Pliki Microsoft Windows

Lista wszystkich plików Microsoft Windows

Wierszy na stronie:        of 382
Rozszerzenie pliku Nazwa pliku Najnowsza wersja pliku Data wydania najnowszego pliku
rozszerzenie pliku CFG $WinMgmt.CFG 2019.06.13.02 06/13/2019
rozszerzenie pliku INF $winnt$.inf XP 10/25/2001
rozszerzenie pliku DAT 0-DiscoveryService-SLS.6.3.9600.0.17415.788.dat 8.1 10/18/2013
rozszerzenie pliku TXT 0.0.filtertrie.intermediate.txt 13 07/22/2015
rozszerzenie pliku TXT 0.1.filtertrie.intermediate.txt 13 07/22/2015
rozszerzenie pliku TXT 0.2.filtertrie.intermediate.txt 13 07/22/2015
rozszerzenie pliku LOG 0.log XP 10/25/2001
rozszerzenie pliku RSRC 0.rsrc 19.0.7.5034 08/27/2019
rozszerzenie pliku CI 00010001.ci 2010 06/15/2010
rozszerzenie pliku DIR 00010001.dir 2010 06/15/2010
rozszerzenie pliku WID 00010001.wid 2010 06/15/2010
rozszerzenie pliku CI 00010002.ci Vista 11/08/2006
rozszerzenie pliku DIR 00010002.dir Vista 11/08/2006
rozszerzenie pliku WID 00010002.wid Vista 11/08/2006
rozszerzenie pliku CI 00010003.ci Vista 11/08/2006
rozszerzenie pliku DIR 00010003.dir Vista 11/08/2006
rozszerzenie pliku WID 00010003.wid 2007 01/30/2007
rozszerzenie pliku CI 00010004.ci 2010 06/15/2010
rozszerzenie pliku DIR 00010004.dir 2010 06/15/2010
rozszerzenie pliku WID 00010004.wid 2010 06/15/2010
rozszerzenie pliku LNK 01 - Command Prompt.lnk 15.6.028.18012 04/30/2019
rozszerzenie pliku LNK 01 - File Explorer.lnk 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku WPL 01_Music_auto_rated_at_5_stars.wpl 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku LNK 01a - Windows PowerShell.lnk 15.6.028.18012 04/30/2019
rozszerzenie pliku LNK 02 - Command Prompt.lnk 15.6.028.18012 04/30/2019
rozszerzenie pliku JS 02260d19[1].js 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku MOF 02E78424AB18BDBFA706C08B7D7B9F1D.mof XP 10/25/2001
rozszerzenie pliku WPL 02_Music_added_in_the_last_month.wpl 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku LNK 02a - Windows PowerShell.lnk 15.6.028.18012 04/30/2019
rozszerzenie pliku LNK 03 - Computer Management.lnk 15.6.028.18012 04/30/2019
rozszerzenie pliku LNK 03 - Documents.lnk 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku MOF 0332A97878022BD4B34ECC098E57783A.mof Vista 11/08/2006
rozszerzenie pliku WPL 03_Music_rated_at_4_or_5_stars.wpl 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku LNK 04 - Disk Management.lnk 15.6.028.18012 04/30/2019
rozszerzenie pliku LNK 04 - Downloads.lnk 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku LNK 04-1 - Network Connections.lnk 8.1 10/18/2013
rozszerzenie pliku LNK 04-1 - NetworkStatus.lnk 15.6.028.18012 04/30/2019
rozszerzenie pliku WPL 04_Music_played_in_the_last_month.wpl 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku LNK 05 - Device Manager.lnk 15.6.028.18012 04/30/2019
rozszerzenie pliku LNK 05 - Music.lnk 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku WPL 05_Pictures_taken_in_the_last_month.wpl 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku LNK 06 - Pictures.lnk 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku LNK 06 - System.lnk 8.1 10/18/2013
rozszerzenie pliku LNK 06 - SystemAbout.lnk 15.6.028.18012 04/30/2019
rozszerzenie pliku WPL 06_Pictures_rated_4_or_5_stars.wpl 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku LNK 07 - Event Viewer.lnk 15.6.028.18012 04/30/2019
rozszerzenie pliku LNK 07 - Videos.lnk 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku WPL 07_TV_recorded_in_the_last_week.wpl 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku LNK 08 - Homegroup.lnk 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku LNK 08 - Power Options.lnk 8.1 10/18/2013
rozszerzenie pliku LNK 08 - PowerAndSleep.lnk 15.6.028.18012 04/30/2019
rozszerzenie pliku WPL 08_Video_rated_at_4_or_5_stars.wpl 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku LNK 09 - Mobility Center.lnk 15.6.028.18012 04/30/2019
rozszerzenie pliku LNK 09 - Network.lnk 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku MOF 092389D621F5A8834203DAAC74CCA279.mof XP 10/25/2001
rozszerzenie pliku WPL 09_Music_played_the_most.wpl 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku MOF 0A9DBC92D554324656F61F9862679F27.mof XP 10/25/2001
rozszerzenie pliku MOF 0FF162C67AD719BB7258CA5874D0E6EC.mof Vista 11/08/2006
rozszerzenie pliku LNK 1 - Desktop.lnk 15.6.028.18012 04/30/2019
rozszerzenie pliku LNK 1 - Run.lnk 15.6.028.18012 04/30/2019
rozszerzenie pliku RSRC 1.rsrc 19.0.7.5034 08/27/2019
rozszerzenie pliku TXT 1.txt 20.5.1.1193 09/20/2019
rozszerzenie pliku LNK 10 - AppsAndFeatures.lnk 15.6.028.18012 04/30/2019
rozszerzenie pliku LNK 10 - Programs and Features.lnk 8.1 10/18/2013
rozszerzenie pliku LNK 10 - UserProfile.lnk 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku JS 10.js 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku RSRC 10.rsrc 19.0.7.5034 08/27/2019
rozszerzenie pliku TXT 10.txt 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku XML 10288_2410698953.back.xml 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku XML 10288_2410698953.xml 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku XML 10364_2410711359.back.xml 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku XML 10364_2410711359.xml 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku PRI 1041266505.pri 8.1 10/18/2013
rozszerzenie pliku PRI 104604141.pri 8.1 10/18/2013
rozszerzenie pliku PRI 1074253509.pri 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku WPL 10_All_Music.wpl 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku JS 11.js 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku RSRC 11.rsrc 19.0.7.5034 08/27/2019
rozszerzenie pliku TXT 11.txt 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku MOF 110576C9BB8B4B5857A8EB651A15E244.mof Vista 11/08/2006
rozszerzenie pliku XML 11588_2410691812.back.xml 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku XML 11588_2410691812.xml 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku PRI 1166074641.pri 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku PRI 1181385293.pri 8.1 10/18/2013
rozszerzenie pliku PRI 1192192272.pri 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku WPL 11_All_Pictures.wpl 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku RSRC 12.rsrc 19.0.7.5034 08/27/2019
rozszerzenie pliku TXT 12.txt 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku CPX 12520437.cpx 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku CPX 12520850.cpx 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku XML 1260_1245078.back.xml 8 08/01/2012
rozszerzenie pliku XML 1260_1245078.xml 8 08/01/2012
rozszerzenie pliku XML 12696_2410702687.back.xml 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku XML 12696_2410702687.xml 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku XML 12784_2411106140.back.xml 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku XML 12784_2411106140.xml 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku WPL 12_All_Video.wpl 10 07/29/2015
rozszerzenie pliku RSRC 13.rsrc 19.0.7.5034 08/27/2019
rozszerzenie pliku TXT 13.txt 3.1.9 05/13/2019
rozszerzenie pliku PRI 1304525159.pri 10 07/29/2015
Przeglądaj inne pliki Microsoft Windows wg litery:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z