Τι είναι τα Αρχεία Εκτελέσιμη Εφαρμογή;

Τα εκτελέσιμα αρχεία είναι αρχεία που εκτελούνται ως προγράμματα στο λειτουργικό σας σύστημα όταν ανοίγουν (ξεκινούν). Με πιο βασικούς όρους, ένα εκτελέσιμο αρχείο περιλαμβάνει μια σειρά οδηγιών που εκτελούνται από τον υπολογιστή σας κατά το άνοιγμα του αρχείου.

Ένα πρόγραμμα υπολογιστή δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια αλληλουχία οδηγιών (γραμμών κώδικα). Όταν εγκαθίστανται σε ένα σύστημα υπολογιστή, έχουν τη μορφή εκτελέσιμων αρχείων.

Δημοφιλείς Καταλήξεις Εκτελέσιμων Αρχείων Εφαρμογών


Executable App Types

Ανάλυση Αρχείου Βάσης Δεδομένων - Καταλήξεις Αρχείου Εκτελέσιμη Εφαρμογή


Κορυφαίες Καταλήξεις Αρχείων Εκτελέσιμη Εφαρμογή

Κατάληξη Αρχείου Συνολικός Αριθμός Αρχείων Παλαιότερο Αρχείο (Ημερομηνία) Τελευταίο Αρχείο (Ημερομηνία)
COM 87 chcp.com
(11/02/2006)
etfsboot.com
(03/18/2017)
OUT 38 LXACCLN4.OUT
(09/18/2006)
LXROCLN6.OUT
(09/18/2006)
MST 5 luna.mst
(04/14/2008)
ShellUI.MST
(05/10/2017)
MSC 131 comexp.msc
(09/18/2006)
secpol.msc
(03/18/2017)
XAP 88 CommunicatorContentBinApp.xap
(05/10/2017)
PowerViewRes.zh-CHS.xap
(05/10/2017)
VDM 20 mpasdlta.vdm
(11/02/2006)
MpAvDlta.vdm
(03/18/2017)
BAG 44 deMV3A-PropertyBag.bag
(06/18/2013)
saCV2B-PropertyBag.bag
(03/18/2017)
SCR 59 scrnsave.scr
(11/02/2006)
PhotoScreensaver.scr
(03/18/2017)
DS 6 wiatwain.ds
(11/02/2006)
wiatwain.ds
(03/18/2017)
PRX 14 winsat.prx
(11/02/2006)
LOBBY.PRX
(05/10/2017)
EXE 4729 EXCH_regtrace.exe
(08/18/2001)
pubs.exe
(05/10/2017)
BIN 361 c4.bin
(09/18/2006)
BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
(05/10/2017)
PNF 3222 machine.PNF
(11/02/2006)
volsnap.PNF
(05/10/2017)
EFI 27 bootmgfw.efi
(04/11/2009)
winresume.efi
(03/18/2017)
XBAP 4 XamlViewer_v0300.xbap
(04/11/2009)
XamlViewer_v0300.xbap
(11/21/2010)
Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster

Ανακαλύψτε άλλες καταλήξεις αρχείων:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z