ملحقات ملفات "A"

قائمة بكل الملفات التي تبدأ بحرف "A"

الصفوف لكل صفحة:       من 1
ملحق الملف نوع الملف عدد الملفات المقترنة الملف الأكثر شيوعًا
ACC Data 10 ACCESS12.ACC
ACCDA Microsoft Access Application 9 UTILITY.ACCDA
ACCDE Database 27 ACWZMAIN.ACCDE
ACCDT Database 176 Projects.accdt
ACCDU Microsoft Access Application 18 ACWZDAT12.ACCDU
ACCFL Microsoft Access Application 7 Issues.accfl
ACCFT Microsoft Access Application 72 Payment Type.accft
ACCTB Database 1 Core.acctb
ACG Data 14 F1.ACG
ACL Data 714 MsSp7hr.acl
ACM Driver 63 SL_ANET.ACM
ACS Video 20 MNATURE.ACS
ADC Raster Image 2 L1033.ADC
ADM System 30 msi.adm
ADML System 19361 Conf.adml
ADMX System 2011 AutoPlay.admx
ADP Microsoft Access Project 2 NorthwindCS.adp
AIO Developer 3 hpo5400a.aio
AM Developer 39 AI032057.am
AMX Plugin 20 kernel32.amx
ANI System 173 SCCSelect.ani
AODL 3152 Install-PerUser-2020-01-07.1038.6300.1.aodl
APL GIS 34 ID_ICO.apl
APM Raster Image 11 M1033Mark.APM
APPCACHE Text 2 calibre.appcache
APPX Developer 13 Microsoft.VCLibs.x86.14.00.DemoProvisioning.appx
ART CAD 12 Magnifier01.art
ASCX Internet Web 66 confirmation.ascx
ASD Backup 7 stleafmesh.asd
ASP Internet Web 140 ipp_0014.asp
ASPX Internet Web 203 manageSingleRole.aspx
AUTOMATICDESTINATIONS-MS System 6 7e4dca80246863e3.automaticDestinations-ms
AUX 724 MailClient.Storage.Category.ni.dll.aux
AVI Video 111 vsample.avi
AW Data 170 libpwincrt.aw
AX Dynamic Link Library 1692 mc_trans_video_imagescaler_ds.ax
اكتشاف ملحقات الملفات الأخرى:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z