Τι είναι τα Αρχεία System;

Η Μορφή Αρχείου Συστήματος χρησιμοποιείται για την αποθήκευση δεδομένων ζωτικής σημασίας για τον υπολογιστή που θα χρησιμοποιηθούν από ένα λειτουργικό σύστημα. Ορισμένα παραδείγματα περιλαμβάνουν προγράμματα οδήγησης συσκευών, βιβλιοθήκες συστήματος και άλλες σημαντικές λεπτομέρειες διαμόρφωσης. Επειδή είναι σημαντικά για τη λειτουργία του λειτουργικού συστήματος, οι εταιρείες όπως η Microsoft εφαρμόζουν επίσης ορισμένες προφυλάξεις όπως την εφαρμογή ενός χαρακτηριστικού συστήματος για την αποτροπή διαγραφής τέτοιων αρχείων από λάθος.

System File Types

Ανάλυση Αρχείου Βάσης Δεδομένων - Καταλήξεις Αρχείου System


Κορυφαίες Καταλήξεις Αρχείων System

Επέκταση Αρχείου Συνολικός Αριθμός Αρχείων Παλαιότερο Αρχείο (Ημερομηνία) Τελευταίο Αρχείο (Ημερομηνία)
ADM 24 conf.adm
(04/14/2008)
AER_1033.ADM
(01/29/2020)
CNT 72 CNBJHLP2.CNT
(09/18/2006)
speech.cnt
(03/05/2020)
CDMP 2 wsRGB.cdmp
(09/18/2006)
wsRGB.cdmp
(03/18/2017)
DESKLINK 1 Desktop (create shortcut).DeskLink
(09/18/2006)
Desktop (create shortcut).DeskLink
(03/04/2020)
CLB 7 R000000000001.clb
(09/18/2006)
R000000000004.clb
(02/21/2020)
HHK 19 merged.hhk
(04/24/2017)
Index.hhk
(11/28/2019)
PPD 1568 BRH24CE3.PPD
(09/18/2006)
MSXPSINC.PPD
(03/04/2020)
WPRP 1 provtrace.wprp
(03/18/2017)
provtrace.wprp
(03/18/2017)
CWL 1 SAMPLE1.CWL
(05/10/2017)
SAMPLE1.CWL
(05/10/2017)
XRM-MS 2156 MicrosoftWindowsSafeDocsMain-ppdlic.xrm-ms
(01/21/2008)
osppobjs-spp-plugin-manifest-signed.xrm-ms
(03/04/2020)
AUTOMATICDESTINATIONS-MS 4 f01b4d95cf55d32a.automaticDestinations-ms
(04/24/2017)
5f7b5f1e01b83767.automaticDestinations-ms
(04/24/2017)
NT 2 autoexec.nt
(04/14/2008)
config.nt
(04/24/2017)
ITS 6 MSB1ENES.ITS
(05/10/2017)
MSB1FREN.ITS
(03/04/2020)
LIBRARY-MS 7 RecordedTV.library-ms
(07/14/2009)
CameraRoll.library-ms
(11/23/2019)
THEME 42 Windows Classic.theme
(09/18/2006)
index.theme
(01/13/2020)
EFTX 53 Apex.eftx
(05/10/2017)
Trek.eftx
(03/04/2020)
NLD 3 noise.nld
(04/14/2008)
noise.nld
(04/14/2008)
EBD 3 systemsf.ebd
(04/11/2009)
ResPriStaticDb.ebd
(04/24/2017)
IEM 2 inetset.iem
(11/02/2006)
inetset.iem
(04/12/2011)
EVTX 192 HardwareEvents.evtx
(04/24/2017)
Microsoft-Windows-Windows Defender%4Operational.evtx
(03/30/2020)
BR2 1 M1033Eva.BR2
(03/18/2017)
M1033Eva.BR2
(03/18/2017)
ITEMDATA-MS 1 appsFolder.itemdata-ms
(04/24/2017)
appsFolder.itemdata-ms
(05/10/2017)
GRL 2 Active.GRL
(11/02/2006)
Active.GRL
(03/18/2017)
IDX 40 M1033DSK.IDX
(09/18/2006)
psanbla.idx
(03/05/2020)
CHS 2 NOISE.CHS
(09/18/2006)
extension.chs
(01/02/2020)
ADMX 217 WindowsMediaDRM.admx
(11/02/2006)
OneDrive.admx
(03/30/2020)
ADML 215 WindowsMediaDRM.adml
(11/02/2006)
OneDrive.adml
(03/30/2020)
OVERRIDETASKS 1 Microsoft.Common.OverrideTasks
(06/02/2012)
Microsoft.Common.OverrideTasks
(03/18/2017)
VXD 13 dsound.vxd
(04/14/2008)
ndphlpr.vxd
(02/21/2020)
JPN 2 noise.jpn
(09/18/2006)
SmartVCD.Jpn
(11/25/2019)
DIAGPKG 1 DiagPackage.diagpkg
(07/13/2009)
DiagPackage.diagpkg
(03/18/2017)
SEARCHCONNECTOR-MS 12 connectedsearch-music.searchconnector-ms
(06/18/2013)
Microsoft Office Outlook.searchconnector-ms
(02/15/2020)
MYDOCS 2 My Documents.mydocs
(04/24/2017)
Documents.mydocs
(04/24/2017)
HTT 13 PUBPLACE.HTT
(04/24/2003)
eTransmit.htt
(01/20/2020)
MAPIMAIL 1 Mail Recipient.MAPIMail
(09/18/2006)
Mail Recipient.MAPIMail
(03/04/2020)
FTS 6 VBAACCSP.FTS
(05/10/2017)
BS9532.FTS
(05/10/2017)
PROFILE 9 WWAHost_AppexSports.profile
(07/26/2012)
CSharp.Profile
(12/02/2019)
CI 15 00010001.ci
(04/24/2017)
extension.ci
(01/02/2020)
GMMP 4 Graphics.gmmp
(09/18/2006)
Graphics.gmmp
(03/18/2017)
CUSTOMDESTINATIONS-MS 4 7e4dca80246863e3.customDestinations-ms
(04/24/2017)
7e4dca80246863e3.customDestinations-ms
(04/24/2017)
UCE 8 bopomofo.uce
(11/02/2006)
bopomofo.uce
(03/18/2017)
CUR 436 arrow_r.cur
(09/18/2006)
AddStickerNote.cur
(02/11/2020)
SETTINGCONTENT-MS 456 AAA_SystemSettings_Users_AssignedAccess.settingcontent-ms
(07/24/2013)
NameSpace_Classic_0_FlashPlayerCPLApp.cpl.settingcontent-ms
(04/24/2017)
BLF 1 KtmRmTm.blf
(04/24/2017)
KtmRmTm.blf
(05/10/2017)
PROPDESC 10 ie8props.propdesc
(11/21/2010)
VisioCustom.propdesc
(03/04/2020)
TASKS 1 Microsoft.Common.Tasks
(01/21/2008)
Microsoft.Common.Tasks
(10/05/2019)
ANI 113 drum.ani
(11/02/2006)
pdf2html.ani
(02/12/2020)
DBL 1 wpa.dbl
(04/24/2017)
wpa.dbl
(08/29/2019)
GID 14 msaccess.GID
(05/10/2017)
Wspelldlg.GID
(01/10/2020)
ESN 3 noise.esn
(04/14/2008)
noise.esn
(04/14/2008)
DYC 38 XBA55P_A.DYC
(09/18/2006)
XWA75L_A.DYC
(09/18/2006)
FTG 1 VBAACCSP.FTG
(05/10/2017)
VBAACCSP.FTG
(05/10/2017)
Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster

Ανακαλύψτε άλλες καταλήξεις αρχείων:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z