Microsoft Windows ETL Files

Listing of all ETL files associated with Microsoft Windows

Rows per page:       of 1
Filename Latest File Version First File Release Date Latest File Release Date
AutoLogger-Diagtrack-Listener.etl 10 07/29/2015 07/29/2015
BootCKCL.etl 1.1.4 11/08/2006 04/09/2008
CortanaTrace1.etl 1.1.4 07/29/2015 04/09/2008
dosvc.20170424_203004_046.etl 10 07/29/2015 07/29/2015
dosvc.20170424_212622_283.etl 10 07/29/2015 07/29/2015
EtwRTDiagLog.etl 1.1.4 11/08/2006 04/09/2008
EtwRTEventLog-Application.etl 1.1.4 11/08/2006 04/09/2008
EtwRTEventLog-System.etl 1.1.4 08/01/2012 04/09/2008
ExplorerStartupLog.etl 10 08/01/2012 07/29/2015
ExplorerStartupLog_RunOnce.etl 1.1.4 08/01/2012 04/09/2008
FamilySafetyAOT.etl 8.1 10/18/2013 10/18/2013
homegrouplog.etl 8.1 08/01/2012 10/18/2013
LiveComm.etl 8.1 08/01/2012 10/18/2013
LwtNetLog.etl 1.1.4 10/18/2013 04/09/2008
netcfgs.0.etl 8 10/18/2013 08/01/2012
netcfgx.0.etl 2013 08/01/2012 01/29/2013
NtfsLog.etl 1.1.4 07/29/2015 04/09/2008
PhotosAppTracing_BGTask.etl 10 07/29/2015 07/29/2015
ReadyBoot.etl 1.68 08/01/2012 04/16/2015
SceSetupLog.etl 10 07/29/2015 07/29/2015
ScreenOnPowerStudyTraceSession-2017-04-24-14-24-19.etl 10 07/29/2015 07/29/2015
ScreenOnPowerStudyTraceSession-2017-04-24-14-27-56.etl 10 07/29/2015 07/29/2015
SecondaryLogonCKCL.etl 8.26 07/29/2015 11/27/2019
service.0.etl 1.1.4 07/29/2015 04/09/2008
setup.etl 1.1.4 08/01/2012 04/09/2008
ShutdownCKCL.etl R2.82 11/08/2006 01/07/2019
snapshot.etl 1.1.4 11/08/2006 04/09/2008
SpoolerETW.etl 2007 11/08/2006 01/30/2007
Terminal-Services-Core.etl 7 07/22/2009 07/22/2009
Terminal-Services-IP-Virtualization.etl 7 07/22/2009 07/22/2009
Terminal-Services-RPC-Client.etl 7 07/22/2009 07/22/2009
Terminal-Services-SessionEnv.etl 7 07/22/2009 07/22/2009
Terminal-Services-Unified-APIs.etl 7 07/22/2009 07/22/2009
tscore1.etl Vista 11/08/2006 11/08/2006
tscore2.etl Vista 11/08/2006 11/08/2006
umstartup.etl 7 11/08/2006 07/22/2009
umstartup000.etl 7 11/08/2006 07/22/2009
UserNotPresentSession.etl 1.1.4 07/29/2015 04/09/2008
wfpdiag.etl 2010 11/08/2006 06/15/2010
Wifi.etl 1.1.4 07/29/2015 04/09/2008
WindowsUpdate.20170424.132825.820.1.etl 10 07/29/2015 07/29/2015
Browse Microsoft Windows ETL Files By Letter :   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z