Τι είναι τα Αρχεία Συστατικό SageCRM;

Τα αρχεία Συστατικών SageCRM χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση στοιχείων που δημιουργούνται από το λογισμικό Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών SageCRM, ένα επιχειρηματικό λογισμικό που βοηθά τις επιχειρήσεις να οργανώνουν και να αυτοματοποιούν τις επικοινωνίες και τις δραστηριότητες.

SageCRM File Types

Ανάλυση Αρχείου Βάσης Δεδομένων - Καταλήξεις Αρχείου Συστατικό SageCRM

180

ECF Αρχεία


Κορυφαίες Καταλήξεις Αρχείων Συστατικό SageCRM

Κατάληξη Αρχείου Συνολικός Αριθμός Αρχείων Παλαιότερο Αρχείο (Ημερομηνία) Τελευταίο Αρχείο (Ημερομηνία)
ECF 180 FXSEXT.ecf
(06/10/2009)
PMAILEXT.ECF
(02/15/2020)
Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster

Ανακαλύψτε άλλες καταλήξεις αρχείων:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z