Αναπτύχθηκε από: Ensemble Studios


Επισκόπηση Λογισμικού

Επισκεφθείτε τον Ιστότοπο του Λογισμικού: https://download.cnet.com/Age-of-Empires-II-The-Conquerers-Expansion/3000-7483_4-10047484.html

Επισκεφθείτε τον Ιστότοπο του Προγραμματιστή: http://www.microsoft.com/games/


Εκδόσεις Age of Empires II

Τρέχουσα Έκδοση: (not specified)

Έκδοση Λογισμικού Αριθμός Συσχετισμένων Αρχείων Δημοφιλέστερη Κατάληξη Δημοφιλέστερο Αρχείο Ημερομηνία Τελευταίας Διανομής Λειτουργικό σύστημα
(not specified) 915 MUI setupapi.dev.log 2000-08-11 00:00:00  Windows 10

Κορυφαία Αρχεία Συσχετισμένα με το Age of Empires II

Επέκταση Αρχείου Όνομα αρχείου Τελευταία Έκδοση Αρχείου Ημερομηνία Τελευταίας Διανομής Αρχείου
LOG setupact.log 13 03/26/2020
LOG setupapi.dev.log 1.1.4 02/24/2020
H WmiApRpl.h 13 03/30/2020
DLL api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DLL dpnlobby.dll 10.0.16299.15 03/06/2020
DLL api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
ETL EtwRTEventLog-Application.etl 1.1.4 02/24/2020
INI PerfStringBackup.INI 2.2.4 03/30/2020
DAT SCHEMA.DAT 14 03/04/2020
DLL api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DLL dpnet.dll 10.0.16299.15 03/06/2020
ETL snapshot.etl 1.1.4 02/24/2020
ETL BootCKCL.etl 1.1.4 02/24/2020
BIN ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin 2.2.4 03/30/2020
BIN BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin 1.1.4 02/24/2020
DLL api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
MUI dpnet.dll.mui 10.0.16299.15 03/06/2020
DLL dpnathlp.dll 10.0.16299.15 03/06/2020
DAT perfc009.dat 2.2.4 03/30/2020
EXE dpnsvr.exe 10.0.16299.15 03/06/2020
Περιηγηθείτε σε Άλλα Αρχεία Συσχετισμένα με το Age of Empires II
Καταλήξεις Αρχείων Συσχετισμένων με το Age of Empires II


Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster