Αναπτύχθηκε από: Adobe Systems Incorporated


Επισκόπηση Λογισμικού

Επισκεφθείτε τον Ιστότοπο του Λογισμικού: https://www.adobe.com/products/shockwaveplayer/shwv_distribution3.html

Επισκεφθείτε τον Ιστότοπο του Προγραμματιστή: https://www.adobe.com/?sdid=FMHMZG8C


Εκδόσεις Adobe Shockwave Player

Τρέχουσα Έκδοση: 12.2.9.199

Έκδοση Λογισμικού Αριθμός Συσχετισμένων Αρχείων Δημοφιλέστερη Κατάληξη Δημοφιλέστερο Αρχείο Ημερομηνία Τελευταίας Διανομής Λειτουργικό σύστημα
12.2.9.199 863 MUI setupact.log 2017-06-13 00:00:00  Windows 10

Κορυφαία Αρχεία Συσχετισμένα με το Adobe Shockwave Player

Επέκταση Αρχείου Όνομα αρχείου Τελευταία Έκδοση Αρχείου Ημερομηνία Τελευταίας Διανομής Αρχείου
LOG CBS.log 1.1.4 02/24/2020
DAT SA.DAT 13 03/30/2020
LOG setupapi.dev.log 1.1.4 02/24/2020
H WmiApRpl.h 13 03/30/2020
DLL api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DLL api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
XML diagwrn.xml 13 03/30/2020
DLL api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DLL api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
ETL EtwRTEventLog-Application.etl 1.1.4 02/24/2020
ETL EtwRTDiagLog.etl 1.1.4 02/24/2020
ETL EtwRTEventLog-System.etl 1.1.4 02/24/2020
DLL api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DLL api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
ETL snapshot.etl 1.1.4 02/24/2020
DLL api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DLL api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DLL api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DAT ntuser.dat 1.1.4 02/24/2020
DAT perfh009.dat 2.2.4 03/30/2020
Περιηγηθείτε σε Άλλα Αρχεία Συσχετισμένα με το Adobe Shockwave Player
Καταλήξεις Αρχείων Συσχετισμένων με το Adobe Shockwave Player


Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster