Τι είναι τα Αρχεία Βάση δεδομένων;

Μια βάση δεδομένων είναι μια συλλογή δεδομένων η οποία έχει οργανωθεί για να είναι προσβάσιμη και διαχειρίσιμη ώστε να καθιστά την πρόσβαση στα δεδομένα γρήγορη και εύκολη. Τα αρχεία βάσης δεδομένων είναι αρχεία δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των περιεχομένων της βάσης δεδομένων με μια δομημένη μορφή σε ένα αρχείο σε ξεχωριστούς πίνακες και πεδία. Τα αρχεία βάσης δεδομένων χρησιμοποιούνται συνήθως από δυναμικούς ιστότοπους (π.χ. Facebook, Twitter κ.λπ.) για την αποθήκευση δεδομένων.

Database File Types

Ανάλυση Αρχείου Βάσης Δεδομένων - Καταλήξεις Αρχείου Βάση δεδομένων


Κορυφαίες Καταλήξεις Αρχείων Βάση δεδομένων

Κατάληξη Αρχείου Συνολικός Αριθμός Αρχείων Παλαιότερο Αρχείο (Ημερομηνία) Τελευταίο Αρχείο (Ημερομηνία)
SRD-WAL 2 StateRepository-Deployment.srd-wal
(04/24/2017)
StateRepository-Deployment.srd-wal
(04/24/2017)
MAR 3 market.mar
(04/14/2008)
update.mar
(11/22/2019)
TRM 1 wdl.trm
(04/14/2008)
wdl.trm
(04/14/2008)
DIA 4 SETTINGS.DIA
(04/24/2017)
class-hierarchy.dia
(01/13/2020)
FRM 150 fus2base.frm
(09/18/2006)
CREATE_PREDEFINED_REPORT_SDB.FRM
(01/17/2020)
BTR 1075 INDEX.BTR
(04/24/2017)
INDEX.BTR
(02/24/2020)
MDT 5 WZDAT70.MDT
(05/10/2017)
ACWZUSR.MDT
(05/10/2017)
SDF 64 sam.sdf
(04/14/2008)
DAX3.sdf
(02/19/2020)
WMDB 10 CurrentDatabase_360.wmdb
(04/24/2017)
LocalMLS_3.wmdb
(12/30/2019)
SQLITE 201 configuration.sqlite
(11/21/2014)
configuration.sqlite
(03/16/2020)
SDB 749 drvmain.sdb
(04/14/2008)
appraiser.sdb
(03/06/2020)
DB-WAL 1091 wpndatabase.db-wal
(04/24/2017)
wpndatabase.db-wal
(02/24/2020)
EDB 2312 tmp.edb
(04/24/2017)
spartan.edb
(02/24/2020)
ACCDE 27 ACWZLIB.ACCDE
(05/10/2017)
ACWZLIB.ACCDE
(02/13/2020)
ACCTB 1 Core.acctb
(05/10/2017)
Core.acctb
(05/10/2017)
DB 17822 cversions.2.db
(07/14/2009)
cversions.3.db
(03/30/2020)
DBF 81 CUSTOMER.DBF
(05/10/2017)
biblio.dbf
(02/17/2020)
SQL 468 InstallRoles.sql
(09/18/2006)
uninstall.sql
(03/04/2020)
ACCDT 176 Projects.accdt
(05/10/2017)
1100.ACCDT
(02/13/2020)
Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster

Ανακαλύψτε άλλες καταλήξεις αρχείων:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z