ไฟล์ เกมส์ คืออะไร?

ประเภทไฟล์เกมประกอบด้วยไฟล์ทั้งหมดที่ใช้โดยเกมเช่นไฟล์ที่บันทึก รอมเกม ฯลฯ ไฟล์ทั้งหมดที่จำเป็นในการรันเกมที่ไม่จัดเป็นไฟล์โปรแกรมชนิดอื่นถือว่าไฟล์เกม

นามสกุลของไฟล์เกมที่นิยม


Game File Types

ไฟล์ฐานข้อมูลเสีย - นามสกุลไฟล์ เกมส์


นามสกุลไฟล์ เกมส์ เด่น

นามสกุลไฟล์ จำนวนไฟล์ ไฟล์เก่าที่สุด (วัน) ไฟล์ล่าสุด (วัน)
ID 40 AUSCITYB.ID
(05/10/2017)
AUSCITYB.ID
(05/10/2017)
SVE 3 wbdbase.sve
(04/14/2008)
wbdbase.sve
(04/14/2008)
TABLE 1 sidubm.table
(03/18/2017)
sidubm.table
(03/18/2017)
ENG 1 noise.eng
(04/14/2008)
noise.eng
(04/14/2008)
CTY 8 VSTProf.cty
(01/21/2008)
VSTProf.cty
(03/18/2017)
SAV 8 SOFTWARE.SAV
(11/02/2006)
SOFTWARE.SAV
(04/24/2017)
DXT 192 EP0NOE8P.DXT
(09/18/2006)
Sticker_Wood.dxt
(03/18/2017)
FXH 1 Common.fxh
(11/02/2006)
Common.fxh
(11/02/2006)
DLG 1 Print.dlg
(04/24/2017)
Print.dlg
(04/24/2017)
HIT 5 ResCache.hit
(11/21/2010)
ResCache.hit
(04/24/2017)
DUN 11 migip.dun
(01/21/2008)
migip.dun
(06/10/2009)
CSD 2 M1033DSK.CSD
(09/18/2006)
M1033DSK.CSD
(06/10/2009)
VDF 21 hp6000nt.vdf
(06/10/2009)
hpzpaw72.vdf
(06/10/2009)
SST 10 idstore.sst
(04/24/2017)
idstore.sst
(05/10/2017)
MAP 91 MAPPING2.MAP
(04/24/2017)
MAPPING1.MAP
(05/10/2017)
PHN 11 l2057.phn
(11/02/2006)
l1033.phn
(05/10/2017)
CDP 3 CDPGlobalSettings.cdp
(04/24/2017)
CDPGlobalSettings.cdp
(04/24/2017)
ELM 292 PIXEL.ELM
(05/10/2017)
BREEZE.ELM
(05/10/2017)
FRA 3 wbcache.fra
(04/14/2008)
wbcache.fra
(04/14/2008)
CHT 5 NOISE.CHT
(09/18/2006)
NOISE.CHT
(08/22/2013)
BLB 1 atiapfxx.blb
(06/29/2012)
atiapfxx.blb
(06/29/2012)
KOR 2 noise.kor
(09/18/2006)
noise.kor
(06/10/2009)
LOCK 3 roaming.lock
(04/24/2017)
roaming.lock
(04/24/2017)
ดาวน์โฟลดหรี - แก้ไขความสัมพันธ์ของไฟร์ด้วย RocketPC

ค้นพบนามสกุลไฟล์อื่นๆ:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z