ملحقات ملفات "S"

قائمة بكل الملفات التي تبدأ بحرف "S"

الصفوف لكل صفحة:       من 1
ملحق الملف نوع الملف عدد الملفات المقترنة الملف الأكثر شيوعًا
SAM Dynamic Link Library 123 PABR.SAM
SAV Game 662 catalog.sav
SCF Data 4 Show Desktop.scf
SCH 1 FileScan.Quarantine.sch
SCHEMA Developer 45 apps.schema
SCM Plugin 153 bezier-tools.scm
SCP Raster Image 16 slip.scp
SCR Executable Application 205 Black Screen 640x480.scr
SDB Database 749 drvmain.sdb
SDF Database 64 DAX3.sdf
SDI Data 122 hosts_139.sdi
SEARCH-MS Data 16 Everywhere.search-ms
SEARCHCONNECTOR-MS System 12 connectedsearch-results.searchconnector-ms
SEP Raster Image 51 CK_VARI_CLOCK_PULSE.SEP
SES Audio 47 photorec.ses
SETTING 3 PrivateTransportDataRemoved.setting
SETTINGCONTENT-MS System 604 AAA_SystemSettings_Privacy_OpenPrivacyStatementLink.settingcontent-ms
SHP 3D Image 28 natick_ned_metadata.shp
SHW Data 1 presenta.shw
SIG Text 415 spin.gif.sig
SLL Developer 1 MSOWC.SLL
SMP Audio 62 Photo Effects Gallery.SMP
SPA Raster Image 376 stations.spa
SPD Encoded 7 ChtPhonetic.spd
SQL Database 468 AttachDB.sql
SQLITE Database 201 blist.sqlite
SQM 6 SqmData21_00.sqm
SRD Data 2 StateRepository-Deployment.srd
SRD-SHM Data 2 StateRepository-Deployment.srd-shm
SRD-WAL Database 2 StateRepository-Deployment.srd-wal
SST Game 54 root_ca_store.sst
STF Data 1 OFF95PRO.STF
STL CAD 24 driver.stl
STORE Data 51 UrlCsdWhitelist.store
STP 3D Image 34 n-kyusyu.stp
SVE Game 3 wbdbase.sve
SWF Macromedia Flash 1149 firstuse.swf
SWIDTAG Data 32 regid.1991-06.com.microsoft Office 15 Click-to-Run Extensibility Component.swidtag
SYS Driver 5156 dxgthk.sys
اكتشاف ملحقات الملفات الأخرى:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z