Τι είναι τα Αρχεία Βάση δεδομένων;

Μια βάση δεδομένων είναι μια συλλογή δεδομένων η οποία έχει οργανωθεί για να είναι προσβάσιμη και διαχειρίσιμη ώστε να καθιστά την πρόσβαση στα δεδομένα γρήγορη και εύκολη. Τα αρχεία βάσης δεδομένων είναι αρχεία δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των περιεχομένων της βάσης δεδομένων με μια δομημένη μορφή σε ένα αρχείο σε ξεχωριστούς πίνακες και πεδία. Τα αρχεία βάσης δεδομένων χρησιμοποιούνται συνήθως από δυναμικούς ιστότοπους (π.χ. Facebook, Twitter κ.λπ.) για την αποθήκευση δεδομένων.

Database File Types

Ανάλυση Αρχείου Βάσης Δεδομένων - Καταλήξεις Αρχείου Βάση δεδομένων


Κορυφαίες Καταλήξεις Αρχείων Βάση δεδομένων

Κατάληξη Αρχείου Συνολικός Αριθμός Αρχείων Παλαιότερο Αρχείο (Ημερομηνία) Τελευταίο Αρχείο (Ημερομηνία)
DB 17822 cversions.2.db
(07/14/2009)
cversions.1.db
(03/30/2020)
DIA 4 SETTINGS.DIA
(04/24/2017)
class-hierarchy.dia
(01/13/2020)
EDB 2312 tmp.edb
(04/24/2017)
spartan.edb
(02/24/2020)
DBF 81 EMPLOYEE.DBF
(05/10/2017)
biblio.dbf
(02/17/2020)
FRM 150 fus3base.frm
(09/18/2006)
CREATE_PREDEFINED_REPORT_SDB.FRM
(01/17/2020)
SDF 64 sam.sdf
(04/14/2008)
DAX3.sdf
(02/19/2020)
MDT 5 WZDAT70.MDT
(05/10/2017)
ACWZUSR.MDT
(05/10/2017)
ACCDE 27 ACWZLIB.ACCDE
(05/10/2017)
ACWZTOOL.ACCDE
(02/13/2020)
SRD-WAL 2 StateRepository-Machine.srd-wal
(04/24/2017)
StateRepository-Machine.srd-wal
(04/24/2017)
SQLITE 201 configuration.sqlite
(11/21/2014)
configuration.sqlite
(03/16/2020)
SQL 468 InstallRoles.sql
(09/18/2006)
updateschemaversion.sql
(03/04/2020)
MAR 3 signup.mar
(04/14/2008)
update.mar
(11/22/2019)
WMDB 10 CurrentDatabase_360.wmdb
(04/24/2017)
LocalMLS_3.wmdb
(12/30/2019)
BTR 1075 INDEX.BTR
(04/24/2017)
INDEX.BTR
(02/24/2020)
SDB 749 apph_sp.sdb
(04/14/2008)
appraiser.sdb
(03/06/2020)
TRM 1 wdl.trm
(04/14/2008)
wdl.trm
(04/14/2008)
ACCDT 176 Contacts.accdt
(05/10/2017)
1100.ACCDT
(02/13/2020)
ACCTB 1 Core.acctb
(05/10/2017)
Core.acctb
(05/10/2017)
DB-WAL 1091 wpndatabase.db-wal
(04/24/2017)
wpndatabase.db-wal
(02/24/2020)
Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster

Ανακαλύψτε άλλες καταλήξεις αρχείων:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z