Τι είναι τα Αρχεία Εκτελέσιμη Εφαρμογή;

Τα εκτελέσιμα αρχεία είναι αρχεία που εκτελούνται ως προγράμματα στο λειτουργικό σας σύστημα όταν ανοίγουν (ξεκινούν). Με πιο βασικούς όρους, ένα εκτελέσιμο αρχείο περιλαμβάνει μια σειρά οδηγιών που εκτελούνται από τον υπολογιστή σας κατά το άνοιγμα του αρχείου.

Ένα πρόγραμμα υπολογιστή δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια αλληλουχία οδηγιών (γραμμών κώδικα). Όταν εγκαθίστανται σε ένα σύστημα υπολογιστή, έχουν τη μορφή εκτελέσιμων αρχείων.

Δημοφιλείς Καταλήξεις Εκτελέσιμων Αρχείων Εφαρμογών


Executable App Types

Ανάλυση Αρχείου Βάσης Δεδομένων - Καταλήξεις Αρχείου Εκτελέσιμη Εφαρμογή


Κορυφαίες Καταλήξεις Αρχείων Εκτελέσιμη Εφαρμογή

Κατάληξη Αρχείου Συνολικός Αριθμός Αρχείων Παλαιότερο Αρχείο (Ημερομηνία) Τελευταίο Αρχείο (Ημερομηνία)
XAP 134 CommunicatorContentBinApp.xap
(05/10/2017)
NativeHostPollApp.xap
(02/12/2020)
BIN 13749 c2.bin
(09/18/2006)
ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
(03/30/2020)
EXE 32144 EXCH_regtrace.exe
(08/18/2001)
MpSigStub.exe
(03/30/2020)
PRX 2923 winsat.prx
(11/02/2006)
PcleLowQualityPAL.prx
(01/20/2020)
DS 11 wiatwain.ds
(11/02/2006)
WR2.ds
(02/01/2020)
VDM 848 mpasdlta.vdm
(11/02/2006)
MpAvBase.vdm
(02/25/2020)
SCR 205 scrnsave.scr
(11/02/2006)
vaesaver.scr
(02/24/2020)
EFI 115 bootmgr.efi
(04/11/2009)
SecConfig.efi
(03/04/2020)
PNF 4489 machine.PNF
(11/02/2006)
volsnap.PNF
(03/23/2020)
BAG 44 deCV5A-PropertyBag.bag
(06/18/2013)
saMV5A-PropertyBag.bag
(03/18/2017)
OUT 52 LXMDCLN4.OUT
(09/18/2006)
test.xml.out
(02/17/2020)
COM 138 chcp.com
(11/02/2006)
wdsnbp.com
(03/04/2020)
XBAP 6 XamlViewer_v0300.xbap
(04/11/2009)
XamlViewer_v0300.xbap
(10/05/2019)
MSC 153 comexp.msc
(09/18/2006)
WF.msc
(03/04/2020)
MST 728 luna.mst
(04/14/2008)
ShellUI.MST
(03/04/2020)
Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster

Ανακαλύψτε άλλες καταλήξεις αρχείων:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z