Rozszerzenia pliku "U"

Lista wszystkich rozszerzeń plików zaczynających się na "U"

Wierszy na stronie:       z 1
Rozszerzenie pliku Typ pliku Liczba powiązanych plików Najpopularniejszy plik
UCA 145 AggregateCache.uca
UCE System 48 ShiftJIS.uce
UDT Data 5 M1033DAV.UDT
UNI 37 chinese simplified.uni
UNINSTALL Data 20 ServiceModel.mof.uninstall
UNT CAD 9 M1033David.keyboard.UNT
URL Internet Shortcut 551 Easy Picture2Icon.url
Odkryj inne rozszerzenia plików:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z