ملحقات ملفات "D"

قائمة بكل الملفات التي تبدأ بحرف "D"

الصفوف لكل صفحة:       من 1
ملحق الملف نوع الملف عدد الملفات المقترنة الملف الأكثر شيوعًا
DAT Dynamic Link Library 56619 {C70FE480-EF52-11E9-A54D-000000000002}.dat
DATA Data 1140 product.data
DB Database 17822 UMINFO.DB
DB-SHM 2139 acpl-json.db-shm
DB-WAL Database 1091 onenote.exe.db-wal
DBF Database 81 AssetType.dbf
DBL System 5 wpa.dbl
DCP Developer 9479 Panasonic DC-G99 Camera Scenery.dcp
DCT Data 210 esp.dct
DDS Raster Image 21055 S_Odyssey_starfish_01_13769_11981.dds
DEFAULT Internet Web 74 web_hightrust.config.default
DEP Developer 7 activex.dep
DESKLINK System 7 Desktop (create shortcut).DeskLink
DEU Data 6 tips.deu
DGML Developer 3 graph.dgml
DHS Vector Image 1 ID_028.DHS
DIA Database 4 inkscape-uml.dia
DIAGPKG System 74 DiagPackage.diagpkg
DIB Raster Image 26 1CLEFT.DIB
DIC Dynamic Link Library 633 hyph_sl_SI.dic
DIR Video 41 ResCache.dir
DIT 1 adamntds.dit
DLG Game 18 Print.dlg
DLL Dynamic Link Library 312194 CNMBZS3.DLL
DLM Plugin 38 l2057.dlm
DLS Audio 23 water.dls
DOC Text 87 KeyGenerator.doc
DOT Page Layout 90 PROFMFAX.DOT
DOTX Page Layout 640 basicsimple.dotx
DPB Backup 97 CNBJ3870.DPB
DPC Data 7 ID_1002E.DPC
DPV Settings 576 ENVELOPE.DPV
DPX Raster Image 1 InstallPackage_ETW.Log.dpx
DRV Driver 88 mciwave.drv
DS Executable Application 11 CISDS.DS
DTD Developer 302 ToolbarRButton.dtd
DUN Game 11 icwx25c.dun
DXT Game 233 EP0NOP9A.DXT
DYC System 38 XW45CP_A.DYC
اكتشاف ملحقات الملفات الأخرى:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z