Τι είναι τα Αρχεία Ρυθμίσεις Επικοινωνίας Internet;

Τα Αρχεία Ρυθμίσεων Επικοινωνίας Internet ή INS για συντομία, χρησιμοποιούνται από το λειτουργικό σύστημα Windows της Microsoft για την αποθήκευση σημαντικών πληροφοριών που απαιτούνται για τη δημιουργία σύνδεσης μέσω τηλεφώνου ή ευρυζωνικής σύνδεσης στο Internet. Επιτρέπουν στα Windows να συνδεθούν στο Internet χρησιμοποιώντας έναν πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP).

Ένα Αρχείο Ρυθμίσεων Επικοινωνίας Internet χρησιμοποιείται επίσης για τον ορισμό των ρυθμίσεων σύνδεσης LAN για τον Internet Explorer.

Internet Communication File Types

Ανάλυση Αρχείου Βάσης Δεδομένων - Καταλήξεις Αρχείου Ρυθμίσεις Επικοινωνίας Internet

9

INS Αρχεία


Κορυφαίες Καταλήξεις Αρχείων Ρυθμίσεις Επικοινωνίας Internet

Κατάληξη Αρχείου Συνολικός Αριθμός Αρχείων Παλαιότερο Αρχείο (Ημερομηνία) Τελευταίο Αρχείο (Ημερομηνία)
INS 9 install.ins
(04/14/2008)
install.ins
(03/04/2020)
Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster

Ανακαλύψτε άλλες καταλήξεις αρχείων:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z