Τι είναι τα Αρχεία Εκτελέσιμη Εφαρμογή;

Τα εκτελέσιμα αρχεία είναι αρχεία που εκτελούνται ως προγράμματα στο λειτουργικό σας σύστημα όταν ανοίγουν (ξεκινούν). Με πιο βασικούς όρους, ένα εκτελέσιμο αρχείο περιλαμβάνει μια σειρά οδηγιών που εκτελούνται από τον υπολογιστή σας κατά το άνοιγμα του αρχείου.

Ένα πρόγραμμα υπολογιστή δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια αλληλουχία οδηγιών (γραμμών κώδικα). Όταν εγκαθίστανται σε ένα σύστημα υπολογιστή, έχουν τη μορφή εκτελέσιμων αρχείων.

Δημοφιλείς Καταλήξεις Εκτελέσιμων Αρχείων Εφαρμογών


Executable App Types

Ανάλυση Αρχείου Βάσης Δεδομένων - Καταλήξεις Αρχείου Εκτελέσιμη Εφαρμογή


Κορυφαίες Καταλήξεις Αρχείων Εκτελέσιμη Εφαρμογή

Κατάληξη Αρχείου Συνολικός Αριθμός Αρχείων Παλαιότερο Αρχείο (Ημερομηνία) Τελευταίο Αρχείο (Ημερομηνία)
EFI 27 bootmgr.efi
(04/11/2009)
winresume.efi
(03/18/2017)
COM 87 chcp.com
(11/02/2006)
etfsboot.com
(03/18/2017)
PRX 14 winsat.prx
(11/02/2006)
AV.PRX
(05/10/2017)
EXE 4729 EXCH_regtrace.exe
(08/18/2001)
pubs.exe
(05/10/2017)
PNF 3222 machine.PNF
(11/02/2006)
volsnap.PNF
(05/10/2017)
SCR 59 scrnsave.scr
(11/02/2006)
PhotoScreensaver.scr
(03/18/2017)
DS 6 wiatwain.ds
(11/02/2006)
wiatwain.ds
(03/18/2017)
XAP 88 CommunicatorContentBinApp.xap
(05/10/2017)
PowerViewRes.uk.xap
(05/10/2017)
MSC 131 comexp.msc
(09/18/2006)
secpol.msc
(03/18/2017)
XBAP 4 XamlViewer_v0300.xbap
(04/11/2009)
XamlViewer_v0300.xbap
(11/21/2010)
BIN 361 c4.bin
(09/18/2006)
BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
(05/10/2017)
MST 5 luna.mst
(04/14/2008)
ShellUI.MST
(05/10/2017)
BAG 44 deMV3A-PropertyBag.bag
(06/18/2013)
saMV3E-PropertyBag.bag
(03/18/2017)
VDM 20 mpasdlta.vdm
(11/02/2006)
MpAvDlta.vdm
(03/18/2017)
OUT 38 LXACALG4.OUT
(09/18/2006)
LXSYCLN4.OUT
(09/18/2006)
Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster

Ανακαλύψτε άλλες καταλήξεις αρχείων:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z