Τι είναι τα Αρχεία Βίντεο;

Η Μορφή Αρχείου Βίντεο χρησιμοποιείται για την αποθήκευση δεδομένων βίντεο με τη μορφή ψηφιακού αρχείου σε ένα σύστημα υπολογιστή. Σε αντίθεση με τις εικόνες, τα δεδομένα βίντεο αποθηκεύονται πάντα σε συμπιεσμένη μορφή, προκειμένου να μειωθεί το μέγεθος του αρχείου. Κανονικά, ένα αρχείο βίντεο αποτελείται από δύο μέρη: τα δεδομένα βίντεο σε μορφή κωδικοποίησης βίντεο, μαζί με τα δεδομένα ήχου σε μορφή κωδικοποίησης ήχου, τα οποία περιλαμβάνονται και τα δύο εντός ενός φορέα. Ο φορέας μπορεί επίσης να περιέχει και άλλες λεπτομέρειες βίντεο όπως υπότιτλους, πληροφορίες συγχρονισμού, υπερσυνδέσμους, μεταδεδομένα και πολλά άλλα.

Video File Types

Ανάλυση Αρχείου Βάσης Δεδομένων - Καταλήξεις Αρχείου Βίντεο


Κορυφαίες Καταλήξεις Αρχείων Βίντεο

Κατάληξη Αρχείου Συνολικός Αριθμός Αρχείων Παλαιότερο Αρχείο (Ημερομηνία) Τελευταίο Αρχείο (Ημερομηνία)
ACS 20 merlin.acs
(09/18/2006)
ROCKY.ACS
(05/10/2017)
AVI 111 progress.avi
(11/02/2006)
GENERIC.AVI
(02/17/2020)
H264 3 broadcastpause720.h264
(03/18/2017)
broadcastpause720.h264
(03/04/2020)
MCC 10 Microsoft Office Resource Kit.mcc
(05/10/2017)
MIMSN.MCC
(05/10/2017)
CPI 21 ega.cpi
(04/14/2008)
info.cpi
(02/22/2020)
WVE 5 M1033Eva.tbtdirection.WVE
(03/18/2017)
M1033Mark.keyboard.WVE
(03/18/2017)
DIR 41 ResCache.dir
(04/11/2009)
fonts.dir
(02/24/2020)
WPL 40 03_Music_rated_at_4_or_5_stars.wpl
(04/24/2017)
naptemplate1.wpl
(11/15/2019)
Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster

Ανακαλύψτε άλλες καταλήξεις αρχείων:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z