Rozszerzenia pliku "X"

Lista wszystkich rozszerzeń plików zaczynających się na "X"

Wierszy na stronie:       z 1
Rozszerzenie pliku Typ pliku Liczba powiązanych plików Najpopularniejszy plik
XAML Developer 301 Shared.ReviewsMultiSource_2x2_8_1_RTM-a92bc0c1.xaml
XAP Executable Application 88 PowerViewRes.sl.xap
XBAP Executable Application 4 XamlViewer_v0300.xbap
XBF Developer 369 FlexButton.xbf
XDR Settings 18 ssid.xdr
XIN Developer 4 rblayout.xin
XLA Plugin 33 ACCLINK.XLA
XLAM Plugin 16 EUROTOOL.XLAM
XLL Dynamic Link Library 6 ANALYS32.XLL
XLS Spreadsheet 31 MsoIrmProtector.xls
XLSX Spreadsheet 4 EXCEL12.XLSX
XLT Data 14 Timecard.xlt
XLTX Spreadsheet 32 TimeCard.xltx
XML Data 4291 AssemblyList_4_client.xml
XPB Developer 38 XW40CP_A.XPB
XRM-MS System 695 EnterpriseN-Volume-CSVLK-2-ul-oob-rtm.xrm-ms
XSD Developer 449 WSHMETA.XSD
XSL Data 225 htable.xsl
XSLT Data 5 TransformPPSToWlan.xslt
XSN Page Layout 92 CollectSignatures_Sign.xsn
XSS Internet Web 8 Installed_schemas14.xss
XST Settings 5 xrWPdeft.xst
XSX Developer 3 Maml.xsx
Odkryj inne rozszerzenia plików:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z