Τι είναι τα Αρχεία Προγραμματιστής;

Η κατηγορία Αρχείων Προγραμματιστή περιλαμβάνει όλους τους τύπους μορφών αρχείων που χρησιμοποιούνται από τους προγραμματιστές λογισμικού κατά τη διαδικασία ανάπτυξης ενός προγράμματος. Μπορούν να περιλαμβάνουν οτιδήποτε από τα αρχεία που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση έργων και πηγαίου κώδικα, έως βιβλιοθήκες κώδικα, επικεφαλίδες, μεταγλωττισμένα αντικείμενα και συστατικά.

Δημοφιλείς Καταλήξεις Αρχείων Προγραμματιστή


Developer File Types

Ανάλυση Αρχείου Βάσης Δεδομένων - Καταλήξεις Αρχείου Προγραμματιστής


Κορυφαίες Καταλήξεις Αρχείων Προγραμματιστής

Κατάληξη Αρχείου Συνολικός Αριθμός Αρχείων Παλαιότερο Αρχείο (Ημερομηνία) Τελευταίο Αρχείο (Ημερομηνία)
VRG 10 _ServiceModelEndpointPerfCounters.vrg
(11/02/2006)
_ServiceModelEndpointPerfCounters.vrg
(07/14/2009)
MSS 3 Aero.msstyles_2057_96.mss
(04/24/2017)
Aero.msstyles_1033_96_01.mss
(04/24/2017)
SCHEMA 2 apps.schema
(04/13/2016)
apps.schema
(04/13/2016)
IDL 3 BdiGeneric.SportsAppEntity_1_0.idl
(07/26/2012)
BdiGeneric.SportsAppEntity_1_0.idl
(07/26/2012)
EXP 102 HPOH3550.EXP
(01/21/2008)
hptf735t.exp
(06/10/2009)
CS 35 NavigationBar.cs
(09/18/2006)
SecurityPage.cs
(03/18/2017)
NUSPEC 1 Pester.nuspec
(03/18/2017)
Pester.nuspec
(03/18/2017)
WBF 8 EPUTBM05.WBF
(09/18/2006)
EPUTBM05.WBF
(09/18/2006)
DEP 3 MSCAL.DEP
(05/10/2017)
MSCAL.DEP
(05/10/2017)
SLL 1 MSOWC.SLL
(05/10/2017)
MSOWC.SLL
(05/10/2017)
PROPS 3 Microsoft.NETFramework.props
(06/02/2012)
Microsoft.NETFramework.props
(03/18/2017)
BROWSER 86 goAmerica.browser
(09/18/2006)
opera.browser
(03/18/2017)
RPO 6 hpfclw71.rpo
(06/10/2009)
hpfstw71.rpo
(06/10/2009)
CONFIG 366 web.config
(09/18/2006)
publisher.config
(05/10/2017)
XSX 3 Maml.xsx
(06/02/2012)
Maml.xsx
(03/18/2017)
WSC 1 cmdlib.wsc
(04/14/2008)
cmdlib.wsc
(04/14/2008)
XSD 449 LAN_policy_v1.xsd
(09/18/2006)
builtincontrolsschema.xsd
(05/10/2017)
RESW 2 officehubintl.resw
(03/18/2017)
officehubintl.lang-en-us.resw
(03/18/2017)
OBE 4 migrate.obe
(01/21/2008)
migrate.obe
(06/10/2009)
XIN 4 rblayout.xin
(04/24/2017)
rblayout.xin
(05/10/2017)
VBX 6 CMDIALOG.VBX
(05/10/2017)
CMDIALOG.VBX
(05/10/2017)
APPX 9 Microsoft.VCLibs.x86.14.00.BasicAttractLoop.appx
(03/18/2017)
Microsoft.VCLibs.x86.14.00.BasicAttractLoop.appx
(03/18/2017)
DGML 1 chstic.dgml
(03/18/2017)
chstic.dgml
(03/18/2017)
INC 43 adcvbs.inc
(11/02/2006)
FPDBLIB.INC
(05/10/2017)
MD 4 README.md
(03/18/2017)
Wcifs.md
(04/24/2017)
CLS 4 FPROTATE.CLS
(05/10/2017)
FPROTATE.CLS
(05/10/2017)
H 134 msdtcprf.h
(09/18/2006)
OUTLPERF.H
(05/10/2017)
CFG 442 mscormmc.cfg
(09/18/2006)
OMSSMS.CFG
(05/10/2017)
TARGETS 58 Microsoft.WinFX.targets
(11/02/2006)
Microsoft.Office.InfoPath.targets
(05/10/2017)
JCP 1 edb.jcp
(04/24/2017)
edb.jcp
(04/24/2017)
PS1XML 440 Certificate.format.ps1xml
(06/10/2009)
BranchCache.types.ps1xml
(03/18/2017)
PSM1 114 PSDiagnostics.psm1
(07/14/2009)
AssignedAccess.psm1
(03/18/2017)
RSRC 45 0.rsrc
(03/18/2017)
0.rsrc
(03/18/2017)
PSD1 379 TroubleshootingPack.psd1
(06/10/2009)
PSGet.Resource.psd1
(03/18/2017)
PERF 1 InstallPackage_ETW.Log.perf
(04/11/2009)
InstallPackage_ETW.Log.perf
(04/11/2009)
XPB 38 XBA55P_A.XPB
(09/18/2006)
XWS75L_A.XPB
(09/18/2006)
RDLC 4 AccessCompare.rdlc
(05/10/2017)
EmptyReport.rdlc
(05/10/2017)
XBF 369 MainPage.xbf
(06/18/2013)
styles.xbf
(03/18/2017)
DCP 1 getofficecarousel.dcp
(03/18/2017)
getofficecarousel.dcp
(03/18/2017)
JS1 2 jquery.js1
(11/21/2014)
jquery.js1
(11/21/2014)
HXX 6 esentprf.hxx
(11/02/2006)
esentprf.hxx
(03/18/2017)
XAML 301 singlepagecontinuoussnapview.xaml
(07/26/2012)
JpegControl.xaml
(03/18/2017)
DTD 25 cim20.dtd
(09/18/2006)
WMSDKNS.DTD
(04/24/2017)
LUA 17 skin_en-IN_female_TTS.lua
(03/18/2017)
skin_en-IN_female_TTS.lua
(03/18/2017)
AIO 3 hpo5400a.aio
(01/21/2008)
hpo5400a.aio
(01/21/2008)
GRXML 42 DictationCommands.grxml
(03/18/2017)
VES-Select.0409.grxml
(03/18/2017)
AM 34 te_protm.am
(09/18/2006)
CI031033.AM
(05/10/2017)
Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster

Ανακαλύψτε άλλες καταλήξεις αρχείων:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z