Τι είναι τα Αρχεία Developer;

Η κατηγορία Αρχείων Προγραμματιστή περιλαμβάνει όλους τους τύπους μορφών αρχείων που χρησιμοποιούνται από τους προγραμματιστές λογισμικού κατά τη διαδικασία ανάπτυξης ενός προγράμματος. Μπορούν να περιλαμβάνουν οτιδήποτε από τα αρχεία που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση έργων και πηγαίου κώδικα, έως βιβλιοθήκες κώδικα, επικεφαλίδες, μεταγλωττισμένα αντικείμενα και συστατικά.

Δημοφιλείς Καταλήξεις Αρχείων Προγραμματιστή


Developer File Types

Ανάλυση Αρχείου Βάσης Δεδομένων - Καταλήξεις Αρχείου Developer


Κορυφαίες Καταλήξεις Αρχείων Developer

Επέκταση Αρχείου Συνολικός Αριθμός Αρχείων Παλαιότερο Αρχείο (Ημερομηνία) Τελευταίο Αρχείο (Ημερομηνία)
APPX 12 Microsoft.NET.Native.Runtime.1.1.BasicAttractLoop.appx
(03/18/2017)
Microsoft.VCLibs.x86.14.00.appx
(10/14/2019)
DTD 141 cim20.dtd
(09/18/2006)
wmi20.dtd
(03/04/2020)
WBF 8 EPUTBM09.WBF
(09/18/2006)
EPUTBM09.WBF
(09/18/2006)
CONFIG 566 Aspnet.config
(09/18/2006)
es-ES.mail.config
(03/30/2020)
RSRC 59 0.rsrc
(03/18/2017)
6.rsrc
(03/30/2020)
AIO 3 hpo5400a.aio
(01/21/2008)
hpo5400a.aio
(01/21/2008)
XBF 395 App.xbf
(06/18/2013)
Modalities.xbf
(03/30/2020)
JS1 2 jquery.js1
(11/21/2014)
jquery.js1
(11/21/2014)
IDL 474 BdiGeneric.SportsAppEntity_1_0.idl
(07/26/2012)
orb.idl
(02/07/2020)
PSD1 138 TroubleshootingPack.psd1
(06/10/2009)
ArchiveResources.psd1
(03/04/2020)
TARGETS 26 Microsoft.WinFX.targets
(11/02/2006)
Microsoft.Office.InfoPath.targets
(01/22/2020)
PERF 1 InstallPackage_ETW.Log.perf
(04/11/2009)
InstallPackage_ETW.Log.perf
(04/11/2009)
EXP 123 HPOH3550.EXP
(01/21/2008)
Tk.exp
(01/30/2020)
CS 96 ApplicationConfigurationPage.cs
(09/18/2006)
Viewer.cs
(02/21/2020)
RESW 3 officehubintl.resw
(03/18/2017)
resources.resw
(10/10/2019)
XPB 38 XB55P_A.XPB
(09/18/2006)
XWA55P_A.XPB
(09/18/2006)
XSX 1 Maml.xsx
(06/02/2012)
Maml.xsx
(03/04/2020)
WSC 8 cmdlib.wsc
(04/14/2008)
WinstepSamples.wsc
(10/31/2019)
XIN 1 rblayout.xin
(04/24/2017)
rblayout.xin
(02/24/2020)
CLS 18 FPROTATE.CLS
(05/10/2017)
extension.cls
(01/02/2020)
PSM1 68 PSDiagnostics.psm1
(07/14/2009)
Microsoft.PowerShell.Archive.psm1
(03/04/2020)
PROPS 2 Microsoft.NETFramework.props
(06/02/2012)
Microsoft.CodeAnalysis.props
(12/02/2019)
OBE 2 migrate.obe
(01/21/2008)
migrate.obe
(06/10/2009)
VRG 5 _SMSvcHostPerfCounters.vrg
(11/02/2006)
_ServiceModelEndpointPerfCounters.vrg
(10/05/2019)
DEP 5 MSCAL.DEP
(05/10/2017)
vfp6r.dep
(01/13/2020)
MSS 3 Aero.msstyles_2057_96.mss
(04/24/2017)
Aero.msstyles_1033_96_01.mss
(04/24/2017)
LUA 979 common.lua
(03/18/2017)
countdown.lua
(02/10/2020)
DCP 2602 getofficecarousel.dcp
(03/18/2017)
Sony SLT-A99V Camera Vivid.dcp
(03/04/2020)
RDLC 2 AccessCompare.rdlc
(05/10/2017)
EmptyReport.rdlc
(02/12/2020)
GRXML 57 DictationCommands.grxml
(03/18/2017)
VES-VESCommands.1009.grxml
(03/04/2020)
AM 11 te_protm.am
(09/18/2006)
Makefile.am
(01/13/2020)
H 5072 msdtcprf.h
(09/18/2006)
WmiApRpl.h
(03/30/2020)
SCHEMA 11 apps.schema
(04/13/2016)
microsoft.schema
(02/17/2020)
JCP 239 edb.jcp
(04/24/2017)
USS.jcp
(03/30/2020)
PS1XML 177 Certificate.format.ps1xml
(06/10/2009)
typesv3.ps1xml
(03/04/2020)
RPO 6 hpfclw71.rpo
(06/10/2009)
hpfvp6en.rpo
(06/10/2009)
HXX 5 esentprf.hxx
(11/02/2006)
extension.hxx
(01/02/2020)
BROWSER 44 avantgo.browser
(09/18/2006)
IE7.browser
(12/02/2019)
DGML 2 chstic.dgml
(03/18/2017)
chstic.dgml
(03/04/2020)
NUSPEC 1 Pester.nuspec
(03/18/2017)
Pester.nuspec
(03/18/2017)
CFG 1442 mscormmc.cfg
(09/18/2006)
setupplatform.cfg
(03/16/2020)
SLL 1 MSOWC.SLL
(05/10/2017)
MSOWC.SLL
(05/10/2017)
XAML 318 app.xaml
(07/26/2012)
DefaultResourceDictionary.xaml
(03/30/2020)
INC 46 adcjavas.inc
(11/02/2006)
common.inc
(02/17/2020)
XSD 473 LAN_profile_v1.xsd
(09/18/2006)
ActionsPane3.xsd
(03/04/2020)
VBX 6 CMDIALOG.VBX
(05/10/2017)
CMDIALOG.VBX
(05/10/2017)
MD 128 README.md
(03/18/2017)
History.md
(02/27/2020)
Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster

Ανακαλύψτε άλλες καταλήξεις αρχείων:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z