Τι είναι τα Αρχεία Ρυθμίσεις;

Τα Αρχεία Ρυθμίσεων χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των πληροφοριών ρυθμίσεων για το λειτουργικό σύστημα καθώς και για διάφορες εφαρμογές. Σχεδιασμένα μόνο για να ανοίγουν και να τροποποιούνται από το ίδιο το πρόγραμμα, αυτά τα αρχεία αποθηκεύουν τις λεπτομέρειες που απαιτούνται από την εφαρμογή λογισμικού και δεν προορίζονται για προβολή από το χρήστη.

Δημοφιλείς Καταλήξεις Αρχείων Ρυθμίσεων


Settings File Types

Ανάλυση Αρχείου Βάσης Δεδομένων - Καταλήξεις Αρχείου Ρυθμίσεις


Κορυφαίες Καταλήξεις Αρχείων Ρυθμίσεις

Κατάληξη Αρχείου Συνολικός Αριθμός Αρχείων Παλαιότερο Αρχείο (Ημερομηνία) Τελευταίο Αρχείο (Ημερομηνία)
TSK 4 mmtask.tsk
(04/14/2008)
mmtask.tsk
(03/18/2017)
DPV 251 BIZCARD.DPV
(05/10/2017)
SIDEBARBB.DPV
(05/10/2017)
ICW 3 state.icw
(04/14/2008)
state.icw
(04/14/2008)
FT 2 Apps.ft
(04/24/2017)
Apps.ft
(04/24/2017)
WMZ 4 Revert.wmz
(04/11/2009)
Revert.wmz
(03/18/2017)
PIP 25 ACCESS.PIP
(05/10/2017)
WORD.PIP
(05/10/2017)
TBR 3 Maml.tbr
(06/02/2012)
Maml.tbr
(03/18/2017)
FMT 24 AV41256.FMT
(05/10/2017)
NORMAL.FMT
(05/10/2017)
OPS 2 RESETO10.OPS
(05/10/2017)
RESETO11.OPS
(05/10/2017)
OBT 1 Proposal and Marketing Plan.obt
(05/10/2017)
Proposal and Marketing Plan.obt
(05/10/2017)
HXW 4 Hx_1033_MKWD_K.HxW
(05/10/2017)
Hx_1033_MKWD_NamedURL.HxW
(05/10/2017)
XDR 18 mschapv2connectionpropertiesv1.xdr
(04/14/2008)
mschapv2connectionpropertiesv1.xdr
(04/14/2008)
ODC 12 +New SQL Server Connection.odc
(05/10/2017)
+NewSQLServerConnection.odc
(05/10/2017)
XST 5 xrwcxst0.xst
(09/18/2006)
xrWPdeft.xst
(03/18/2017)
INI 1997 sharedaccess.ini
(07/21/2001)
__AssemblyInfo__.ini
(05/10/2017)
CPF 1 ZIPCODES.CPF
(05/10/2017)
ZIPCODES.CPF
(05/10/2017)
ICM 517 brmsi01.icm
(09/18/2006)
RSWOP.icm
(05/10/2017)
CONF 1 DiskSnapshot.conf
(03/18/2017)
DiskSnapshot.conf
(03/18/2017)
CPX 12 12520850.cpx
(09/18/2006)
12520850.cpx
(03/18/2017)
PEN 1 DATAMAP.PEN
(05/10/2017)
DATAMAP.PEN
(05/10/2017)
TDF 4 TravelMetroAirports.tdf
(07/26/2012)
TravelMetroAirports.tdf
(07/26/2012)
THMX 76 Trek.thmx
(05/10/2017)
Metro.thmx
(05/10/2017)
CAMP 10 D65.camp
(09/18/2006)
D50.camp
(03/18/2017)
ISP 7 reg.isp
(01/21/2008)
reg.isp
(06/10/2009)
Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το RocketPC

Ανακαλύψτε άλλες καταλήξεις αρχείων:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z