Hva er Dynamisk Link Library-filer?

DLL-filer, eller Dynamic-Link Library-filer, er Microsofts implementering av delte biblioteker i Windows-operativsystemet. De inneholder instruksjoner som kan brukes av programmerere når de utvikler Windows-programvare. Ved å aktivere felles funksjonalitet gjennom et universelt delt bibliotek muliggjøres raskere og enklere programvareutvikling fordi programmerere ikke trenger å kode alt fra bunnen.

Du kan ikke kjøre en DLL-fil på egen hånd. De kan bare startes av et annet stykke kode som allerede kjører. Som navnet tilsier er de dynamiske i den forstand at de ikke alltid er tilgjengelige i minnet - dataene inni dem blir bare hentet når et program uttrykkelig ber om det.

Dynamic Link Library Types

Filfordeling i database - Dynamisk Link Library filtyper


Topp Dynamisk Link Library filtyper

Filtype Totalt antall filer Eldste fil (dato) Siste fil (dato)
XLL 6 ANALYS32.XLL
(05/10/2017)
ANALYS32.XLL
(05/10/2017)
FAE 88 OLNOTE.FAE
(05/10/2017)
OLNOTE.FAE
(05/10/2017)
WLL 2 MSREFTLW.WLL
(05/10/2017)
MSREFTLW.WLL
(05/10/2017)
ODF 9 office.odf
(11/21/2014)
office.odf
(05/10/2017)
AX 155 iac25_32.ax
(11/02/2006)
g711codc.ax
(03/18/2017)
DAT 915 ChsPinyinUDL_RoamUp.dat
(01/02/1970)
pubpol34.dat
(05/10/2017)
TLB 279 mscorlib.tlb
(09/18/2006)
vstoee90.tlb
(05/10/2017)
RLL 137 sqloledb.rll
(11/02/2006)
Synchronization.rll
(05/10/2017)
IDX_DLL 70 MSOINTL.REST.IDX_DLL
(05/10/2017)
XLINTL32.DLL.IDX_DLL
(05/10/2017)
WTL 2 wertargets.wtl
(01/21/2008)
wertargets.wtl
(01/21/2008)
TSP 40 ndptsp.tsp
(11/02/2006)
remotesp.tsp
(03/18/2017)
CPL 172 hdwwiz.cpl
(11/02/2006)
MLCFG32.CPL
(05/10/2017)
MSSTYLES 9 luna.msstyles
(04/14/2008)
aerolite.msstyles
(03/18/2017)
IEC 8 html.iec
(04/14/2008)
html.iec
(03/18/2017)
MMW 9 CAGCAT.MMW
(05/10/2017)
CAGCAT10.MMW
(05/10/2017)
CNV 50 MSWRD832.CNV
(04/14/2008)
Wordcnvpxy.cnv
(05/10/2017)
SAM 69 lmhosts.sam
(09/18/2006)
ORG97R.SAM
(05/10/2017)
MML 9 CAGCAT.MML
(05/10/2017)
CAGCAT10.MML
(05/10/2017)
MUI 14511 tipresx.dll.mui
(11/02/2006)
msipc.dll.mui
(05/10/2017)
WINMD 302 WinStore.UI.WinMD
(07/25/2012)
Lift.Transcoding.winmd
(03/18/2017)
GRM 12 IMJPGN.GRM
(09/18/2006)
IMJPGN.GRM
(07/24/2013)
RS 61 esrb.rs
(07/13/2009)
fpb.rs
(03/18/2017)
OCX 90 dmview.ocx
(01/21/2008)
MSCOMCTL.OCX
(05/10/2017)
OLB 66 vsavb7.olb
(10/20/2006)
VEN2232.OLB
(05/10/2017)
FIL 3 IMJPPSGF.FIL
(06/02/2012)
IMJPPSGF.FIL
(03/18/2017)
PSP 15 XFILE.PSP
(05/10/2017)
XOCR3.PSP
(05/10/2017)
FLT 56 PICTIM32.FLT
(05/10/2017)
JPEGIM32.FLT
(05/10/2017)
WPC 5 mswrd632.wpc
(04/14/2008)
mswrd632.wpc
(04/14/2008)
DLL 29618 MSOWS409.DLL
(06/06/1999)
policy.3.5.System.Data.SqlServerCe.Entity.dll
(05/10/2017)
RBF 12 A0000029.rbf
(05/10/2017)
A0000032.rbf
(05/10/2017)
DIC 35 IMJPCH.DIC
(09/18/2006)
ADVTEL.DIC
(05/10/2017)
Gratis nedlasting - Løs filtilknytningsproblemer med WinThruster

Oppdag andre filtyper:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z