Τι είναι τα Αρχεία Αρχειοθήκη;

Ένα Αρχείο Αρχειοθέτησης είναι μια μορφή αρχείου που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ενός συνόλου αρχείων, μαζί με πληροφορίες σχετικά με αυτά τα αρχεία (μεταδεδομένα). Ο σκοπός της δημιουργίας ενός αρχείου αρχειοθέτησης είναι η αποθήκευση πολλών αρχείων μαζί, συνήθως σε συμπιεσμένη μορφή, γεγονός που βελτιώνει τη δυνατότητα μεταφοράς τους, εκτός της εξοικονόμησης χώρου αποθήκευσης στο δίσκο σας.

Τα αρχεία Αρχειοθήκης είναι επίσης εξαιρετικά χρήσιμα όταν θέλετε να μοιραστείτε ένα σύνολο αρχείων με έναν άλλο υπολογιστή και σας επιτρέπουν να μοιραστείτε γρήγορα ένα σύνολο αρχείων χωρίς πολύ ταλαιπωρία.

Υπάρχουν σήμερα πολλές δημοφιλείς μορφές αρχείων αρχειοθέτησης σε χρήση, με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Τα άλλα πλεονεκτήματα των αρχείων αρχειοθέτησης περιλαμβάνουν την ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων, την κρυπτογράφηση, σχόλια και άλλα.

Archive File Types

Ανάλυση Αρχείου Βάσης Δεδομένων - Καταλήξεις Αρχείου Αρχειοθήκη


Κορυφαίες Καταλήξεις Αρχείων Αρχειοθήκη

Κατάληξη Αρχείου Συνολικός Αριθμός Αρχείων Παλαιότερο Αρχείο (Ημερομηνία) Τελευταίο Αρχείο (Ημερομηνία)
PF 94413 RUNDLL32.EXE-470F11BD.pf
(04/24/2017)
WMIADAP.EXE-369DF1CD.pf
(02/24/2020)
TNU 2 M1033Eva.tbtdirection.TNU
(03/18/2017)
M1033Eva.voiceAssistant.TNU
(03/18/2017)
WRC 4 cp1251.wrc
(11/21/2014)
small_west1.wrc
(11/21/2014)
CAB 11758 package_4.cab
(04/14/2008)
Appraiser_AlternateData.cab
(03/16/2020)
ITA 8 wbdbase.ita
(04/14/2008)
unicodeText.ITA
(12/21/2019)
GZ 254 PhonePCVoiceAgents.0c0a.cfg.gz
(03/18/2017)
Adobe Captivate 2017 (32 Bit) 10.0 02-22-2020.log.gz
(02/22/2020)
OPG 11 MSPUB.OPG
(05/10/2017)
MSPUB.OPG
(02/13/2020)
ZIP 1842 MSCasualGames.zip
(03/18/2017)
3D-Album.zip
(02/24/2020)
Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster

Ανακαλύψτε άλλες καταλήξεις αρχείων:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z