Τι είναι τα Αρχεία Σύστημα;

Η Μορφή Αρχείου Συστήματος χρησιμοποιείται για την αποθήκευση δεδομένων ζωτικής σημασίας για τον υπολογιστή που θα χρησιμοποιηθούν από ένα λειτουργικό σύστημα. Ορισμένα παραδείγματα περιλαμβάνουν προγράμματα οδήγησης συσκευών, βιβλιοθήκες συστήματος και άλλες σημαντικές λεπτομέρειες διαμόρφωσης. Επειδή είναι σημαντικά για τη λειτουργία του λειτουργικού συστήματος, οι εταιρείες όπως η Microsoft εφαρμόζουν επίσης ορισμένες προφυλάξεις όπως την εφαρμογή ενός χαρακτηριστικού συστήματος για την αποτροπή διαγραφής τέτοιων αρχείων από λάθος.

System File Types

Ανάλυση Αρχείου Βάσης Δεδομένων - Καταλήξεις Αρχείου Σύστημα


Κορυφαίες Καταλήξεις Αρχείων Σύστημα

Κατάληξη Αρχείου Συνολικός Αριθμός Αρχείων Παλαιότερο Αρχείο (Ημερομηνία) Τελευταίο Αρχείο (Ημερομηνία)
ITEMDATA-MS 4 appsFolder.itemdata-ms
(04/24/2017)
appsFolder.itemdata-ms
(05/10/2017)
PROPDESC 35 ie8props.propdesc
(11/21/2010)
VisioCustom.propdesc
(03/04/2020)
HTT 14 PUBPLACE.HTT
(04/24/2003)
eTransmit.htt
(01/20/2020)
SEARCHCONNECTOR-MS 12 connectedsearch-music.searchconnector-ms
(06/18/2013)
Microsoft Office Outlook.searchconnector-ms
(02/15/2020)
CHS 6 NOISE.CHS
(09/18/2006)
extension.chs
(01/02/2020)
CNT 98 CNBJHLP2.CNT
(09/18/2006)
speech.cnt
(03/05/2020)
CDMP 10 wscRGB.cdmp
(09/18/2006)
wscRGB.cdmp
(03/18/2017)
TASKS 8 Microsoft.Common.Tasks
(01/21/2008)
Microsoft.Common.Tasks
(10/05/2019)
AUTOMATICDESTINATIONS-MS 6 f01b4d95cf55d32a.automaticDestinations-ms
(04/24/2017)
5f7b5f1e01b83767.automaticDestinations-ms
(04/24/2017)
LIBRARY-MS 39 RecordedTV.library-ms
(07/14/2009)
Music.library-ms
(11/23/2019)
CUSTOMDESTINATIONS-MS 9 f01b4d95cf55d32a.customDestinations-ms
(04/24/2017)
f01b4d95cf55d32a.customDestinations-ms
(04/24/2017)
DIAGPKG 74 DiagPackage.diagpkg
(07/13/2009)
DiagPackage.diagpkg
(03/18/2017)
ANI 173 drum.ani
(11/02/2006)
pdf2html.ani
(02/12/2020)
PPD 1661 BRH270_3.PPD
(09/18/2006)
MSXPSINC.PPD
(03/04/2020)
THEME 76 Windows Classic.theme
(09/18/2006)
index.theme
(01/13/2020)
SETTINGCONTENT-MS 604 AAA_SystemSettings_Users_AssignedAccess.settingcontent-ms
(07/24/2013)
NameSpace_Classic_0_FlashPlayerCPLApp.cpl.settingcontent-ms
(04/24/2017)
DESKLINK 7 Desktop (create shortcut).DeskLink
(09/18/2006)
Desktop (create shortcut).DeskLink
(03/04/2020)
CWL 1 SAMPLE1.CWL
(05/10/2017)
SAMPLE1.CWL
(05/10/2017)
MYDOCS 6 My Documents.mydocs
(04/24/2017)
Documents.mydocs
(04/24/2017)
OVERRIDETASKS 3 Microsoft.Common.OverrideTasks
(06/02/2012)
Microsoft.Common.OverrideTasks
(03/18/2017)
NT 8 autoexec.nt
(04/14/2008)
config.nt
(04/24/2017)
ESN 3 wbdbase.esn
(04/14/2008)
wbdbase.esn
(04/14/2008)
BR2 1 M1033Eva.BR2
(03/18/2017)
M1033Eva.BR2
(03/18/2017)
FTG 1 VBAACCSP.FTG
(05/10/2017)
VBAACCSP.FTG
(05/10/2017)
DBL 5 wpa.dbl
(04/24/2017)
wpa.dbl
(08/29/2019)
ADM 30 inetset.adm
(04/14/2008)
AER_1033.ADM
(01/29/2020)
WPRP 1 provtrace.wprp
(03/18/2017)
provtrace.wprp
(03/18/2017)
EBD 6 systemsf.ebd
(04/11/2009)
ResPriStaticDb.ebd
(04/24/2017)
GID 17 msaccess.GID
(05/10/2017)
Wspelldlg.GID
(01/10/2020)
NLD 3 wbdbase.nld
(04/14/2008)
wbdbase.nld
(04/14/2008)
EFTX 592 Verve.eftx
(05/10/2017)
Urban.eftx
(03/04/2020)
ITS 128 MSB1ENFR.ITS
(05/10/2017)
MSB1FREN.ITS
(03/04/2020)
CLB 12 R000000000001.clb
(09/18/2006)
R000000000004.clb
(02/21/2020)
CUR 1353 beam_im.cur
(09/18/2006)
Hand.cur
(02/11/2020)
VXD 13 dsound.vxd
(04/14/2008)
ndphlpr.vxd
(02/21/2020)
JPN 5 noise.jpn
(09/18/2006)
SmartVCD.Jpn
(11/25/2019)
UCE 48 bopomofo.uce
(11/02/2006)
ideograf.uce
(03/18/2017)
ADML 19361 WindowsMediaPlayer.adml
(11/02/2006)
OneDrive.adml
(03/30/2020)
IEM 4 inetset.iem
(11/02/2006)
inetset.iem
(04/12/2011)
ADMX 2011 WindowsMediaDRM.admx
(11/02/2006)
OneDrive.admx
(03/30/2020)
MAPIMAIL 7 Mail Recipient.MAPIMail
(09/18/2006)
Mail Recipient.MAPIMail
(03/04/2020)
BLF 2 KtmRmTm.blf
(04/24/2017)
KtmRmTm.blf
(05/10/2017)
EVTX 82929 Microsoft-Windows-UserPnp%4ActionCenter.evtx
(04/24/2017)
Microsoft-Windows-Windows Defender%4Operational.evtx
(03/30/2020)
XRM-MS 6933 MicrosoftWindowsSafeDocsMain-ppdlic.xrm-ms
(01/21/2008)
osppobjs-spp-plugin-manifest-signed.xrm-ms
(03/04/2020)
IDX 48 M1033DSK.IDX
(09/18/2006)
psanbla.idx
(03/05/2020)
GRL 6 Pending.GRL
(11/02/2006)
Pending.GRL
(03/18/2017)
GMMP 20 Graphics.gmmp
(09/18/2006)
Graphics.gmmp
(03/18/2017)
DYC 38 XBA55P_A.DYC
(09/18/2006)
XWS75L_A.DYC
(09/18/2006)
HHK 20 scoped_6.hhk
(04/24/2017)
Index.hhk
(11/28/2019)
FTS 6 VBAACCSP.FTS
(05/10/2017)
MSGRAPH.FTS
(05/10/2017)
CI 17 00010001.ci
(04/24/2017)
extension.ci
(01/02/2020)
PROFILE 9 WWAHost_AppexSports.profile
(07/26/2012)
CSharp.Profile
(12/02/2019)
Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster

Ανακαλύψτε άλλες καταλήξεις αρχείων:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z