ไฟล์ Windows Installer Patch คืออะไร?

ไฟล์ Windows Patch ถูกใช้เพื่อเก็บข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับงานติดตั้งโดยใช้ Windows Installer ทุกครั้งที่คุณติดตั้งหรือปรับปรุงแอพลิเคชัน ตัวติดตั้งและไฟล์แพทช์จะถูกสร้างขึ้นภายในไดเรกทอรีที่ซ่อนอยู่ใน Windows เช่น “C:\Windows\Installer"

Windows Patch File Types

ไฟล์ฐานข้อมูลเสีย - นามสกุลไฟล์ Windows Installer Patch

55

MSP ไฟล์


นามสกุลไฟล์ Windows Installer Patch เด่น

นามสกุลไฟล์ จำนวนไฟล์ ไฟล์เก่าที่สุด (วัน) ไฟล์ล่าสุด (วัน)
MSP 55 1f02f.msp
(05/10/2017)
netfxsp.msp
(02/21/2020)
ดาวน์โฟลดหรี - แก้ไขความสัมพันธ์ของไฟร์ด้วย WinThruster

ค้นพบนามสกุลไฟล์อื่นๆ:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z