Τι είναι τα Αρχεία Διάταξη Σελίδας;

Ο όρος "Διάταξη σελίδας" χρησιμοποιείται γενικώς για αναφορά στην οργάνωση των δεδομένων σε μια σελίδα. Ένα Αρχείο Διάταξης Σελίδας είναι ένα αρχείο εγγράφου που μπορεί να περιέχει δεδομένα κειμένου και εικόνων, μαζί με πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μορφοποίησης αυτών των δεδομένων. Η μορφοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει τις διαστάσεις της σελίδας, τα περιθώρια, την οργάνωση των περιεχομένων, το γέμισμα αντικειμένων, τα πλέγματα, τα πρότυπα κλπ.

Τα αρχεία διάταξης σελίδας χρησιμοποιούνται από προγράμματα διαμόρφωσης σελίδας, όπως το Microsoft Publisher, το Scribus, το QuarkXPress και πολλά άλλα.

Δημοφιλείς Καταλήξεις Αρχείων Διάταξης Σελίδας


Page Layout Types

Ανάλυση Αρχείου Βάσης Δεδομένων - Καταλήξεις Αρχείου Διάταξη Σελίδας


Κορυφαίες Καταλήξεις Αρχείων Διάταξη Σελίδας

Κατάληξη Αρχείου Συνολικός Αριθμός Αρχείων Παλαιότερο Αρχείο (Ημερομηνία) Τελευταίο Αρχείο (Ημερομηνία)
PUB 5 MSPUB.PUB
(05/10/2017)
MSPUB.PUB
(05/10/2017)
IND 10 CAN_FSA.IND
(05/10/2017)
CAN_FSA.IND
(05/10/2017)
CW 11 l2057.cw
(11/02/2006)
l1033.cw
(05/10/2017)
COV 16 confident.cov
(04/12/2011)
generic.cov
(11/04/2016)
DOT 84 Contemporary Fax.dot
(05/10/2017)
Contemporary Resume.dot
(05/10/2017)
XSN 92 TRAVREQ.XSN
(05/10/2017)
Xlate_Complete.xsn
(05/10/2017)
DOTX 194 Traditional.dotx
(05/10/2017)
OrielFax.Dotx
(05/10/2017)
BCF 2 RecentFileCache.bcf
(04/24/2017)
RecentFileCache.bcf
(05/10/2017)
WTS 12 missed_cc_west.wts
(11/21/2014)
SCREEN.WTS
(05/10/2017)
JTP 44 Music.jtp
(11/02/2006)
Shorthand.jtp
(11/21/2014)
PCT 1 MS.PCT
(05/10/2017)
MS.PCT
(05/10/2017)
Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster

Ανακαλύψτε άλλες καταλήξεις αρχείων:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z