"Μη Αλφαβητικό" Files (All File Extensions)

Listing of all files starting with a character that is not alphabetical (eg. 1, 2, 3, $, +)

Σειρές ανά σελίδα:       από 7
Κατάληξη Αρχείου Όνομα αρχείου Όνομα Λογισμικού Όνομα προγραμματιστή Τελευταία Έκδοση Αρχείου
CFG $WinMgmt.CFG Office Microsoft Office 2003
INF $winnt$.inf Windows Microsoft Windows XP
ODC +Connect to New Data Source.odc Office Microsoft Office 2010
ODC +New SQL Server Connection.odc Office Microsoft Office 2003
ODC +NewSQLServerConnection.odc Office Microsoft Office 2010
ACCFL 0-Core.accfl Office Microsoft Office 2007
DAT 0-DiscoveryService-SLS.6.3.9600.0.17415.788.dat Windows Microsoft Windows 8.1
TXT 0.0.filtertrie.intermediate.txt Windows Microsoft Windows 10
TXT 0.1.filtertrie.intermediate.txt Windows Microsoft Windows 10
TXT 0.2.filtertrie.intermediate.txt Windows Microsoft Windows 10
LOG 0.log Windows Microsoft Windows XP
RSRC 0.rsrc Windows Microsoft Windows 10
CI 00010001.ci Office Microsoft Office 2010
DIR 00010001.dir Office Microsoft Office 2010
WID 00010001.wid Office Microsoft Office 2010
CI 00010002.ci Windows Microsoft Windows Vista
DIR 00010002.dir Windows Microsoft Windows Vista
WID 00010002.wid Windows Microsoft Windows Vista
CI 00010003.ci Windows Microsoft Windows Vista
DIR 00010003.dir Windows Microsoft Windows Vista
WID 00010003.wid Office Microsoft Office 2007
CI 00010004.ci Office Microsoft Office 2010
DIR 00010004.dir Office Microsoft Office 2010
WID 00010004.wid Office Microsoft Office 2010
WSB 00010004.wsb Office Microsoft Office 2010
CI 00010005.ci Office Microsoft Office 2007
DIR 00010005.dir Office Microsoft Office 2007
WID 00010005.wid Office Microsoft Office 2007
CI 00010006.ci Office Microsoft Office 2007
DIR 00010006.dir Office Microsoft Office 2007
WID 00010006.wid Office Microsoft Office 2007
CI 00010007.ci Office Microsoft Office 2007
DIR 00010007.dir Office Microsoft Office 2007
WID 00010007.wid Office Microsoft Office 2007
CI 00010008.ci Office Microsoft Office 2007
DIR 00010008.dir Office Microsoft Office 2007
WID 00010008.wid Office Microsoft Office 2007
CI 00010009.ci Office Microsoft Office 2007
DIR 00010009.dir Office Microsoft Office 2007
WID 00010009.wid Office Microsoft Office 2007
CI 0001000A.ci Office Microsoft Office 2007
DIR 0001000A.dir Office Microsoft Office 2007
WID 0001000A.wid Office Microsoft Office 2007
CI 0001000B.ci Office Microsoft Office 2007
DIR 0001000B.dir Office Microsoft Office 2007
WID 0001000B.wid Office Microsoft Office 2007
CI 0001000C.ci Office Microsoft Office 2007
DIR 0001000C.dir Office Microsoft Office 2007
WID 0001000C.wid Office Microsoft Office 2007
CI 0001000D.ci Office Microsoft Office 2007
DIR 0001000D.dir Office Microsoft Office 2007
WID 0001000D.wid Office Microsoft Office 2007
CI 0001000E.ci Office Microsoft Office 2007
DIR 0001000E.dir Office Microsoft Office 2007
WID 0001000E.wid Office Microsoft Office 2007
LNK 01 - Command Prompt.lnk Windows Microsoft Windows 10
LNK 01 - File Explorer.lnk Windows Microsoft Windows 10
LNK 01a - Windows PowerShell.lnk Windows Microsoft Windows 10
WPL 01_Music_auto_rated_at_5_stars.wpl Windows Microsoft Windows 10
LNK 02 - Command Prompt.lnk Windows Microsoft Windows 10
JS 02260d19[1].js Windows Microsoft Windows 10
LNK 02a - Windows PowerShell.lnk Windows Microsoft Windows 10
MOF 02E78424AB18BDBFA706C08B7D7B9F1D.mof Windows Microsoft Windows XP
WPL 02_Music_added_in_the_last_month.wpl Windows Microsoft Windows 10
LNK 03 - Computer Management.lnk Windows Microsoft Windows 10
LNK 03 - Documents.lnk Windows Microsoft Windows 10
MOF 0332A97878022BD4B34ECC098E57783A.mof Windows Microsoft Windows Vista
WPL 03_Music_rated_at_4_or_5_stars.wpl Windows Microsoft Windows 10
LNK 04 - Disk Management.lnk Windows Microsoft Windows 10
LNK 04 - Downloads.lnk Windows Microsoft Windows 10
LNK 04-1 - Network Connections.lnk Windows Microsoft Windows 8.1
LNK 04-1 - NetworkStatus.lnk Windows Microsoft Windows 10
WPL 04_Music_played_in_the_last_month.wpl Windows Microsoft Windows 10
LNK 05 - Device Manager.lnk Windows Microsoft Windows 10
LNK 05 - Music.lnk Windows Microsoft Windows 10
WPL 05_Pictures_taken_in_the_last_month.wpl Windows Microsoft Windows 10
LNK 06 - Pictures.lnk Windows Microsoft Windows 10
LNK 06 - System.lnk Windows Microsoft Windows 8.1
LNK 06 - SystemAbout.lnk Windows Microsoft Windows 10
WPL 06_Pictures_rated_4_or_5_stars.wpl Windows Microsoft Windows 10
LNK 07 - Event Viewer.lnk Windows Microsoft Windows 10
LNK 07 - Videos.lnk Windows Microsoft Windows 10
WPL 07_TV_recorded_in_the_last_week.wpl Windows Microsoft Windows 10
LNK 08 - Homegroup.lnk Windows Microsoft Windows 10
LNK 08 - Power Options.lnk Windows Microsoft Windows 8.1
LNK 08 - PowerAndSleep.lnk Windows Microsoft Windows 10
WPL 08_Video_rated_at_4_or_5_stars.wpl Windows Microsoft Windows 10
LNK 09 - Mobility Center.lnk Windows Microsoft Windows 10
LNK 09 - Network.lnk Windows Microsoft Windows 10
MOF 092389D621F5A8834203DAAC74CCA279.mof Windows Microsoft Windows XP
WPL 09_Music_played_the_most.wpl Windows Microsoft Windows 10
MOF 0A9DBC92D554324656F61F9862679F27.mof Windows Microsoft Windows XP
MOF 0FF162C67AD719BB7258CA5874D0E6EC.mof Windows Microsoft Windows Vista
LNK 1 - Desktop.lnk Windows Microsoft Windows 10
LNK 1 - Run.lnk Windows Microsoft Windows 10
ACCDT 1 Right.accdt Office Microsoft Office 2010
ACCDT 1 Top.accdt Office Microsoft Office 2010
RSRC 1.rsrc Windows Microsoft Windows 10
TXT 1.txt Windows Microsoft Windows 10
LNK 10 - AppsAndFeatures.lnk Windows Microsoft Windows 10
Περιηγηθείτε σε Άλλα Αρχεία ανά Γράμμα:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z