ไฟล์ โปรแกรมที่ปฏิบัติการได้ คืออะไร?

ไฟล์ปฏิบัติการคือไฟล์ที่เรียกใช้เป็นโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเมื่อถูกเปิด (เริ่มต้น) ในแง่พื้นฐาน ไฟล์ปฏิบัติการประกอบด้วยคำสั่งจำนวนนึงที่ดำเนินการ โดยคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อมีการเปิดไฟล์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์คือไม่มีอะไรไปมากกว่าลำดับของคำสั่ง (บรรทัดของโค้ด) เมื่อติดตั้งในระบบคอมพิวเตอร์ พวกนี้จะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ปฏิบัติการ

นามสกุลของไฟล์แอพลิเคชันปฏิบัติการที่นิยม


Executable App Types

ไฟล์ฐานข้อมูลเสีย - นามสกุลไฟล์ โปรแกรมที่ปฏิบัติการได้


นามสกุลไฟล์ โปรแกรมที่ปฏิบัติการได้ เด่น

นามสกุลไฟล์ จำนวนไฟล์ ไฟล์เก่าที่สุด (วัน) ไฟล์ล่าสุด (วัน)
PNF 4489 machine.PNF
(11/02/2006)
volsnap.PNF
(03/23/2020)
BIN 13749 c4.bin
(09/18/2006)
ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin
(03/30/2020)
DS 11 wiatwain.ds
(11/02/2006)
WR2.ds
(02/01/2020)
MST 728 luna.mst
(04/14/2008)
ShellUI.MST
(03/04/2020)
COM 138 chcp.com
(11/02/2006)
wdsnbp.com
(03/04/2020)
XBAP 6 XamlViewer_v0300.xbap
(04/11/2009)
XamlViewer_v0300.xbap
(10/05/2019)
XAP 134 CommunicatorContentBinApp.xap
(05/10/2017)
NativeHostAnnotationApp.xap
(02/12/2020)
MSC 153 comexp.msc
(09/18/2006)
WF.msc
(03/04/2020)
OUT 52 LXADCLN3.OUT
(09/18/2006)
test.xml.out
(02/17/2020)
SCR 205 scrnsave.scr
(11/02/2006)
vaesaver.scr
(02/24/2020)
PRX 2923 winsat.prx
(11/02/2006)
PcleHighQuality_Audio2.prx
(01/20/2020)
VDM 848 mpasbase.vdm
(11/02/2006)
MpAvBase.vdm
(02/25/2020)
EXE 32144 EXCH_regtrace.exe
(08/18/2001)
MpSigStub.exe
(03/30/2020)
EFI 115 bootmgfw.efi
(04/11/2009)
SecConfig.efi
(03/04/2020)
BAG 44 deMV3A-PropertyBag.bag
(06/18/2013)
saMV3E-PropertyBag.bag
(03/18/2017)
ดาวน์โฟลดหรี - แก้ไขความสัมพันธ์ของไฟร์ด้วย WinThruster

ค้นพบนามสกุลไฟล์อื่นๆ:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z