Jak pobrać BitLockerToGo.exe i naprawić błędy uruchomieniowe

Ostatnia aktualizacja: 09/05/2018
[Czas do przeczytania: ~3-5 minut]

BitLockerToGo.exe wykorzystuje rozszerzenie EXE, które jest znane bardziej szczegółowo jako plik BitLocker To Go Reader. Jest klasyfikowany jako plik Win32 EXE (Dynamic Link Library), utworzony dla Microsoft® Windows® Operating System przez Microsoft.

Pierwsze wydanie BitLockerToGo.exe na platformę Windows 7 miało miejsce 07/22/2009 dla Windows 7. Najnowsze wydanie dla Windows 10 pojawiło się 07/29/2015 [wersja 10.0.15063.0 (WinBuild.160101.0800)]. BitLockerToGo.exe znajduje się w wersji Windows 10, Windows 8.1 oraz Windows 8.

Ten artykuł zawiera szczegóły dotyczące pliku EXE, instrukcje usuwania problemów z BitLockerToGo.exe oraz obszerny zestaw darmowych plików do pobrania dla każdej wersji pliku, który został skatalogowany przez nasz zespół.


Zalecany produkt: Napraw błędy w rejestrze związane z BitLockerToGo.exe / Windows za pomocą RocketPC.

Kompatybilny z systemami Windows 10, 8, 7, Vista, XP oraz 2000

Średnia ocena użytkownika

 

Opcjonalna Oferta na RocketPC firmy Solvusoft
| EULA | Polityka prywatności | Warunki | Odinstaluj


Przegląd pliku


Informacje ogólne
Nazwa pliku: BitLockerToGo.exe
Rozszerzenie pliku: rozszerzenie pliku EXE
Opis: BitLocker To Go Reader
Typ pliku obiektu: Dynamic link library
System operacyjny pliku: Windows NT 32-bit
Typ MIME: application/octet-stream
Wskaźnik popularności wśród użytkowników:
 
Informacje o twórcy i oprogramowaniu
Twórca oprogramowania: Microsoft Corporation
Program: Microsoft® Windows® Operating System
Prawo autorskie: © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Szczegóły pliku
Zestaw znaków: Unicode
Kod języka: English (U.S.)
Flagi pliku: (none)
Maska flag pliku: 0x003f
Punkt wejścia: 0x1ce10
Rozmiar kodu: 120320


Skąd komunikaty o błędzie BitLockerToGo.exe?


Błędy czasu wykonania BitLockerToGo.exe

Błędy uruchomieniowe to Windows błędy występujące podczas czasu pracy. Ten termin nie wymaga specjalnych wyjaśnień. Oznacza błędy EXE errors, które powstają podczas próby załadowania pliku BitLockerToGo.exe, gdy Windows uruchamia się, lub w niektórych przypadkach, już działa. Błędy uruchomieniowe są najczęstszą formą błędu EXE, na który napotkasz podczas korzystania z Windows.

W większości przypadków błędy uruchomieniowe BitLockerToGo.exe pojawiające się podczas działania programu spowodują jego zamknięcie. Większość z tych komunikatów o błędach BitLockerToGo.exe oznacza, że Windows nie był w stanie zlokalizować tego pliku podczas uruchamiania lub plik ten jest uszkodzony, co powoduje przedwczesne przerwanie uruchamiania. Zasadniczo Windows nie będzie w stanie uruchomić się bez usunięcia tych błędów.

Oto najpopularniejsze błędy BitLockerToGo.exe:

 • BitLockerToGo.exe - błędny obraz.
 • Błąd aplikacji BitLockerToGo.exe.
 • Nie można znaleźćBitLockerToGo.exe.
 • Nie można zainstalować BitLockerToGo.exe.
 • Nie można uruchomić BitLockerToGo.exe. Klasa niezarejestrowana.
 • Nie można uruchomić BitLockerToGo.exe.
 • Nie udało się poprawnie zainicjować BitLockerToGo.exe.
 • Plik BitLockerToGo.exe napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodność.
 • BitLockerToGo.exe nie jest poprawną aplikacją Win32.
 • BitLockerToGo.exe nie jest uruchomiony.
 • Nie można znaleźć pliku BitLockerToGo.exe.
 • Błąd uruchamiania programu: BitLockerToGo.exe.
 • Ścieżka do aplikacji powodującej błąd:BitLockerToGo.exe.
 • Brak pliku BitLockerToGo.exe lub jest on uszkodzony.
 • System Windows nie uruchomił się - BitLockerToGo.exe.
Błąd systemu


Program nie może zostać uruchomiony, ponieważ w komputerze brakuje pliku BitLockerToGo.exe. Spróbuj ponownie zainstalować program, aby rozwiązać ten problem.

Dlatego ważne jest, aby na bieżąco aktualizować program antywirusowy i regularnie przeprowadzać skanowanie.

Znalezienie źródła błędu BitLockerToGo.exe jest kluczem do prawidłowego rozwiązania tych błędów. Chociaż większość z tych błędów EXE mających wpływ na BitLockerToGo.exe wystąpi podczas uruchamiania, sporadycznie wystąpi błąd podczas pracy programu Microsoft® Windows® Operating System. Może to być spowodowane nieprawidłowym programowaniem w imieniu Microsoft Corporation, konfliktami z innym oprogramowaniem lub wtyczkami innych firm albo uszkodzonym lub przestarzałym sprzętem. Tego typu błędy BitLockerToGo.exe mogą również wystąpić, jeśli zostały przypadkowo przeniesione, usunięte lub uszkodzone przez infekcję złośliwym oprogramowaniem. Dlatego ważne jest, aby na bieżąco aktualizować program antywirusowy i regularnie przeprowadzać skanowanie.Jak naprawić błędy BitLockerToGo.exe w 3 krokach (potrzebny czas: ~5-15 minut)

W przypadku napotkania jednego z powyższych komunikatów o błędach należy postępować zgodnie z poniższymi krokami w celu rozwiązania problemu z BitLockerToGo.exe. Te kroki są podane w zalecanej kolejności wykonania.


Krok 1: Przywróć komputer do ostatniego punktu przywracania lub obrazu kopii zapasowej sprzed wystąpienia błędu.

Aby rozpocząć przywracanie systemu (Windows XP, Vista, 7, 8 i 10):

 1. Naciśnij klawisz Windows Start
 2. Gdy zobaczysz pole wyszukiwania, wpisz "Przywracanie systemu" i naciśnij "ENTER".
 3. W wynikach wyszukiwania znajdź i kliknij Przywracanie systemu.
 4. Wprowadź hasło administratora (w razie potrzeby).
 5. Wykonaj czynności opisane w Kreatorze przywracania systemu, aby wybrać odpowiedni punkt przywracania.
 6. Przywróć komputer z obrazu kopii zapasowej.

Jeśli krok 1 nie usunie błędu z BitLockerToGo.exe, przejdź do kroku 2 poniżej.

Krok 2: Uruchom SFC (System File Checker) w celu przywrócenia uszkodzonego lub brakującego pliku BitLockerToGo.exe.

System File Checker to narzędzie dołączane do każdej wersji systemu Windows, które umożliwia skanowanie i przywracanie uszkodzonych plików systemowych. Za pomocą narzędzia SFC napraw brakujące lub uszkodzone pliki BitLockerToGo.exe (Windows XP, Vista, 7, 8 i 10):

 1. Naciśnij klawisz Windows Start
 2. W polu wyszukiwania wpisz "cmd", ale NIE NACISKAJ "ENTER".
 3. Naciśnij i przytrzymaj "CTRL-Shift" na klawiaturze, jednocześnie naciskając "ENTER".
 4. Zostanie wyświetlone okno dialogowe o udzielenie zgody.
 5. W polu kliknij "YES".
 6. Powinieneś widzieć czarny ekran z migającym kursorem.
 7. Na tym czarnym ekranie wpisz "sfc /scannow" i naciśnij "ENTER".
 8. SFC rozpocznie skanowanie w poszukiwaniu problemów z plikiem BitLockerToGo.exe oraz innych problemów z plikami systemowymi.
 9. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces.

Należy pamiętać, że skanowanie może potrwać jakiś czas, dlatego prosimy o cierpliwowść.

Jeśli krok 2 również nie powiedzie się, przejdź do kroku 3 poniżej.

sfc /scannow

Krok 3: Wykonaj aktualizację w Windows Update.

Gdy dwa pierwsze kroki nie rozwiążą problemu, dobrym pomysłem może być uruchomienie usługi Windows Update. Wiele komunikatów o błędzie BitLockerToGo.exe może wynikać z nieaktualizowania systemu operacyjnego Windows. Aby uruchomić aplikację Windows Update, należy wykonać następujące czynności:

 1. Naciśnij klawisz Windows Start
 2. W polu wyszukiwania wpisz "Update" i naciśnij "ENTER".
 3. W oknie dialogowym Windows Update kliknij przycisk "Sprawdź aktualizacje" (lub podobny przycisk w zależności od wersji systemu Windows)
 4. Jeśli aktualizacje są dostępne do pobrania, kliknij przycisk "Zainstaluj aktualizacje".
 5. Po zakończeniu aktualizacji należy zrestartować komputer.

Jeśli Windows Update nie rozwiązał problemu z komunikatem o błędzie BitLockerToGo.exe, przejdź do następnego kroku. Należy pamiętać, że ten ostatni krok jest zalecany tylko dla zaawansowanych użytkowników.Jeśli te kroki nie powiodą się: Pobierz i zastąp plikBitLockerToGo.exe (ostrożnie: zaawansowane)

Jeśli żaden z poprzednich trzech etapów nie rozwiązał problemu, można zastosować bardziej agresywne podejście (uwaga: nie zalecane dla amatorów), pobierając i zastępując odpowiednią wersję pliku BitLockerToGo.exe. Prowadzimy kompleksową bazę danych w 100% wolnych od złośliwego oprogramowania plików BitLockerToGo.exe do każdej wersji Windows. Wykonaj poniższe kroki, aby pobrać i poprawnie zastąpić plik:

 1. Znajdź wersję systemu operacyjnego Windows na liście poniżej „Pobierz pliki BitLockerToGo.exe".
 2. Kliknij odpowiedni przycisk ”Pobierz teraz” i pobierz wersję pliku dla swojego systemu Windows.
 3. Skopiuj plik do odpowiedniego katalogu dla swojej wersji systemu Windows:

 4. Windows 10: C:\Windows\BitLockerDiscoveryVolumeContents\
  Windows 8.1: C:\Windows\BitLockerDiscoveryVolumeContents\
  Windows 8: C:\Windows\BitLockerDiscoveryVolumeContents\
  Windows 7: C:\Windows\BitLockerDiscoveryVolumeContents\
 5. Uruchom ponownie komputer.

Jeśli ten ostatni krok nie powiódł się i błąd nadal występuje, pozostaje tylko zainstalowanie Windows 10 od nowa.


PORADA GEEKA: Pragniemy podkreślić, że reinstalacja systemu Windows będzie bardzo czasochłonną i zaawansowaną operacją mającą na celu rozwiązanie problemów z BitLockerToGo.exe. Aby uniknąć utraty danych, przed rozpoczęciem procesu należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych dokumentów, zdjęć, instalatorów programów i innych danych osobistych. Jeśli obecnie nie wykonujesz kopii zapasowej swoich danych, musisz to zrobić natychmiast.Pobierz pliki BitLockerToGo.exe (w 100% wolne od malware)


UWAGA: Zdecydowanie zalecamy, aby nie pobierać i nie kopiować plikuBitLockerToGo.exe do katalogu systemu Windows. Microsoft zazwyczaj nie publikuje plików Windows EXE do pobrania, ponieważ są one zawarte w instalatorze oprogramowania. Zadaniem instalatora jest prawidłowe przeprowadzenie wszystkich weryfikacji przed zainstalowaniem BitLockerToGo.exe i wszystkich innych plików EXE dla Windows. Nieprawidłowo zainstalowany plik EXE może spowodować niestabilność systemu i spowodować całkowite wstrzymanie działania programu lub systemu operacyjnego. Postępuj ostrożnie.

Windows 10
Windows 8.1
Windows 8
Windows 7


Pliki powiązane z BitLockerToGo.exe


Pliki EXE powiązane z BitLockerToGo.exe

Nazwa pliku Opis Program (wersja) Rozmiar pliku (bajty) Lokalizacja pliku
IMJPDADM.EXE Microsoft IME Microsoft® Windows® Operating System (10.0.6001.18000) 17920 C:\Windows\System32\IME\IMEJP10\
DfrgNtfs.exe Windows Executable Windows Vista 163840 C:\Windows\SysWOW64\
cliconfg.exe SQL Client Configuration Utility EXE Microsoft® Windows® Operating System (6.1.7600.16385) 49152 C:\Windows\System32\
w32tm.exe Windows Time Service Diagnostic Tool Microsoft® Windows® Operating System (5.1.2600.0) 49664 C:\WINDOWS\system32\dllcache\
bdechangepin.exe BitLocker Drive Encryption: PIN Change Tool Microsoft® Windows® Operating System (10.0.15063.0) 351744 C:\Windows\System32\

Inne pliki związane z BitLockerToGo.exe

Nazwa pliku Opis Program (wersja) Rozmiar pliku (bajty) Lokalizacja pliku
inetcomm.dll Dynamic Link Library Windows 7 741376 C:\Windows\SysWOW64\
AcrossMarketCCDataProv... JavaScript Object Notation Windows 8 1492 C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.BingFina...
SetupExe(2017050910112... Log Office 2007 160124 C:\Users\Bill\AppData\Local\Temp\
trebucbd.ttf TrueType Font Windows Vista 126376 C:\Windows\Fonts\
ipsjpn.xml Extensible Markup Language Windows 10 2522 C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\...


RocketPC

Opcjonalna Oferta na RocketPC firmy Solvusoft | EULA | Polityka prywatności | Warunki | Odinstaluj


Przeglądaj inne rozszerzenia plików w kolejności alfabetycznej:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pobierasz oprogramowanie próbne. Aby odblokować wszystkie funkcje oprogramowania, należy zakupić roczną subskrypcję oprogramowania za 39,95 USD. Subskrypcja automatycznie odnawia się na koniec okresu (Dowiedz się więcej). Klikając przycisk „Rozpocznij pobieranie” powyżej i instalując „Oprogramowanie” potwierdzam, że przeczytałem i akceptuję warunki Umowy licencyjnej użytkownika końcowego oraz Polityki prywatności firmy Solvusoft.