ملحقات ملفات "S"

قائمة بكل الملفات التي تبدأ بحرف "S"

الصفوف لكل صفحة:       من 1
ملحق الملف نوع الملف عدد الملفات المقترنة الملف الأكثر شيوعًا
SAM Dynamic Link Library 69 SCHPLUS.SAM
SAV Game 8 SYSTEM.SAV
SCF Data 3 View Channels.scf
SCHEMA Developer 2 settings.schema
SCM Plugin 5 PUBCOLOR.SCM
SCP Raster Image 14 cis.scp
SCR Executable Application 59 scrnsave.scr
SDB Database 42 secedit.sdb
SDF Database 9 sam.sdf
SDI Data 5 boot.sdi
SEARCH-MS Data 16 Recent Pictures and Videos.search-ms
SEARCHCONNECTOR-MS System 11 connectedsearch-suggestions.searchconnector-ms
SEP Raster Image 24 pscript.sep
SES Audio 1 Package_for_KB976932~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.0.17514.ses
SETTINGCONTENT-MS System 604 AAA_SystemSettings_SyncSettings_Windows_Toggle.settingcontent-ms
SHP 3D Image 6 latin1.shp
SHW Data 1 presenta.shw
SIG Text 2 oembios.sig
SLL Developer 1 MSOWC.SLL
SMP Audio 11 l2057.smp
SPA Raster Image 4 xbl.spa
SPD Encoded 6 sam.spd
SQL Database 144 SqlPersistenceService_Schema.sql
SQLITE Database 9 MediaDb.v1.sqlite
SRD Data 2 StateRepository-Machine.srd
SRD-SHM Data 2 StateRepository-Machine.srd-shm
SRD-WAL Database 2 StateRepository-Machine.srd-wal
SST Game 10 4d227a571d4961f9ee14862f72883d45.sst
STF Data 1 OFF95PRO.STF
STL CAD 8 driver.stl
STORE Data 2 PipelineSegments.store
STP 3D Image 2 stopwrds.stp
SVE Game 3 wbdbase.sve
SWF Macromedia Flash 9 segment2.swf
SWIDTAG Data 5 regid.1991-06.com.microsoft_Windows-10-Enterprise.swidtag
SYS Driver 2730 WdfLdr.sys
اكتشاف ملحقات الملفات الأخرى:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z