Τι είναι τα Αρχεία Σύστημα;

Η Μορφή Αρχείου Συστήματος χρησιμοποιείται για την αποθήκευση δεδομένων ζωτικής σημασίας για τον υπολογιστή που θα χρησιμοποιηθούν από ένα λειτουργικό σύστημα. Ορισμένα παραδείγματα περιλαμβάνουν προγράμματα οδήγησης συσκευών, βιβλιοθήκες συστήματος και άλλες σημαντικές λεπτομέρειες διαμόρφωσης. Επειδή είναι σημαντικά για τη λειτουργία του λειτουργικού συστήματος, οι εταιρείες όπως η Microsoft εφαρμόζουν επίσης ορισμένες προφυλάξεις όπως την εφαρμογή ενός χαρακτηριστικού συστήματος για την αποτροπή διαγραφής τέτοιων αρχείων από λάθος.

System File Types

Ανάλυση Αρχείου Βάσης Δεδομένων - Καταλήξεις Αρχείου Σύστημα


Κορυφαίες Καταλήξεις Αρχείων Σύστημα

Κατάληξη Αρχείου Συνολικός Αριθμός Αρχείων Παλαιότερο Αρχείο (Ημερομηνία) Τελευταίο Αρχείο (Ημερομηνία)
PROPDESC 35 ie8props.propdesc
(11/21/2010)
VisioCustom.propdesc
(03/04/2020)
ITS 128 MSB1ENES.ITS
(05/10/2017)
MSB1FREN.ITS
(03/04/2020)
ANI 173 drum.ani
(11/02/2006)
pdf2html.ani
(02/12/2020)
AUTOMATICDESTINATIONS-MS 6 f01b4d95cf55d32a.automaticDestinations-ms
(04/24/2017)
5f7b5f1e01b83767.automaticDestinations-ms
(04/24/2017)
CI 17 00010001.ci
(04/24/2017)
extension.ci
(01/02/2020)
CUR 1353 up_l.cur
(09/18/2006)
HandClosed.cur
(02/11/2020)
MYDOCS 6 My Documents.mydocs
(04/24/2017)
Documents.mydocs
(04/24/2017)
GRL 6 Active.GRL
(11/02/2006)
Pending.GRL
(03/18/2017)
MAPIMAIL 7 Mail Recipient.MAPIMail
(09/18/2006)
Mail Recipient.MAPIMail
(03/04/2020)
ADM 30 inetres.adm
(04/14/2008)
AER_1033.ADM
(01/29/2020)
GMMP 20 Graphics.gmmp
(09/18/2006)
Graphics.gmmp
(03/18/2017)
SETTINGCONTENT-MS 604 AAA_SystemSettings_SyncSettings_SyncApps_Toggle.settingcontent-ms
(07/24/2013)
NameSpace_Classic_0_FlashPlayerCPLApp.cpl.settingcontent-ms
(04/24/2017)
XRM-MS 6933 MicrosoftWindowsSafeDocsMain-ppdlic.xrm-ms
(01/21/2008)
osppobjs-spp-plugin-manifest-signed.xrm-ms
(03/04/2020)
CNT 98 CNBJHLP2.CNT
(09/18/2006)
speech.cnt
(03/05/2020)
BR2 1 M1033Eva.BR2
(03/18/2017)
M1033Eva.BR2
(03/18/2017)
EFTX 592 Equity.eftx
(05/10/2017)
Urban.eftx
(03/04/2020)
ESN 3 wbcache.esn
(04/14/2008)
wbcache.esn
(04/14/2008)
PPD 1661 BRH260_3.PPD
(09/18/2006)
MSXPSINC.PPD
(03/04/2020)
NT 8 autoexec.nt
(04/14/2008)
config.nt
(04/24/2017)
THEME 76 Windows Classic.theme
(09/18/2006)
index.theme
(01/13/2020)
TASKS 8 Microsoft.Common.Tasks
(01/21/2008)
Microsoft.Common.Tasks
(10/05/2019)
WPRP 1 provtrace.wprp
(03/18/2017)
provtrace.wprp
(03/18/2017)
CDMP 10 wscRGB.cdmp
(09/18/2006)
wscRGB.cdmp
(03/18/2017)
DBL 5 wpa.dbl
(04/24/2017)
wpa.dbl
(08/29/2019)
ADMX 2011 WindowsMediaDRM.admx
(11/02/2006)
OneDrive.admx
(03/30/2020)
LIBRARY-MS 39 RecordedTV.library-ms
(07/14/2009)
CameraRoll.library-ms
(11/23/2019)
ITEMDATA-MS 4 appsFolder.itemdata-ms
(04/24/2017)
appsFolder.itemdata-ms
(05/10/2017)
SEARCHCONNECTOR-MS 12 connectedsearch-protocol.searchconnector-ms
(06/18/2013)
Microsoft Office Outlook.searchconnector-ms
(02/15/2020)
DYC 38 XB55X_A.DYC
(09/18/2006)
XWS75P_A.DYC
(09/18/2006)
EBD 6 systemsf.ebd
(04/11/2009)
ResPriStaticDb.ebd
(04/24/2017)
HHK 20 scoped_9.hhk
(04/24/2017)
Index.hhk
(11/28/2019)
DESKLINK 7 Desktop (create shortcut).DeskLink
(09/18/2006)
Desktop (create shortcut).DeskLink
(03/04/2020)
OVERRIDETASKS 3 Microsoft.Common.OverrideTasks
(06/02/2012)
Microsoft.Common.OverrideTasks
(03/18/2017)
FTS 6 VBAACCSP.FTS
(05/10/2017)
BS9532.FTS
(05/10/2017)
UCE 48 ShiftJIS.uce
(11/02/2006)
bopomofo.uce
(03/18/2017)
VXD 13 dsound.vxd
(04/14/2008)
ndphlpr.vxd
(02/21/2020)
EVTX 82929 Microsoft-Windows-Kernel-StoreMgr%4Operational.evtx
(04/24/2017)
Microsoft-Windows-Windows Defender%4Operational.evtx
(03/30/2020)
PROFILE 9 WWAHost_AppexSports.profile
(07/26/2012)
StandardProfileL3.Profile
(12/02/2019)
CUSTOMDESTINATIONS-MS 9 f01b4d95cf55d32a.customDestinations-ms
(04/24/2017)
f01b4d95cf55d32a.customDestinations-ms
(04/24/2017)
GID 17 vba_acc.GID
(05/10/2017)
Wspelldlg.GID
(01/10/2020)
IDX 48 M1033DSK.IDX
(09/18/2006)
psanbla.idx
(03/05/2020)
ADML 19361 WindowsMediaPlayer.adml
(11/02/2006)
OneDrive.adml
(03/30/2020)
CHS 6 NOISE.CHS
(09/18/2006)
extension.chs
(01/02/2020)
JPN 5 noise.jpn
(09/18/2006)
SmartVCD.Jpn
(11/25/2019)
FTG 1 VBAACCSP.FTG
(05/10/2017)
VBAACCSP.FTG
(05/10/2017)
CLB 12 R000000000001.clb
(09/18/2006)
R000000000005.clb
(02/21/2020)
BLF 2 KtmRmTm.blf
(04/24/2017)
KtmRmTm.blf
(05/10/2017)
NLD 3 noise.nld
(04/14/2008)
noise.nld
(04/14/2008)
HTT 14 PUBPLACE.HTT
(04/24/2003)
eTransmit.htt
(01/20/2020)
CWL 1 SAMPLE1.CWL
(05/10/2017)
SAMPLE1.CWL
(05/10/2017)
IEM 4 inetcorp.iem
(11/02/2006)
inetcorp.iem
(04/12/2011)
DIAGPKG 74 DiagPackage.diagpkg
(07/13/2009)
DiagPackage.diagpkg
(03/18/2017)
Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster

Ανακαλύψτε άλλες καταλήξεις αρχείων:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z