Τι είναι τα Αρχεία Προγραμματιστής;

Η κατηγορία Αρχείων Προγραμματιστή περιλαμβάνει όλους τους τύπους μορφών αρχείων που χρησιμοποιούνται από τους προγραμματιστές λογισμικού κατά τη διαδικασία ανάπτυξης ενός προγράμματος. Μπορούν να περιλαμβάνουν οτιδήποτε από τα αρχεία που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση έργων και πηγαίου κώδικα, έως βιβλιοθήκες κώδικα, επικεφαλίδες, μεταγλωττισμένα αντικείμενα και συστατικά.

Δημοφιλείς Καταλήξεις Αρχείων Προγραμματιστή


Developer File Types

Ανάλυση Αρχείου Βάσης Δεδομένων - Καταλήξεις Αρχείου Προγραμματιστής


Κορυφαίες Καταλήξεις Αρχείων Προγραμματιστής

Κατάληξη Αρχείου Συνολικός Αριθμός Αρχείων Παλαιότερο Αρχείο (Ημερομηνία) Τελευταίο Αρχείο (Ημερομηνία)
GRXML 93 DictationCommands.grxml
(03/18/2017)
ves-vescommands.080a.grxml
(03/04/2020)
H 9797 msdtcprf.h
(09/18/2006)
WmiApRpl.h
(03/30/2020)
RPO 6 hpfclw71.rpo
(06/10/2009)
hpfstw71.rpo
(06/10/2009)
VRG 15 _ServiceModelOperationPerfCounters.vrg
(11/02/2006)
_ServiceModelEndpointPerfCounters.vrg
(10/05/2019)
MSS 3 Aero.msstyles_2057_96.mss
(04/24/2017)
Aero.msstyles_1033_96_01.mss
(04/24/2017)
XAML 5297 semanticzoomview.xaml
(07/26/2012)
Xbox360PurchaseControl.xaml
(03/30/2020)
XSX 4 Maml.xsx
(06/02/2012)
Maml.xsx
(03/04/2020)
PSM1 152 PSDiagnostics.psm1
(07/14/2009)
Microsoft.PowerShell.Archive.psm1
(03/04/2020)
JS1 2 jquery.js1
(11/21/2014)
jquery.js1
(11/21/2014)
PSD1 775 TroubleshootingPack.psd1
(06/10/2009)
ArchiveResources.psd1
(03/04/2020)
LUA 1294 common.lua
(03/18/2017)
instant-replay.lua
(02/10/2020)
DGML 3 chstic.dgml
(03/18/2017)
chstic.dgml
(03/04/2020)
PERF 1 InstallPackage_ETW.Log.perf
(04/11/2009)
InstallPackage_ETW.Log.perf
(04/11/2009)
IDL 493 BdiGeneric.SportsAppEntity_1_0.idl
(07/26/2012)
orb.idl
(02/07/2020)
XPB 38 XB55X_A.XPB
(09/18/2006)
XWS75P_A.XPB
(09/18/2006)
CS 153 ApplicationConfigurationPage.cs
(09/18/2006)
Viewer.cs
(02/21/2020)
WBF 8 EPUTBM01.WBF
(09/18/2006)
EPUTBM05.WBF
(09/18/2006)
JCP 640 edb.jcp
(04/24/2017)
USS.jcp
(03/30/2020)
MD 1889 README.md
(03/18/2017)
README.md
(02/27/2020)
OBE 4 migrate.obe
(01/21/2008)
migrate.obe
(06/10/2009)
CLS 18 FPHOVER.CLS
(05/10/2017)
extension.cls
(01/02/2020)
DCP 9479 getofficecarousel.dcp
(03/18/2017)
Sony SLT-A99V Camera Vivid.dcp
(03/04/2020)
DEP 7 MSCAL.DEP
(05/10/2017)
vfp6r.dep
(01/13/2020)
HXX 12 esentprf.hxx
(11/02/2006)
extension.hxx
(01/02/2020)
VBX 6 CMDIALOG.VBX
(05/10/2017)
CMDIALOG.VBX
(05/10/2017)
XBF 3478 StandardStyles.xbf
(06/18/2013)
Modalities.xbf
(03/30/2020)
XIN 869 rblayout.xin
(04/24/2017)
rblayout.xin
(02/24/2020)
INC 81 adojavas.inc
(11/02/2006)
common.inc
(02/17/2020)
WSC 8 cmdlib.wsc
(04/14/2008)
WinstepSamples.wsc
(10/31/2019)
XSD 1051 LAN_policy_v1.xsd
(09/18/2006)
ActionsPane3.xsd
(03/04/2020)
RSRC 8095 0.rsrc
(03/18/2017)
6.rsrc
(03/30/2020)
RDLC 6 AccessCompare.rdlc
(05/10/2017)
EmptyReport.rdlc
(02/12/2020)
EXP 142 HPOH3550.EXP
(01/21/2008)
Tk.exp
(01/30/2020)
NUSPEC 1 Pester.nuspec
(03/18/2017)
Pester.nuspec
(03/18/2017)
PS1XML 484 Diagnostics.Format.ps1xml
(06/10/2009)
typesv3.ps1xml
(03/04/2020)
CONFIG 2331 web.config
(09/18/2006)
fr-FR.mail.config
(03/30/2020)
AM 39 te_protm.am
(09/18/2006)
Makefile.am
(01/13/2020)
SLL 1 MSOWC.SLL
(05/10/2017)
MSOWC.SLL
(05/10/2017)
TARGETS 84 Microsoft.WinFX.targets
(11/02/2006)
Microsoft.Office.InfoPath.targets
(01/22/2020)
RESW 41 officehubintl.resw
(03/18/2017)
resources.resw
(10/10/2019)
CFG 2360 mscormmc.cfg
(09/18/2006)
setupplatform.cfg
(03/16/2020)
APPX 13 Microsoft.VCLibs.x86.14.00.BasicAttractLoop.appx
(03/18/2017)
Microsoft.VCLibs.x86.14.00.appx
(10/14/2019)
BROWSER 123 jphone.browser
(09/18/2006)
SafariMobile3.browser
(12/02/2019)
SCHEMA 45 apps.schema
(04/13/2016)
microsoft.schema
(02/17/2020)
DTD 302 cim20.dtd
(09/18/2006)
wmi20.dtd
(03/04/2020)
PROPS 4 Microsoft.NETFramework.props
(06/02/2012)
Microsoft.CodeAnalysis.props
(12/02/2019)
AIO 3 hpo5400a.aio
(01/21/2008)
hpo5400a.aio
(01/21/2008)
Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster

Ανακαλύψτε άλλες καταλήξεις αρχείων:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z