Τι είναι τα Αρχεία Προγραμματιστής;

Η κατηγορία Αρχείων Προγραμματιστή περιλαμβάνει όλους τους τύπους μορφών αρχείων που χρησιμοποιούνται από τους προγραμματιστές λογισμικού κατά τη διαδικασία ανάπτυξης ενός προγράμματος. Μπορούν να περιλαμβάνουν οτιδήποτε από τα αρχεία που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση έργων και πηγαίου κώδικα, έως βιβλιοθήκες κώδικα, επικεφαλίδες, μεταγλωττισμένα αντικείμενα και συστατικά.

Δημοφιλείς Καταλήξεις Αρχείων Προγραμματιστή


Developer File Types

Ανάλυση Αρχείου Βάσης Δεδομένων - Καταλήξεις Αρχείου Προγραμματιστής


Κορυφαίες Καταλήξεις Αρχείων Προγραμματιστής

Κατάληξη Αρχείου Συνολικός Αριθμός Αρχείων Παλαιότερο Αρχείο (Ημερομηνία) Τελευταίο Αρχείο (Ημερομηνία)
TARGETS 58 Microsoft.WinFX.targets
(11/02/2006)
Microsoft.Office.InfoPath.targets
(05/10/2017)
VBX 6 MCI.VBX
(05/10/2017)
MCI.VBX
(05/10/2017)
SLL 1 MSOWC.SLL
(05/10/2017)
MSOWC.SLL
(05/10/2017)
MD 4 README.md
(03/18/2017)
Wcifs.md
(04/24/2017)
IDL 3 BdiGeneric.SportsAppEntity_1_0.idl
(07/26/2012)
BdiGeneric.SportsAppEntity_1_0.idl
(07/26/2012)
PERF 1 InstallPackage_ETW.Log.perf
(04/11/2009)
InstallPackage_ETW.Log.perf
(04/11/2009)
DCP 1 getofficecarousel.dcp
(03/18/2017)
getofficecarousel.dcp
(03/18/2017)
XAML 301 summarypane.xaml
(07/26/2012)
CompositeControl.xaml
(03/18/2017)
NUSPEC 1 Pester.nuspec
(03/18/2017)
Pester.nuspec
(03/18/2017)
PS1XML 440 Diagnostics.Format.ps1xml
(06/10/2009)
BranchCache.format.ps1xml
(03/18/2017)
CFG 442 mscormmc.cfg
(09/18/2006)
RESEND.CFG
(05/10/2017)
GRXML 42 SpellingGrammar.grxml
(03/18/2017)
VES-Disambiguation.0407.grxml
(03/18/2017)
DTD 25 cim20.dtd
(09/18/2006)
WMSDKNS.DTD
(04/24/2017)
VRG 10 _ServiceModelEndpointPerfCounters.vrg
(11/02/2006)
_ServiceModelEndpointPerfCounters.vrg
(07/14/2009)
CONFIG 366 web.config
(09/18/2006)
entitypub.config
(05/10/2017)
RPO 6 hpfclw71.rpo
(06/10/2009)
hpfstw71.rpo
(06/10/2009)
WSC 1 cmdlib.wsc
(04/14/2008)
cmdlib.wsc
(04/14/2008)
PSM1 114 PSDiagnostics.psm1
(07/14/2009)
AssignedAccess.psm1
(03/18/2017)
SCHEMA 2 apps.schema
(04/13/2016)
apps.schema
(04/13/2016)
JS1 2 jquery.js1
(11/21/2014)
jquery.js1
(11/21/2014)
EXP 102 HPOH3550.EXP
(01/21/2008)
HPPH8400.EXP
(06/10/2009)
WBF 8 EPUTBM05.WBF
(09/18/2006)
EPUTBM05.WBF
(09/18/2006)
OBE 4 migrate.obe
(01/21/2008)
migrate.obe
(06/10/2009)
MSS 3 Aero.msstyles_2057_96.mss
(04/24/2017)
Aero.msstyles_1033_96_01.mss
(04/24/2017)
XBF 369 MainPage.xbf
(06/18/2013)
styles.xbf
(03/18/2017)
CLS 4 FPROTATE.CLS
(05/10/2017)
FPROTATE.CLS
(05/10/2017)
AIO 3 hpo5400a.aio
(01/21/2008)
hpo5400a.aio
(01/21/2008)
PROPS 3 Microsoft.NETFramework.props
(06/02/2012)
Microsoft.NETFramework.props
(03/18/2017)
CS 35 NavigationBar.cs
(09/18/2006)
WizardPage.cs
(03/18/2017)
H 134 msdtcprf.h
(09/18/2006)
OUTLPERF.H
(05/10/2017)
XPB 38 XB55X_A.XPB
(09/18/2006)
XWS75X_A.XPB
(09/18/2006)
HXX 6 esentprf.hxx
(11/02/2006)
esentprf.hxx
(03/18/2017)
XSD 449 LAN_policy_v1.xsd
(09/18/2006)
builtincontrolsschema.xsd
(05/10/2017)
INC 43 adcjavas.inc
(11/02/2006)
FPDBLIB.INC
(05/10/2017)
JCP 1 edb.jcp
(04/24/2017)
edb.jcp
(04/24/2017)
LUA 17 ruleset_en-GB_TTS.lua
(03/18/2017)
ruleset_en-GB_TTS.lua
(03/18/2017)
AM 34 te_protm.am
(09/18/2006)
CI031033.AM
(05/10/2017)
DGML 1 chstic.dgml
(03/18/2017)
chstic.dgml
(03/18/2017)
XIN 4 rblayout.xin
(04/24/2017)
rblayout.xin
(05/10/2017)
APPX 9 Microsoft.BasicAttractLoop_8wekyb3d8bbwe.appx
(03/18/2017)
Microsoft.BasicAttractLoop_8wekyb3d8bbwe.appx
(03/18/2017)
PSD1 379 TroubleshootingPack.psd1
(06/10/2009)
PSGet.Resource.psd1
(03/18/2017)
XSX 3 Maml.xsx
(06/02/2012)
Maml.xsx
(03/18/2017)
RESW 2 officehubintl.resw
(03/18/2017)
officehubintl.lang-en-us.resw
(03/18/2017)
DEP 3 MSCAL.DEP
(05/10/2017)
MSCAL.DEP
(05/10/2017)
BROWSER 86 ie.browser
(09/18/2006)
iphone.browser
(03/18/2017)
RDLC 4 AccessCompare.rdlc
(05/10/2017)
EmptyReport.rdlc
(05/10/2017)
RSRC 45 0.rsrc
(03/18/2017)
0.rsrc
(03/18/2017)
Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το RocketPC

Ανακαλύψτε άλλες καταλήξεις αρχείων:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z