ملحقات ملفات "C"

قائمة بكل الملفات التي تبدأ بحرف "C"

الصفوف لكل صفحة:       من 1
ملحق الملف نوع الملف عدد الملفات المقترنة الملف الأكثر شيوعًا
CAB Archive 11758 DesktopTargetCompDB_pa-arab-pk.xml.cab
CACHE Temporary 743 icon-theme.cache
CAG Vector Image 1 POPULAR.CAG
CAMP Settings 10 D65.camp
CAP Data 3 atiumd6a.cap
CDMP System 10 wsRGB.cdmp
CDP Game 1057 CDPGlobalSettings.cdp
CDR Vector Image 136 x_spray10.cdr
CER Internet Web 94 avira.cer
CFG Developer 2360 com.tinyco.potter.cfg
CGM Vector Image 16 MS.CGM
CHK Data 3306 DSS.chk
CHM Compiled HTML Help 2352 SHFR08.CHM
CHQ Windows Help 2 cpanel.chq
CHR 3D Image 22 extend.chr
CHS System 6 NOISE.CHS
CHT Game 5 NOISE.CHT
CI System 17 00010003.ci
CLB System 12 R000000000001.clb
CLS Developer 18 FPHOVERX.CLS
CMB Data 62 EP0NCA9T.CMB
CMD Windows NT Command Script 117 startnet.cmd
CMF 3D Image 20 Segment4.cmf
CMS 16 polish.cms
CNT System 98 nocontnt.cnt
CNV Dynamic Link Library 149 TXTLYT32.CNV
COM Executable Application 138 stats.com
COMMENTS Data 12 machine.config.comments
COMPOSITEFONT Font 32 GlobalUserInterface.CompositeFont
CONF Settings 777 61-group-tt-rendering-inf-7-xp.conf
CONFIG Developer 2331 ic7.config
CONTACT Data 2 Bill.contact
COV Page Layout 16 urgent.cov
CPA CAD 7 pcm.cpa
CPF Settings 1 ZIPCODES.CPF
CPI Video 21 850.cpi
CPL Dynamic Link Library 244 SilSupp.cpl
CPX Settings 14 12520437.cpx
CRMLOG 2 {02D4B3F1-FD88-11D1-960D-00805FC79235}.{A235182F-72F8-435D-9000-0F56486BCA24}.crmlog
CRT Security Certificate 116 TSClient.crt
CRWL Data 9 SystemIndex.1.Crwl
CS Developer 153 Viewer.cs
CSD Game 14 GeodeticTransform.CSD
CSG CAD 36 settings.csg
CSO 3D Image 7031 HAR_D3D_Shaders_Basic_PS.cso
CSV Data 9568 candycrush_episodes_0-250_it.csv
CTG Data 2 PUB60SP.CTG
CTY Game 10 VSTSProf.cty
CUR System 1353 cursor_hand_grap@2x.cur
CUSTOMDESTINATIONS-MS System 9 1b4dd67f29cb1962.customDestinations-ms
CW Page Layout 11 l2057.cw
CWL System 1 SAMPLE1.CWL
اكتشاف ملحقات الملفات الأخرى:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z