Vad är Dynamiskt länkbibliotek-filer?

DLL-filer eller dynamiska länkbiblioteksfiler är Microsofts implementering av delade bibliotek i Windows-operativsystemet. De innehåller instruktioner som kan användas av programmerare när de utvecklar Windows-programvara. Genom att aktivera gemensam funktionalitet genom ett universellt delat bibliotek möjliggörs snabbare och enklare programvaruutveckling då programmerare inte behöver koda allt från början.

Det går inte att exekvera enbart en DLL-fil. De måste anropas av en annan typ av kod som redan körs. Lämplig namngivning, de är dynamiska i det avseendet att de inte alltid är tillgängliga i minnet - data som finns inuti dem extraheras endast när ett program uttryckligen kräver det.

Dynamic Link Library Types

Fildatabas har kraschat - Dynamiskt länkbibliotek Filtillägg


Topp Dynamiskt länkbibliotek-filtillägg

Filtillägg Totalt antal filer Äldsta filen (datum) Senaste filen (datum)
DAT 56619 ChsPinyinUDL_RoamUp.dat
(01/02/1970)
SA.DAT
(03/30/2020)
RS 61 esrb.rs
(07/13/2009)
cero.rs
(03/18/2017)
TLB 824 mscorlib.tlb
(09/18/2006)
vtxtauto.tlb
(03/05/2020)
MUI 138887 tipresx.dll.mui
(11/02/2006)
dpmodemx.dll.mui
(03/06/2020)
WTL 2 wertargets.wtl
(01/21/2008)
wertargets.wtl
(01/21/2008)
XLL 12 ANALYS32.XLL
(05/10/2017)
ANALYS32.XLL
(02/12/2020)
FLT 370 WMFIMP32.FLT
(05/10/2017)
mssdsp.flt
(03/06/2020)
IEC 12 html.iec
(04/14/2008)
html.iec
(03/04/2020)
DLL 312194 MSOWS409.DLL
(06/06/1999)
mscorlib.ni.dll
(03/30/2020)
SAM 123 lmhosts.sam
(09/18/2006)
ORG97.SAM
(02/15/2020)
WPC 5 mswrd8.wpc
(04/14/2008)
mswrd8.wpc
(04/14/2008)
IDX_DLL 234 MSOINTL.DLL.IDX_DLL
(05/10/2017)
MSOINTL.DLL.IDX_DLL
(03/16/2020)
MMW 33 CAGCAT.MMW
(05/10/2017)
OFFICE10.MMW
(03/04/2020)
PSP 52 XFILE.PSP
(05/10/2017)
XOCR3.PSP
(03/04/2020)
AX 1692 iac25_32.ax
(11/02/2006)
ksproxy.ax
(03/04/2020)
WINMD 10159 WinStore.UI.WinMD
(07/25/2012)
Microsoft.UI.Xaml.winmd
(03/30/2020)
FIL 6 IMJPPSGF.FIL
(06/02/2012)
IlSdk.fil
(11/25/2019)
FAE 190 OLNOTE.FAE
(05/10/2017)
OLAPPT.FAE
(02/15/2020)
TSP 45 remotesp.tsp
(11/02/2006)
unimdm.tsp
(03/04/2020)
CNV 149 html32.cnv
(04/14/2008)
WPFT632.CNV
(03/04/2020)
OCX 442 dmview.ocx
(01/21/2008)
wshom.ocx
(03/04/2020)
RBF 12 A0000029.rbf
(05/10/2017)
A0000039.rbf
(05/10/2017)
MSSTYLES 18 luna.msstyles
(04/14/2008)
aerolite.msstyles
(03/04/2020)
RLL 513 sqlsrv32.rll
(11/02/2006)
msolui100.rll
(03/04/2020)
MML 33 CAGCAT.MML
(05/10/2017)
OFFICE10.MML
(03/04/2020)
WLL 4 MSREFTLW.WLL
(05/10/2017)
MathPage.wll
(02/04/2020)
ODF 198 office.odf
(11/21/2014)
office.odf
(03/04/2020)
OLB 194 vsavb7.olb
(10/20/2006)
VEN2232.OLB
(03/04/2020)
DIC 633 IMJPCH.DIC
(09/18/2006)
Dummy.dic
(02/22/2020)
GRM 12 IMJPGN.GRM
(09/18/2006)
IMJPNC.GRM
(07/24/2013)
CPL 244 ncpa.cpl
(11/02/2006)
inetcpl.cpl
(03/04/2020)
Gratis nedladdning - Åtgärda filassocieringsproblem med WinThruster

Upptäck andra filtillägg:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z