Τι είναι τα Αρχεία Windows Installer Patch;

Τα αρχεία Patch των Windows χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί χρησιμοποιώντας το Windows Installer. Κάθε φορά που εγκαθιστάτε ή ενημερώνετε μια εφαρμογή, ένα πρόγραμμα εγκατάστασης και ένα αρχείο patch δημιουργούνται μέσα σε ένα κρυφό φάκελο στα Windows, π.χ. “C:\Windows\Installer".

Windows Patch File Types

Ανάλυση Αρχείου Βάσης Δεδομένων - Καταλήξεις Αρχείου Windows Installer Patch

55

MSP Αρχεία


Κορυφαίες Καταλήξεις Αρχείων Windows Installer Patch

Κατάληξη Αρχείου Συνολικός Αριθμός Αρχείων Παλαιότερο Αρχείο (Ημερομηνία) Τελευταίο Αρχείο (Ημερομηνία)
MSP 55 1f02f.msp
(05/10/2017)
netfxsp.msp
(02/21/2020)
Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster

Ανακαλύψτε άλλες καταλήξεις αρχείων:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z