Όλες οι Καταλήξεις Αρχείων

Παράθεση όλων των καταλήξεων αρχείων σε αλφαριθμητική σειρά

Σειρές ανά σελίδα:       από 6
Κατάληξη Αρχείου Τύπος Αρχείου Αριθμός Συσχετισμένων Αρχείων Δημοφιλέστερο Αρχείο
00F3 1 $$DeleteMe.Windows.UI.Logon.pri.01d5e252ff104463.00f3
2Q0 Data 2 sdp1.2q0
2QM Data 1 te_protm.2qm
3MF 3D Image 125 gimblekeychain.3mf
ACC Data 10 ACCESS12.ACC
ACCDA Microsoft Access Application 9 UTILITY.ACCDA
ACCDE Database 27 ACWZLIB.ACCDE
ACCDT Database 176 1 Top.accdt
ACCDU Microsoft Access Application 18 ACWZUSR12.ACCDU
ACCFL Microsoft Access Application 7 Issues.accfl
ACCFT Microsoft Access Application 72 Start End Dates.accft
ACCTB Database 1 Core.acctb
ACG Data 14 DOT.ACG
ACL Data 714 MsSp7sl.acl
ACM Driver 63 lameACM.acm
ACS Video 20 CLIPPIT.ACS
ADC Raster Image 2 L1033.ADC
ADM System 30 searchbar.adm
ADML System 19361 EventViewer.adml
ADMX System 2011 HotStart.admx
ADP Microsoft Access Project 2 NorthwindCS.adp
AIO Developer 3 hpo5300a.aio
AM Developer 39 AF032057.am
AMX Plugin 20 gdi32.amx
ANI System 173 sccscroll2.ani
AODL 3152 Install-2020-01-22.1059.6852.1.aodl
APL GIS 34 CX_Zenfolio.apl
APM Raster Image 11 M1033Mark.APM
APPCACHE Text 2 calibre.appcache
APPX Developer 13 Microsoft.VCLibs.x86.14.00.appx
ART CAD 12 ring.art
ASCX Internet Web 66 navigationBar.ascx
ASD Backup 7 stleafmesh.asd
ASP Internet Web 140 includes_ui.asp
ASPX Internet Web 203 manageAllRoles.aspx
AUTOMATICDESTINATIONS-MS System 6 1b4dd67f29cb1962.automaticDestinations-ms
AUX 724 MailClient.Protocols.Discovery.ni.dll.aux
AVI Video 111 lantana_anim_empty.avi
AW Data 170 VBAAC10.AW
AX Dynamic Link Library 1692 ulvdmp4.ax
BAG Executable Application 44 saCV5A-PropertyBag.bag
BAK Backup 209 config.dat.bak
BAT Script 1720 libnetcfg.bat
BCF Page Layout 2 RecentFileCache.bcf
BCM Data 44 brio08bg.bcm
BDR Text 388 MSART8.BDR
BEP Audio 4 M1033Mark.BEP
BIN Executable Application 13749 pkg191030000000001d.bin
BIT CAD 5 dspri331.bit
BLB Game 3 my day.BLB
BLF System 2 KtmRmTm.blf
BR2 System 1 M1033Eva.BR2
BROWSER Developer 123 blackberry.browser
BRUSH Vector Image 1 round18.brush
BTL Data 2 FPCNTCLT.BTL
BTR Database 1075 INDEX.BTR
BUD Backup 116 sendtoonenote.BUD
BXF Data 1 Default-Scene.bxf
CAB Archive 11758 Adware.sbi-20140113.cab
CACHE Temporary 743 GreyLargeIcons64.Cache
CAG Vector Image 1 POPULAR.CAG
CAMP Settings 10 D65.camp
CAP Data 3 atiumdva.cap
CDMP System 10 wsRGB.cdmp
CDP Game 1057 CDPGlobalSettings.cdp
CDR Vector Image 136 spray_bricks2.cdr
CER Internet Web 94 db_msftproductionwindowssigningca.cer
CFG Developer 2360 com.netmarble.bnsmjp.cfg
CGM Vector Image 16 MS.CGM
CHK Data 3306 MSS.chk
CHM Compiled HTML Help 2352 freecell.chm
CHQ Windows Help 2 windows.chq
CHR 3D Image 22 ansi.chr
CHS System 6 extension.chs
CHT Game 5 NOISE.CHT
CI System 17 extension.ci
CLB System 12 R000000000006.clb
CLS Developer 18 article.cls
CMB Data 62 EP0NCJ9T.CMB
CMD Windows NT Command Script 117 ps2epsi.cmd
CMF 3D Image 20 Segment1.cmf
CMS 16 turkish.cms
CNT System 98 HypertrmPE.cnt
CNV Dynamic Link Library 149 WORKS432.CNV
COM Executable Application 138 mouse.com
COMMENTS Data 12 web.config.comments
COMPOSITEFONT Font 32 GlobalSerif.CompositeFont
CONF Settings 777 cameraQuake3.conf
CONFIG Developer 2331 DD.exe.config
CONTACT Data 2 Bill.contact
COV Page Layout 16 fyi.cov
CPA CAD 7 pcm.cpa
CPF Settings 1 ZIPCODES.CPF
CPI Video 21 852.cpi
CPL Dynamic Link Library 244 iscsicpl.cpl
CPX Settings 14 12520850.cpx
CRMLOG 2 {02D4B3F1-FD88-11D1-960D-00805FC79235}.{76FC9B71-1482-437F-9F28-DF46E8533A1D}.crmlog
CRT Security Certificate 116 872f236e5df5e090cc67f172ccf70a39.crt
CRWL Data 9 SystemIndex.1.Crwl
CS Developer 153 Export Closed Captioning for QuickTime.cs
Περιηγηθείτε ανά Γράμμα Κατάληξης Αρχείου:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z