Τι είναι τα Αρχεία Πρόγραμμα εγκατάστασης;

Τα αρχεία Windows Installer χρησιμοποιούνται από το λειτουργικό σύστημα Windows της Microsoft για την εγκατάσταση λογισμικού. Πρόκειται για ένα πακέτο με πληροφορίες εγκατάστασης για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και μπορούν να εξαχθούν χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο αποσυμπίεσης αρχείων. Το πακέτο περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τα αρχεία που πρόκειται να εγκατασταθούν καθώς και τις συγκεκριμένες θέσεις στο σύστημα αρχείων όπου πρόκειται να εγκατασταθούν.

Installer File Types

Ανάλυση Αρχείου Βάσης Δεδομένων - Καταλήξεις Αρχείου Πρόγραμμα εγκατάστασης

869

MSI Αρχεία


Κορυφαίες Καταλήξεις Αρχείων Πρόγραμμα εγκατάστασης

Κατάληξη Αρχείου Συνολικός Αριθμός Αρχείων Παλαιότερο Αρχείο (Ημερομηνία) Τελευταίο Αρχείο (Ημερομηνία)
MSI 869 msnmsgs.msi
(04/14/2008)
Office32WW.msi
(03/04/2020)
Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster

Ανακαλύψτε άλλες καταλήξεις αρχείων:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z