ملحقات ملفات "C"

قائمة بكل الملفات التي تبدأ بحرف "C"

الصفوف لكل صفحة:       من 1
ملحق الملف نوع الملف عدد الملفات المقترنة الملف الأكثر شيوعًا
CAB Archive 123 PptLR.cab
CACHE Temporary 6 bootcat.cache
CAG Vector Image 1 POPULAR.CAG
CAMP Settings 10 D65.camp
CAP Data 3 atiumd6a.cap
CDMP System 10 wsRGB.cdmp
CDP Game 3 CDPGlobalSettings.cdp
CDR Vector Image 2 MS.CDR
CER Internet Web 28 RELAY.CER
CFG Developer 442 SMIMES.CFG
CGM Vector Image 4 MS.CGM
CHK Data 64 rac.chk
CHM Compiled HTML Help 775 compmgmt.chm
CHQ Windows Help 2 windows.chq
CHR 3D Image 6 charsettable.chr
CHS System 5 NOISE.CHS
CHT Game 5 NOISE.CHT
CI System 16 0001000D.ci
CLB System 7 R000000000001.clb
CLS Developer 4 FPROTATX.CLS
CMB Data 62 EP0NCJ5T.CMB
CMD Windows NT Command Script 13 OneDrivePersonal.cmd
CMF 3D Image 20 Segment4.cmf
CNT System 44 progman.cnt
CNV Dynamic Link Library 50 Wks9Pxy.cnv
COM Executable Application 87 NTDETECT.COM
COMMENTS Data 10 web.config.comments
COMPOSITEFONT Font 20 GlobalUserInterface.CompositeFont
CONF Settings 1 DiskSnapshot.conf
CONFIG Developer 366 powershell_ise.exe.config
CONTACT Data 2 Bill.contact
COV Page Layout 16 confident.cov
CPA CAD 6 iglhxa64.cpa
CPF Settings 1 ZIPCODES.CPF
CPI Video 4 ega.cpi
CPL Dynamic Link Library 172 timedate.cpl
CPX Settings 12 12520850.cpx
CRT Security Certificate 2 M1033DSK.CRT
CRWL Data 9 SystemIndex.2.Crwl
CS Developer 35 SecurityPage.cs
CSD Game 2 M1033DSK.CSD
CSG CAD 2 apps.csg
CSO 3D Image 26 ContrastEffectPS_BGRA.cso
CSV Data 1 WERF1CE.tmp.csv
CTG Data 2 PUB60SP.CTG
CTY Game 8 VSTProf.cty
CUR System 965 size2_r.cur
CUSTOMDESTINATIONS-MS System 9 f01b4d95cf55d32a.customDestinations-ms
CW Page Layout 11 l2057.cw
CWL System 1 SAMPLE1.CWL
اكتشاف ملحقات الملفات الأخرى:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z