Pliki Microsoft Windows

Lista wszystkich plików Microsoft Windows

Wierszy na stronie:       z 382
Rozszerzenie pliku Nazwa pliku Najnowsza wersja pliku Data wydania najnowszego pliku
rozszerzenie pliku CFG $WinMgmt.CFG Office 2003 08/19/2003
rozszerzenie pliku INF $winnt$.inf Windows XP 10/25/2001
rozszerzenie pliku DAT 0-DiscoveryService-SLS.6.3.9600.0.17415.788.dat Windows 8.1 10/18/2013
rozszerzenie pliku TXT 0.0.filtertrie.intermediate.txt Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku TXT 0.1.filtertrie.intermediate.txt Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku TXT 0.2.filtertrie.intermediate.txt Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku LOG 0.log Windows XP 10/25/2001
rozszerzenie pliku RSRC 0.rsrc Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku CI 00010001.ci Office 2010 06/15/2010
rozszerzenie pliku DIR 00010001.dir Office 2010 06/15/2010
rozszerzenie pliku WID 00010001.wid Office 2010 06/15/2010
rozszerzenie pliku CI 00010002.ci Windows Vista 11/08/2006
rozszerzenie pliku DIR 00010002.dir Windows Vista 11/08/2006
rozszerzenie pliku WID 00010002.wid Windows Vista 11/08/2006
rozszerzenie pliku CI 00010003.ci Windows Vista 11/08/2006
rozszerzenie pliku DIR 00010003.dir Windows Vista 11/08/2006
rozszerzenie pliku WID 00010003.wid Office 2007 01/30/2007
rozszerzenie pliku CI 00010004.ci Office 2010 06/15/2010
rozszerzenie pliku DIR 00010004.dir Office 2010 06/15/2010
rozszerzenie pliku WID 00010004.wid Office 2010 06/15/2010
rozszerzenie pliku LNK 01 - Command Prompt.lnk Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku LNK 01 - File Explorer.lnk Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku LNK 01a - Windows PowerShell.lnk Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku WPL 01_Music_auto_rated_at_5_stars.wpl Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku LNK 02 - Command Prompt.lnk Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku JS 02260d19[1].js Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku LNK 02a - Windows PowerShell.lnk Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku MOF 02E78424AB18BDBFA706C08B7D7B9F1D.mof Windows XP 10/25/2001
rozszerzenie pliku WPL 02_Music_added_in_the_last_month.wpl Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku LNK 03 - Computer Management.lnk Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku LNK 03 - Documents.lnk Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku MOF 0332A97878022BD4B34ECC098E57783A.mof Windows Vista 11/08/2006
rozszerzenie pliku WPL 03_Music_rated_at_4_or_5_stars.wpl Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku LNK 04 - Disk Management.lnk Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku LNK 04 - Downloads.lnk Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku LNK 04-1 - Network Connections.lnk Windows 8.1 10/18/2013
rozszerzenie pliku LNK 04-1 - NetworkStatus.lnk Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku WPL 04_Music_played_in_the_last_month.wpl Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku LNK 05 - Device Manager.lnk Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku LNK 05 - Music.lnk Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku WPL 05_Pictures_taken_in_the_last_month.wpl Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku LNK 06 - Pictures.lnk Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku LNK 06 - System.lnk Windows 8.1 10/18/2013
rozszerzenie pliku LNK 06 - SystemAbout.lnk Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku WPL 06_Pictures_rated_4_or_5_stars.wpl Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku LNK 07 - Event Viewer.lnk Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku LNK 07 - Videos.lnk Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku WPL 07_TV_recorded_in_the_last_week.wpl Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku LNK 08 - Homegroup.lnk Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku LNK 08 - Power Options.lnk Windows 8.1 10/18/2013
rozszerzenie pliku LNK 08 - PowerAndSleep.lnk Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku WPL 08_Video_rated_at_4_or_5_stars.wpl Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku LNK 09 - Mobility Center.lnk Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku LNK 09 - Network.lnk Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku MOF 092389D621F5A8834203DAAC74CCA279.mof Windows XP 10/25/2001
rozszerzenie pliku WPL 09_Music_played_the_most.wpl Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku MOF 0A9DBC92D554324656F61F9862679F27.mof Windows XP 10/25/2001
rozszerzenie pliku MOF 0FF162C67AD719BB7258CA5874D0E6EC.mof Windows Vista 11/08/2006
rozszerzenie pliku LNK 1 - Desktop.lnk Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku LNK 1 - Run.lnk Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku RSRC 1.rsrc Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku TXT 1.txt Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku LNK 10 - AppsAndFeatures.lnk Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku LNK 10 - Programs and Features.lnk Windows 8.1 10/18/2013
rozszerzenie pliku LNK 10 - UserProfile.lnk Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku JS 10.js Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku RSRC 10.rsrc Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku TXT 10.txt Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku XML 10288_2410698953.back.xml Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku XML 10288_2410698953.xml Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku XML 10364_2410711359.back.xml Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku XML 10364_2410711359.xml Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku PRI 1041266505.pri Windows 8.1 10/18/2013
rozszerzenie pliku PRI 104604141.pri Windows 8.1 10/18/2013
rozszerzenie pliku PRI 1074253509.pri Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku WPL 10_All_Music.wpl Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku JS 11.js Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku RSRC 11.rsrc Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku TXT 11.txt Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku MOF 110576C9BB8B4B5857A8EB651A15E244.mof Windows Vista 11/08/2006
rozszerzenie pliku XML 11588_2410691812.back.xml Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku XML 11588_2410691812.xml Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku PRI 1166074641.pri Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku PRI 1181385293.pri Windows 8.1 10/18/2013
rozszerzenie pliku PRI 1192192272.pri Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku WPL 11_All_Pictures.wpl Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku RSRC 12.rsrc Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku TXT 12.txt Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku CPX 12520437.cpx Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku CPX 12520850.cpx Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku XML 1260_1245078.back.xml Windows 8 08/01/2012
rozszerzenie pliku XML 1260_1245078.xml Windows 8 08/01/2012
rozszerzenie pliku XML 12696_2410702687.back.xml Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku XML 12696_2410702687.xml Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku XML 12784_2411106140.back.xml Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku XML 12784_2411106140.xml Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku WPL 12_All_Video.wpl Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku RSRC 13.rsrc Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku TXT 13.txt Windows 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku PRI 1304525159.pri Windows 10 07/29/2015
Przeglądaj inne pliki Microsoft Windows wg litery:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z