Όλες οι Καταλήξεις Αρχείων

Παράθεση όλων των καταλήξεων αρχείων σε αλφαριθμητική σειρά

Σειρές ανά σελίδα:       από 6
Κατάληξη Αρχείου Τύπος Αρχείου Αριθμός Συσχετισμένων Αρχείων Δημοφιλέστερο Αρχείο
00F3 1 $$DeleteMe.Windows.UI.Logon.pri.01d5e252ff104463.00f3
2Q0 Data 2 sdp0.2q0
2QM Data 1 te_protm.2qm
3MF 3D Image 125 shape_tetrahedron.3mf
ACC Data 10 ACCESS12.ACC
ACCDA Microsoft Access Application 9 UTILITY.ACCDA
ACCDE Database 27 ACWZLIB.ACCDE
ACCDT Database 176 Contacts.accdt
ACCDU Microsoft Access Application 18 ACWZDAT12.ACCDU
ACCFL Microsoft Access Application 7 Events.accfl
ACCFT Microsoft Access Application 72 Name.accft
ACCTB Database 1 Core.acctb
ACG Data 14 ROCKY.ACG
ACL Data 714 MsSp7hi.acl
ACM Driver 63 nsrt2432.acm
ACS Video 20 earl.acs
ADC Raster Image 2 L1033.ADC
ADM System 30 swedish.adm
ADML System 19361 SystemResourceManager.adml
ADMX System 2011 MobilePCMobilityCenter.admx
ADP Microsoft Access Project 2 NorthwindCS.adp
AIO Developer 3 hpo5400a.aio
AM Developer 39 te_protm.am
AMX Plugin 20 gdi32.amx
ANI System 173 aero_busy_l.ani
AODL 3152 Install-PerUser-2019-12-21.0851.7836.1.aodl
APL GIS 34 ID_AFPH.apl
APM Raster Image 11 M1033David.APM
APPCACHE Text 2 calibre.appcache
APPX Developer 13 RDCNotificationClient.appx
ART CAD 12 L1033.ART
ASCX Internet Web 66 wizardAddUser.ascx
ASD Backup 7 AUDIO.ASD
ASP Internet Web 140 template_page_disc_results.asp
ASPX Internet Web 203 DefaultWsdlHelpGenerator.aspx
AUTOMATICDESTINATIONS-MS System 6 f01b4d95cf55d32a.automaticDestinations-ms
AUX 724 Avira.PrivacyPal.Infrastructure.Presentation.ViewModel.ni.dll.aux
AVI Video 111 prog_ani.avi
AW Data 170 libpxmlstreaming.aw
AX Dynamic Link Library 1692 ArcGetDataSample.ax
BAG Executable Application 44 saMV5B-PropertyBag.bag
BAK Backup 209 BCState.xml.bak
BAT Script 1720 gstt.bat
BCF Page Layout 2 RecentFileCache.bcf
BCM Data 44 brio08be.bcm
BDR Text 388 Watcom.bdr
BEP Audio 4 M1033Mark.BEP
BIN Executable Application 13749 weights_esprscn-5-52_x3_64_965945.bin
BIT CAD 5 dsap8.bit
BLB Game 3 my day.BLB
BLF System 2 KtmRmTm.blf
BR2 System 1 M1033Eva.BR2
BROWSER Developer 123 nokia.browser
BRUSH Vector Image 1 round18.brush
BTL Data 2 FPCNTCLT.BTL
BTR Database 1075 INDEX.BTR
BUD Backup 116 9a072afe.BUD
BXF Data 1 Default-Scene.bxf
CAB Archive 11758 Feb2010_XAudio_x64.cab
CACHE Temporary 743 408.cache
CAG Vector Image 1 POPULAR.CAG
CAMP Settings 10 D50.camp
CAP Data 3 atiumdva.cap
CDMP System 10 wscRGB.cdmp
CDP Game 1057 CDPGlobalSettings.cdp
CDR Vector Image 136 spray_crayons.cdr
CER Internet Web 94 db_msftproductionwindowssigningca.cer
CFG Developer 2360 us.kick9.k3000000013.c3101000001.cfg
CGM Vector Image 16 MS.CGM
CHK Data 3306 SRU.chk
CHM Compiled HTML Help 2352 Help_ukr.chm
CHQ Windows Help 2 cpanel.chq
CHR 3D Image 22 charsettable.chr
CHS System 6 extension.chs
CHT Game 5 NOISE.CHT
CI System 17 00010001.ci
CLB System 12 R000000000005.clb
CLS Developer 18 report.cls
CMB Data 62 EP0NCJ8H.CMB
CMD Windows NT Command Script 117 ps2pdf12.cmd
CMF 3D Image 20 Segment3.cmf
CMS 16 czech.cms
CNT System 98 MSACAL70.CNT
CNV Dynamic Link Library 149 WNWRD232.CNV
COM Executable Application 138 sexyandfunny.com
COMMENTS Data 12 web.config.comments
COMPOSITEFONT Font 32 GlobalMonospace.CompositeFont
CONF Settings 777 FourSeason.conf
CONFIG Developer 2331 Nfx.Oops.exe.config
CONTACT Data 2 Bill.contact
COV Page Layout 16 generic.cov
CPA CAD 7 ativcaxx.cpa
CPF Settings 1 ZIPCODES.CPF
CPI Video 21 720.cpi
CPL Dynamic Link Library 244 wuaucpl.cpl
CPX Settings 14 First Punic War.cpx
CRMLOG 2 {02D4B3F1-FD88-11D1-960D-00805FC79235}.{76FC9B71-1482-437F-9F28-DF46E8533A1D}.crmlog
CRT Security Certificate 116 872f236e5df5e090cc67f172ccf70a39.crt
CRWL Data 9 SystemIndex.1.Crwl
CS Developer 153 DatabaseSetup.cs
Περιηγηθείτε ανά Γράμμα Κατάληξης Αρχείου:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z