Vad är Körbart program-filer?

Körbara filer är filer som körs som program på ditt operativsystem när de öppnas (startas). Enklare sagt, består en körbar fil av ett antal instruktioner som körs av datorn när filen öppnas.

Ett dataprogram är inget mer än en instruktionssekvens (kodlängder). När de installerats på ett datasystem, existerar de i form av körbara filer.

Populära filtillägg för körbara program


Executable App Types

Fildatabas har kraschat - Körbart program Filtillägg


Topp Körbart program-filtillägg

Filtillägg Totalt antal filer Äldsta filen (datum) Senaste filen (datum)
XAP 134 CommunicatorContentBinApp.xap
(05/10/2017)
NativeHostPollApp.xap
(02/12/2020)
BAG 44 deMV3B-PropertyBag.bag
(06/18/2013)
saMV2A-PropertyBag.bag
(03/18/2017)
PRX 2923 winsat.prx
(11/02/2006)
PcleMediumQualityNTSC.prx
(01/20/2020)
COM 138 chcp.com
(11/02/2006)
hdlscom2.com
(03/04/2020)
SCR 205 scrnsave.scr
(11/02/2006)
vaesaver.scr
(02/24/2020)
VDM 848 mpasdlta.vdm
(11/02/2006)
MpAvBase.vdm
(02/25/2020)
OUT 52 LXCAALG1.OUT
(09/18/2006)
test.xml.out
(02/17/2020)
XBAP 6 XamlViewer_v0300.xbap
(04/11/2009)
XamlViewer_v0300.xbap
(10/05/2019)
DS 11 wiatwain.ds
(11/02/2006)
WR2.ds
(02/01/2020)
EXE 32144 EXCH_regtrace.exe
(08/18/2001)
MpSigStub.exe
(03/30/2020)
BIN 13749 c2.bin
(09/18/2006)
ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
(03/30/2020)
MSC 153 comexp.msc
(09/18/2006)
WF.msc
(03/04/2020)
PNF 4489 machine.PNF
(11/02/2006)
volsnap.PNF
(03/23/2020)
MST 728 luna.mst
(04/14/2008)
ShellUI.MST
(03/04/2020)
EFI 115 bootmgfw.efi
(04/11/2009)
SecConfig.efi
(03/04/2020)
Gratis nedladdning - Åtgärda filassocieringsproblem med WinThruster

Upptäck andra filtillägg:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z