξεις Αρχείων

Παράθεση όλων των καταλήξεων αρχείων σε αλφαριθμητική σειρά

Σειρές ανά σελίδα:       από 6
Κατάληξη Αρχείου Τύπος Αρχείου Αριθμός Συσχετισμένων Αρχείων Δημοφιλέστερο Αρχείο
2Q0 Data 2 sdp1.2q0
2QM Data 1 te_protm.2qm
3MF 3D Image 25 pencilbox.3mf
ACC Data 4 ACCESS12.ACC
ACCDA Microsoft Access Application 4 UTILITY.ACCDA
ACCDE Database 12 ACWZLIB.ACCDE
ACCDT Database 73 2 Top.accdt
ACCDU Microsoft Access Application 8 ACWZUSR12.ACCDU
ACCFL Microsoft Access Application 7 Contacts.accfl
ACCFT Microsoft Access Application 27 Start End Dates.accft
ACCTB Database 1 Core.acctb
ACG Data 14 LOGO.ACG
ACL Data 88 MsSp7nb.acl
ACM Driver 44 l3codecp.acm
ACS Video 20 MNATURE.ACS
ADC Raster Image 2 L1033.ADC
ADM System 7 inetcorp.adm
ADML System 825 WindowsUpdate.adml
ADMX System 825 FeedbackNotifications.admx
ADP Microsoft Access Project 2 NorthwindCS.adp
AIO Developer 3 hpo5500a.aio
AM Developer 34 ai031033.am
AMX Plugin 18 gdi32.amx
ANI System 98 barber.ani
APL GIS 2 M1033DSK.APL
APM Raster Image 11 M1033Zira.APM
APPCACHE Text 1 threshold[1].appcache
APPX Developer 9 Microsoft.BasicAttractLoop_8wekyb3d8bbwe.appx
ART CAD 2 L1033.ART
ASCX Internet Web 55 wizardProviderInfo.ascx
ASD Backup 2 VIDEO.ASD
ASP Internet Web 19 ipp_0003.asp
ASPX Internet Web 165 WebAdminHelp_Application.aspx
AUTOMATICDESTINATIONS-MS System 6 7e4dca80246863e3.automaticDestinations-ms
AVI Video 39 FlickAnimation.avi
AW Data 71 ACOW10.AW
AX Dynamic Link Library 155 MSDvbNP.ax
BAG Executable Application 44 saMV3A-PropertyBag.bag
BAK Backup 15 brndlog.bak
BAT Script 14 msdtcvtr.bat
BCF Page Layout 2 RecentFileCache.bcf
BCM Data 44 BRIO04AD.BCM
BDR Text 165 MSPUB1B.BDR
BEP Audio 4 M1033Eva.BEP
BIN Executable Application 361 brmsi04f.bin
BIT CAD 5 dsbri2f.bit
BLB Game 1 atiapfxx.blb
BLF System 2 KtmRmTm.blf
BR2 System 1 M1033Eva.BR2
BROWSER Developer 86 legend.browser
BRUSH Vector Image 1 round18.brush
BTL Data 2 VINAVBAR.BTL
BTR Database 15 INDEX.BTR
BUD Backup 10 9a072afe.BUD
BXF Data 1 Default-Scene.bxf
CAB Archive 123 MUAUTH.CAB
CACHE Temporary 6 bootcat.cache
CAG Vector Image 1 POPULAR.CAG
CAMP Settings 10 D50.camp
CAP Data 3 atiumd6a.cap
CDMP System 10 wsRGB.cdmp
CDP Game 3 CDPGlobalSettings.cdp
CDR Vector Image 2 MS.CDR
CER Internet Web 28 SignedComponents.cer
CFG Developer 442 hp8500gt.cfg
CGM Vector Image 4 MS.CGM
CHK Data 64 edb.chk
CHM Compiled HTML Help 775 OISMAIN.CHM
CHQ Windows Help 2 windows.chq
CHR 3D Image 6 charsettable.chr
CHS System 5 NOISE.CHS
CHT Game 5 NOISE.CHT
CI System 16 0001000C.ci
CLB System 7 R000000000006.clb
CLS Developer 4 FPROTATE.CLS
CMB Data 62 EP0NCAUC.CMB
CMD Windows NT Command Script 13 login.cmd
CMF 3D Image 20 Segment3.cmf
CNT System 44 OFFICE.CNT
CNV Dynamic Link Library 50 EXCEL32.CNV
COM Executable Application 87 more.com
COMMENTS Data 10 machine.config.comments
COMPOSITEFONT Font 20 GlobalUserInterface.CompositeFont
CONF Settings 1 DiskSnapshot.conf
CONFIG Developer 366 Policy.11.0.Microsoft.Office.Interop.Outlook.config
CONTACT Data 2 Bill.contact
COV Page Layout 16 urgent.cov
CPA CAD 6 ativcaxx.cpa
CPF Settings 1 ZIPCODES.CPF
CPI Video 4 ega.cpi
CPL Dynamic Link Library 172 appwiz.cpl
CPX Settings 12 12520850.cpx
CRT Security Certificate 2 M1033DSK.CRT
CRWL Data 9 SystemIndex.1.Crwl
CS Developer 35 ApplicationConfigurationPage.cs
CSD Game 2 M1033DSK.CSD
CSG CAD 2 settings.csg
CSO 3D Image 26 ConvertPS_BGRAtoY.cso
CSV Data 1 WERF1CE.tmp.csv
CTG Data 2 PUB60SP.CTG
Περιηγηθείτε ανά Γράμμα Κατάληξης Αρχείου:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z