Τι είναι τα Αρχεία Page Layout;

Ο όρος "Διάταξη σελίδας" χρησιμοποιείται γενικώς για αναφορά στην οργάνωση των δεδομένων σε μια σελίδα. Ένα Αρχείο Διάταξης Σελίδας είναι ένα αρχείο εγγράφου που μπορεί να περιέχει δεδομένα κειμένου και εικόνων, μαζί με πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μορφοποίησης αυτών των δεδομένων. Η μορφοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει τις διαστάσεις της σελίδας, τα περιθώρια, την οργάνωση των περιεχομένων, το γέμισμα αντικειμένων, τα πλέγματα, τα πρότυπα κλπ.

Τα αρχεία διάταξης σελίδας χρησιμοποιούνται από προγράμματα διαμόρφωσης σελίδας, όπως το Microsoft Publisher, το Scribus, το QuarkXPress και πολλά άλλα.

Δημοφιλείς Καταλήξεις Αρχείων Διάταξης Σελίδας


Page Layout Types

Ανάλυση Αρχείου Βάσης Δεδομένων - Καταλήξεις Αρχείου Page Layout


Κορυφαίες Καταλήξεις Αρχείων Page Layout

Επέκταση Αρχείου Συνολικός Αριθμός Αρχείων Παλαιότερο Αρχείο (Ημερομηνία) Τελευταίο Αρχείο (Ημερομηνία)
COV 4 confident.cov
(04/12/2011)
generic.cov
(11/04/2016)
XSN 43 AGENDA.XSN
(05/10/2017)
Xlate_Init.xsn
(03/04/2020)
BCF 1 RecentFileCache.bcf
(04/24/2017)
RecentFileCache.bcf
(05/10/2017)
WTS 12 line_class_west.wts
(11/21/2014)
SCREEN.WTS
(02/15/2020)
DOT 42 Contemporary Fax.dot
(05/10/2017)
Adobe Captivate.dot
(02/22/2020)
DOTX 98 Classic.dotx
(05/10/2017)
UrbanMergeLetter.Dotx
(02/15/2020)
JTP 11 Music.jtp
(11/02/2006)
blank.jtp
(11/21/2014)
PUB 2 MSPUB.PUB
(05/10/2017)
MSPUB.PUB
(02/13/2020)
IND 12 AUSSTATE.IND
(05/10/2017)
tips.ind
(01/06/2020)
PCT 5 MS.PCT
(05/10/2017)
devcpp.pct
(12/31/2019)
CW 2 l2057.cw
(11/02/2006)
l1033.cw
(05/10/2017)
Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster

Ανακαλύψτε άλλες καταλήξεις αρχείων:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z