Rozszerzenia pliku "X"

Lista wszystkich rozszerzeń plików zaczynających się na "X"

Wierszy na stronie:       z 1
Rozszerzenie pliku Typ pliku Liczba powiązanych plików Najpopularniejszy plik
XAML Developer 301 findpane.xaml
XAP Executable Application 88 PowerViewRes.sr-Latn-CS.xap
XBAP Executable Application 4 XamlViewer_v0300.xbap
XBF Developer 369 DirectionsResultList.xbf
XDR Settings 18 help.xdr
XIN Developer 4 rblayout.xin
XLA Plugin 33 FUNCRES.XLA
XLAM Plugin 16 SOLVER.XLAM
XLL Dynamic Link Library 6 ANALYS32.XLL
XLS Spreadsheet 31 INVDB.XLS
XLSX Spreadsheet 4 EXCEL12.XLSX
XLT Data 14 Purchase Order.xlt
XLTX Spreadsheet 32 TelemetryLog.xltx
XML Data 4291 HPW2BC6L.XML
XPB Developer 38 XBS75P_A.XPB
XRM-MS System 695 WindowsSearchEngine-Licensing-ppdlic.xrm-ms
XSD Developer 449 WFD_LEGACY_profile_v1.xsd
XSL Data 225 YEAR.XSL
XSLT Data 5 TransformPPSToWlan.xslt
XSN Page Layout 92 CollectSignatures_Init.xsn
XSS Internet Web 8 Installed_resources14.xss
XST Settings 5 xrwcxst0.xst
XSX Developer 3 Maml.xsx
Odkryj inne rozszerzenia plików:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z