جميع ملحقات الملفات

قائمة بكل ملحقات الملفات بترتيب أبجدي رقمي

الصفوف لكل صفحة:       من 6
ملحق الملف نوع الملف عدد الملفات المقترنة الملف الأكثر شيوعًا
00F3 1 $$DeleteMe.Windows.UI.Logon.pri.01d5e252ff104463.00f3
2Q0 Data 2 sdp0.2q0
2QM Data 1 te_protm.2qm
3MF 3D Image 125 traintrackstraight.3mf
ACC Data 10 ACCESS12.ACC
ACCDA Microsoft Access Application 9 UTILITY.ACCDA
ACCDE Database 27 ACWZTOOL.ACCDE
ACCDT Database 176 List.accdt
ACCDU Microsoft Access Application 18 ACWZDAT12.ACCDU
ACCFL Microsoft Access Application 7 Issues.accfl
ACCFT Microsoft Access Application 72 Phone.accft
ACCTB Database 1 Core.acctb
ACG Data 14 CLIPPIT.ACG
ACL Data 714 MSO.ACL
ACM Driver 63 msgsm32.acm
ACS Video 20 LOGO.ACS
ADC Raster Image 2 L1033.ADC
ADM System 30 inetcorp.adm
ADML System 19361 Search.adml
ADMX System 2011 MSAPolicy.admx
ADP Microsoft Access Project 2 NorthwindCS.adp
AIO Developer 3 hpo5500a.aio
AM Developer 39 AF032057.am
AMX Plugin 20 testgm.amx
ANI System 173 hand.ani
AODL 3152 Install-2019-11-21.2137.5484.1.aodl
APL GIS 34 ID_ICN.apl
APM Raster Image 11 M1033ZIR.APM
APPCACHE Text 2 threshold[1].appcache
APPX Developer 13 ADCNotificationClient.appx
ART CAD 12 russiandoll.art
ASCX Internet Web 66 wizardFinish.ascx
ASD Backup 7 stleafcard.asd
ASP Internet Web 140 css_view_coolhover.asp
ASPX Internet Web 203 imagehandlerdotnetbridge.aspx
AUTOMATICDESTINATIONS-MS System 6 5f7b5f1e01b83767.automaticDestinations-ms
AUX 724 GameMakerStudio.ni.exe.aux
AVI Video 111 Manu256.avi
AW Data 170 FM20.AW
AX Dynamic Link Library 1692 pcleamrauddec.ax
BAG Executable Application 44 saMV2A-PropertyBag.bag
BAK Backup 209 PoliciesConfig.json.bak
BAT Script 1720 unzip_air_sdk.bat
BCF Page Layout 2 RecentFileCache.bcf
BCM Data 44 brio08ab.bcm
BDR Text 388 MSPUB1B.BDR
BEP Audio 4 M1033Eva.BEP
BIN Executable Application 13749 system_core_win64 1563990747_manifest.bin
BIT CAD 5 dspri331.bit
BLB Game 3 atiapfxx.blb
BLF System 2 KtmRmTm.blf
BR2 System 1 M1033Eva.BR2
BROWSER Developer 123 goAmerica.browser
BRUSH Vector Image 1 round18.brush
BTL Data 2 FPCNTCLT.BTL
BTR Database 1075 INDEX.BTR
BUD Backup 116 game_dlc0.bud
BXF Data 1 Default-Scene.bxf
CAB Archive 11758 wuredir.cab
CACHE Temporary 743 DefaultMetricsItalicBoldFont.Cache
CAG Vector Image 1 POPULAR.CAG
CAMP Settings 10 D50.camp
CAP Data 3 atiumdva.cap
CDMP System 10 wscRGB.cdmp
CDP Game 1057 CDPGlobalSettings.cdp
CDR Vector Image 136 spray10.cdr
CER Internet Web 94 openvpn-sha1.cer
CFG Developer 2360 MMFsbar.cfg
CGM Vector Image 16 MS.CGM
CHK Data 3306 freebl3.chk
CHM Compiled HTML Help 2352 PSCONFIG.CHM
CHQ Windows Help 2 windows.chq
CHR 3D Image 22 charsettable.chr
CHS System 6 extension.chs
CHT Game 5 NOISE.CHT
CI System 17 0001000A.ci
CLB System 12 R000000000006.clb
CLS Developer 18 FPROTATE.CLS
CMB Data 62 EP0NCJ8P.CMB
CMD Windows NT Command Script 117 win_postinstall.cmd
CMF 3D Image 20 Segment3.cmf
CMS 16 german.cms
CNT System 98 PSS.CNT
CNV Dynamic Link Library 149 LOTUS32.CNV
COM Executable Application 138 mouse.com
COMMENTS Data 12 machine.config.comments
COMPOSITEFONT Font 32 GlobalSerif.CompositeFont
CONF Settings 777 44-repl-corrective.conf
CONFIG Developer 2331 HD-ConfigHttpProxy.exe.config
CONTACT Data 2 Bill.contact
COV Page Layout 16 fyi.cov
CPA CAD 7 iglhxa32.cpa
CPF Settings 1 ZIPCODES.CPF
CPI Video 21 737.cpi
CPL Dynamic Link Library 244 AutoUpdatePlugin.cpl
CPX Settings 14 12520437.cpx
CRMLOG 2 {02D4B3F1-FD88-11D1-960D-00805FC79235}.{A235182F-72F8-435D-9000-0F56486BCA24}.crmlog
CRT Security Certificate 116 M1033DSK.CRT
CRWL Data 9 SystemIndex.1.Crwl
CS Developer 153 Form1.Designer.cs
الاستعراض حسب حرف ملحق الملف:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z