Τι είναι τα Αρχεία Κειμένου;

Με απλά λόγια, τα Αρχεία Κειμένου περιέχουν κείμενο και είναι ο συνηθέστερος τύπος αρχείου. Τα Αρχεία Κειμένου μπορούν να περιέχουν απλό κείμενο καθώς και μορφές εμπλουτισμένου κειμένου. Οποιοσδήποτε χρήστης του υπολογιστή μπορεί να δημιουργήσει ένα αρχείο καθαρού κειμένου χρησιμοποιώντας ένα απλό πρόγραμμα όπως το Notepad.

Γενικά, είναι ένα αρχείο υπολογιστή το οποίο είναι σε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο και χρησιμοποιεί δεδομένα σε μια σειρά γραμμών γραμμών, αποθηκευμένα ως ηλεκτρονικό κείμενο. Τα αρχεία κειμένου χρησιμοποιούνται επίσης από τους προγραμματιστές λογισμικού για την αποθήκευση βασικών δεδομένων του προγράμματος, όπως οι πληροφορίες καταγραφής που σχετίζονται με συμβάντα του λογισμικού. Λόγω της απλής κωδικοποίησης τους, τα αρχεία κειμένου χρησιμοποιούνται επίσης ως μια απαλλαγμένη από ταλαιπωρία μέθοδος αποθήκευσης δεδομένων.

Text File Types

Ανάλυση Αρχείου Βάσης Δεδομένων - Καταλήξεις Αρχείου Κειμένου


Κορυφαίες Καταλήξεις Αρχείων Κειμένου

Κατάληξη Αρχείου Συνολικός Αριθμός Αρχείων Παλαιότερο Αρχείο (Ημερομηνία) Τελευταίο Αρχείο (Ημερομηνία)
WPD 1 wordpfct.wpd
(04/14/2008)
wordpfct.wpd
(04/14/2008)
WER 22 Report.wer
(04/24/2017)
Report.wer
(05/10/2017)
MSG 587 FPEXT.MSG
(02/08/1999)
unins000.msg
(03/06/2020)
APPCACHE 2 threshold[1].appcache
(04/24/2017)
calibre.appcache
(12/28/2019)
DOC 87 winword2.doc
(04/14/2008)
pdb.doc
(02/27/2020)
FDT 28 Customer Support.fdt
(05/10/2017)
Status Report.fdt
(01/22/2020)
LST 118 ACME.LST
(05/10/2017)
AdobeFnt07.lst
(02/24/2020)
SIG 415 oembios.sig
(04/14/2008)
BrowserCat.sig
(03/05/2020)
LOG 38473 MSDTC.LOG
(09/18/2006)
HighPerformancePlan.log
(03/30/2020)
TAB 44 UK_REGNS.TAB
(05/10/2017)
EBCDIC.tab
(02/05/2020)
JFM 3720 vedatamodel.jfm
(04/24/2017)
SRUDB.jfm
(02/24/2020)
GPD 4982 BR1660.GPD
(09/18/2006)
233ad48d.gpd
(03/30/2020)
MOF 1650 aaclient.mof
(09/18/2006)
14C5A2A3C41254184B007011E5565E5B.mof
(03/04/2020)
TXT 26016 gmreadme.txt
(09/18/2006)
0.2.filtertrie.intermediate.txt
(03/30/2020)
BDR 388 MSART10.BDR
(05/10/2017)
MSART8.BDR
(02/15/2020)
Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster

Ανακαλύψτε άλλες καταλήξεις αρχείων:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z