Τι είναι τα Αρχεία Βάση δεδομένων;

Μια βάση δεδομένων είναι μια συλλογή δεδομένων η οποία έχει οργανωθεί για να είναι προσβάσιμη και διαχειρίσιμη ώστε να καθιστά την πρόσβαση στα δεδομένα γρήγορη και εύκολη. Τα αρχεία βάσης δεδομένων είναι αρχεία δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των περιεχομένων της βάσης δεδομένων με μια δομημένη μορφή σε ένα αρχείο σε ξεχωριστούς πίνακες και πεδία. Τα αρχεία βάσης δεδομένων χρησιμοποιούνται συνήθως από δυναμικούς ιστότοπους (π.χ. Facebook, Twitter κ.λπ.) για την αποθήκευση δεδομένων.

Database File Types

Ανάλυση Αρχείου Βάσης Δεδομένων - Καταλήξεις Αρχείου Βάση δεδομένων


Κορυφαίες Καταλήξεις Αρχείων Βάση δεδομένων

Κατάληξη Αρχείου Συνολικός Αριθμός Αρχείων Παλαιότερο Αρχείο (Ημερομηνία) Τελευταίο Αρχείο (Ημερομηνία)
ACCDT 73 Projects.accdt
(05/10/2017)
1100.ACCDT
(05/10/2017)
DBF 3 CUSTOMER.DBF
(05/10/2017)
ORDERS.DBF
(05/10/2017)
DIA 2 SETTINGS.DIA
(04/24/2017)
SETTINGS.DIA
(04/24/2017)
SRD-WAL 2 StateRepository-Machine.srd-wal
(04/24/2017)
StateRepository-Machine.srd-wal
(04/24/2017)
DB-WAL 1 wpndatabase.db-wal
(04/24/2017)
wpndatabase.db-wal
(04/24/2017)
SQLITE 9 configuration.sqlite
(11/21/2014)
MediaDb.v1.sqlite
(04/24/2017)
BTR 15 INDEX.BTR
(04/24/2017)
INDEX.BTR
(05/10/2017)
FRM 4 fus3base.frm
(09/18/2006)
fus3base.frm
(06/10/2009)
MAR 2 signup.mar
(04/14/2008)
signup.mar
(04/14/2008)
ACCDE 12 ACWZLIB.ACCDE
(05/10/2017)
ACWZTOOL.ACCDE
(05/10/2017)
EDB 39 tmp.edb
(04/24/2017)
DataStore.edb
(05/10/2017)
ACCTB 1 Core.acctb
(05/10/2017)
Core.acctb
(05/10/2017)
SDF 9 sam.sdf
(04/14/2008)
RacDatabase.sdf
(05/10/2017)
MDT 5 WZDAT70.MDT
(05/10/2017)
ACWZUSR.MDT
(05/10/2017)
DB 198 cversions.2.db
(07/14/2009)
AgGlGlobalHistory.db
(05/10/2017)
WMDB 5 CurrentDatabase_360.wmdb
(04/24/2017)
CurrentDatabase_400.wmdb
(05/10/2017)
TRM 1 wdl.trm
(04/14/2008)
wdl.trm
(04/14/2008)
SQL 144 InstallProfile.SQL
(09/18/2006)
NorthwindCS.SQL
(05/10/2017)
SDB 42 drvmain.sdb
(04/14/2008)
secedit.sdb
(04/24/2017)
Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster

Ανακαλύψτε άλλες καταλήξεις αρχείων:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z