Vad är Data-filer?

Datafilformatet används för att lagra alla data förutom körbar kod - tex. en fil som kan visas men inte köras. Det skiljer sig från en "programfil" på den punkten att den inte innehåller en uppsättning instruktioner för datorn (en kod eller ett skript) att följa. Vidare, även om de vanligtvis förväxlas med en datafil, klassificeras "konfigurationsfiler" (filer som definierar strukturen för ett program eller operativsystem) inte som datafiler.

Data File Types

Fildatabas har kraschat - Data Filtillägg


Topp Data-filtillägg

Filtillägg Totalt antal filer Äldsta filen (datum) Senaste filen (datum)
RESJSON 149 resources.resjson
(03/18/2017)
resources.resjson
(03/16/2020)
HKF 5 netfxsbs12.hkf
(09/18/2006)
NETFXSBS10.hkf
(02/21/2020)
EV3 4 setupapi.ev3
(04/24/2017)
setupapi.ev3
(05/10/2017)
PPTX 8 PWRPNT12.PPTX
(05/10/2017)
PWRPNT12.PPTX
(02/15/2020)
NNM 1 M1033Eva.NNM
(03/18/2017)
M1033Eva.NNM
(03/18/2017)
MNI 6 ResCache.mni
(07/26/2012)
ResCache.mni
(01/27/2020)
AW 170 MSACCESS.AW
(05/10/2017)
libpzlib.aw
(01/01/2020)
WID 18 00010001.wid
(04/24/2017)
00010004.wid
(05/10/2017)
PM3 1 te_protm.pm3
(09/18/2006)
te_protm.pm3
(09/18/2006)
TBL 252 CNBJ0670.TBL
(09/18/2006)
CNB_3560.TBL
(01/07/2020)
LNG 1898 french.lng
(05/10/2017)
spanish.lng
(03/04/2020)
POC 1047 BRCHUR98.POC
(05/10/2017)
WSIDBR98.POC
(02/13/2020)
UNINSTALL 20 aspnet.mof.uninstall
(09/18/2006)
ServiceModel.mof.uninstall
(03/04/2020)
MAPSTYLE 1 style.MapStyle
(07/26/2012)
style.MapStyle
(07/26/2012)
DPC 7 ID_028.DPC
(05/10/2017)
ID_10031.DPC
(02/26/2020)
LTS 2 M1033DSK.LTS
(09/18/2006)
M1033DSK.LTS
(06/10/2009)
ONT 5 Schema.ont
(07/26/2012)
Schema.ont
(11/21/2014)
ZFSENDTOTARGET 7 Compressed (zipped) Folder.ZFSendToTarget
(09/18/2006)
Compressed (zipped) Folder.ZFSendToTarget
(03/04/2020)
HLX 32 NameRoleLcid.hlx
(07/26/2012)
NameCount.hlx
(11/21/2014)
OBD 1 BINDER70.OBD
(05/10/2017)
BINDER70.OBD
(05/10/2017)
LO_ 1 FrameWork.lo_
(04/11/2009)
FrameWork.lo_
(04/11/2009)
OFT 4 MAIL.OFT
(05/10/2017)
MAIL.OFT
(01/07/2020)
LEX 660 ChsPinyinEUDP_RoamUp.lex
(01/02/1970)
MSTH7FR.LEX
(03/04/2020)
OT 694 de-DE.PhoneNumber.ot
(03/18/2017)
it-IT.PhoneNumber.ot
(03/30/2020)
LKG 11 idstore.sst.lkg
(04/24/2017)
idstore.sst.lkg
(12/28/2019)
ENV 13 AF031033.ENV
(05/10/2017)
farmland.env
(12/02/2019)
LM 307 ChtPhonetic.lm
(07/15/2013)
yiddish_utf.lm
(02/17/2020)
GTA 8 Discussion.gta
(05/10/2017)
Issue Tracking.gta
(01/22/2020)
XSL 1212 EventViewer_EventDetails.xsl
(09/18/2006)
VBS2EXCL.XSL
(03/04/2020)
FE 9 c2057dsk.fe
(11/02/2006)
c1033dsk.fe
(02/10/2017)
ONE 111 Invite or Link.one
(05/10/2017)
PLANNERS.ONE
(03/26/2020)
HOL 13 OUTLOOK.HOL
(05/10/2017)
OUTLOOK.HOL
(02/15/2020)
MFL 1227 whqlprov.mfl
(11/02/2006)
mstscax.mfl
(03/04/2020)
WDF 6 MsftWdf_Kernel_01007_Inbox_Critical.Wdf
(01/21/2008)
MsftWdf_User_01_11_00_Inbox_Critical.Wdf
(06/18/2013)
POTX 104 IntroducingPowerPoint2007.potx
(05/10/2017)
UrbanPhotoAlbum.potx
(03/26/2020)
BTL 2 VINAVBAR.BTL
(05/10/2017)
FPCNTCLT.BTL
(05/10/2017)
VER 31 phone.ver
(04/14/2008)
280E14E2-D7EA-42AC-957D-6D666FCFB824.ver
(02/24/2020)
MDL 124 FaceAnalysisColor.mdl
(03/18/2017)
ORMMODEL.MDL
(03/04/2020)
XSLT 90 gatherWiredInfo.xslt
(09/18/2006)
TransformPPSToWlanCredentials.xslt
(03/04/2020)
JNT 4 Journal.jnt
(11/02/2006)
Journal.jnt
(11/21/2014)
SRD-SHM 2 StateRepository-Deployment.srd-shm
(04/24/2017)
StateRepository-Machine.srd-shm
(04/24/2017)
GTHR 21 SystemIndex.Crwl1.gthr
(04/24/2017)
SystemIndex.2.gthr
(05/10/2017)
TON 3 M1033Eva.TON
(03/18/2017)
SWWTAC97.TON
(12/23/2019)
CTG 2 PUB60SP.CTG
(05/10/2017)
PUB60SP.CTG
(05/10/2017)
QUE 10 MainQueueOnline1.que
(04/24/2017)
MainQueueOnline0.que
(04/24/2017)
CONTACT 2 Bill.contact
(04/24/2017)
Bill.contact
(04/24/2017)
STORE 51 AddIns.store
(05/10/2017)
PipelineSegments.store
(03/04/2020)
PTXML 262 Services.ptxml
(07/13/2009)
Microsoft-Windows-IE-F12-Provider.ptxml
(11/21/2014)
ROM 54 AVerFC2.rom
(09/18/2006)
SAS1068.ROM
(02/04/2020)
ORP 7 MsOcrRes.orp
(03/18/2017)
MsOcrRes.orp
(02/07/2020)
COMMENTS 12 machine.config.comments
(01/21/2008)
machine.config.comments
(10/05/2019)
ACG 14 DOT.ACG
(05/10/2017)
ROCKY.ACG
(05/10/2017)
METADATA 17 wininet-internet-explorer.metadata
(04/24/2017)
goog-phish-proto.metadata
(11/05/2019)
UDT 5 M1033DSK.UDT
(09/18/2006)
M2057HAZ.UDT
(07/26/2012)
TDAT 1 M1033Eva.TDAT
(03/18/2017)
M1033Eva.TDAT
(03/18/2017)
XML 170280 NdfEventView.xml
(09/18/2006)
pdc.xml
(03/30/2020)
VSDIR 212 NewFileItems.vsdir
(05/10/2017)
Visfilem.vsdir
(03/04/2020)
CHK 3306 edb.chk
(04/24/2017)
edb.chk
(03/30/2020)
NUS 8 M1033ZIR.Keyboard.NUS
(06/18/2013)
M1033Mark.TBT.NUS
(03/18/2017)
BXF 1 Default-Scene.bxf
(03/18/2017)
Default-Scene.bxf
(03/18/2017)
WIH 7 M1033DSK.WIH
(09/18/2006)
M1033Eva.tbtdirection.WIH
(03/18/2017)
YES 3 SymSrv.yes
(06/18/2013)
SymSrv.yes
(12/02/2019)
DEU 6 wbcache.deu
(04/14/2008)
tips.deu
(01/06/2020)
CAP 3 atiumd6a.cap
(06/10/2009)
atiumdva.cap
(06/02/2012)
GRA 26 GR8GALRY.GRA
(05/10/2017)
GR8GALRY.GRA
(03/04/2020)
XLT 46 Invoice.xlt
(05/10/2017)
ADR4.XLT
(02/15/2020)
NU2 3 M1033Mark.keyboard.NU2
(03/18/2017)
M1033Mark.keyboard.NU2
(03/18/2017)
FEEDSDB-MS 3 FeedsStore.feedsdb-ms
(04/24/2017)
FeedsStore.feedsdb-ms
(11/09/2019)
2QM 1 te_protm.2qm
(09/18/2006)
te_protm.2qm
(09/18/2006)
TTS 3 M1033DSK.TTS
(09/29/2006)
Grasslands.tts
(12/10/2019)
NEW 32 idstore.sst.new
(04/24/2017)
ScreenshotCaptorTools.ini.new
(01/30/2020)
RSP 36 csc.rsp
(09/18/2006)
MSBuild.rsp
(02/25/2020)
INBOX 2 windows.uif_ondemand.xml.inbox
(03/18/2017)
windows.uif_ondemand.xml.inbox
(03/04/2020)
SRD 2 StateRepository-Machine.srd
(04/24/2017)
StateRepository-Deployment.srd
(04/24/2017)
MDZ 42 Event Management.mdz
(05/10/2017)
Service Call Management.mdz
(05/10/2017)
DCT 210 GEODICT.DCT
(05/10/2017)
APDStrings.dct
(03/04/2020)
P7X 11794 appxsignature.p7x
(07/26/2012)
appxsignature.p7x
(03/30/2020)
CRWL 9 SystemIndex.1.Crwl
(04/24/2017)
SystemIndex.2.Crwl
(05/10/2017)
PM2 1 te_protm.pm2
(09/18/2006)
te_protm.pm2
(09/18/2006)
WWD 30 l2057.wwd
(11/02/2006)
Undo Scientific Notation.wwd
(02/07/2020)
TRE 5 L1033.TRE
(05/10/2017)
flux.tre
(02/05/2020)
SCF 4 View Channels.scf
(04/14/2008)
NeroDesktopSwitcher.scf
(11/12/2019)
FPR 15 _X_MODIF.FPR
(05/10/2017)
_X_APPRV.FPR
(05/10/2017)
ACL 714 MsSp7en.acl
(06/02/2012)
MSO.ACL
(03/04/2020)
THA 5 NOISE.THA
(09/18/2006)
NOISE.THA
(08/22/2013)
SEARCH-MS 16 Indexed Locations.search-ms
(04/24/2017)
Everywhere.search-ms
(04/24/2017)
MMF 2 srframe.mmf
(04/14/2008)
HelpCtr.mmf
(04/24/2017)
2Q0 2 sdp0.2q0
(09/18/2006)
sdp1.2q0
(09/18/2006)
NLP 108 big5.nlp
(09/18/2006)
normnfkc.nlp
(03/04/2020)
DATA 1140 OBJECTS.DATA
(04/24/2017)
OBJECTS.DATA
(02/24/2020)
NLT 27 cyrl-to-latin.nlt
(06/10/2009)
Hant-To-Hans.nlt
(03/18/2017)
INDEX 1798 Apps.index
(04/24/2017)
Apps.index
(03/30/2020)
CMB 62 EP0NCJ7A.CMB
(09/18/2006)
EP0NCJAB.CMB
(06/10/2009)
CSV 9568 WERF1CE.tmp.csv
(04/24/2017)
Sample.csv
(02/22/2020)
EV1 4 setupapi.ev1
(04/24/2017)
setupapi.ev1
(05/10/2017)
WSB 1 00010004.wsb
(05/10/2017)
00010004.wsb
(05/10/2017)
BCM 44 BRIO04AA.BCM
(09/18/2006)
brio14an.bcm
(06/10/2009)
SHW 1 presenta.shw
(04/14/2008)
presenta.shw
(04/14/2008)
LOG1 247 BCD-Template.LOG1
(11/02/2006)
SOFTWARE.LOG1
(05/10/2017)
WK4 1 lotus.wk4
(04/14/2008)
lotus.wk4
(04/14/2008)
LCK 13 Help_MValidator.Lck
(04/11/2009)
Hx_1033_MValidator.Lck
(03/02/2020)
SDI 122 boot.sdi
(01/21/2008)
boot.sdi
(03/04/2020)
RAT 9 icrav03.rat
(09/18/2006)
icrav03.rat
(08/22/2013)
FEED-MS 11 Microsoft at Work~.feed-ms
(04/24/2017)
News @ SiSoftware~.feed-ms
(11/09/2019)
VCH 13 activex.vch
(11/21/2014)
Adobe AIR.vch
(02/22/2020)
NGR 51 l2057.ngr
(11/02/2006)
PhoneBrowser_Nokia.NGR
(10/23/2019)
STF 1 OFF95PRO.STF
(05/10/2017)
OFF95PRO.STF
(05/10/2017)
MSO 2 TEMPLATE.MSO
(05/10/2017)
extension.mso
(01/02/2020)
HEQ 1 M1033Eva.HEQ
(03/18/2017)
M1033Eva.HEQ
(03/18/2017)
EV2 2 setupapi.ev2
(04/24/2017)
setupapi.ev2
(04/24/2017)
SWIDTAG 32 regid.1991-06.com.microsoft_Windows-8-Enterprise.swidtag
(07/25/2012)
regid.1986-12.com.adobe_V7{}Captivate-10.0-Win-GM.swidtag
(02/22/2020)
ACC 10 ACCESS12.ACC
(05/10/2017)
ACCESS12.ACC
(02/13/2020)
VPOL 3 Policy.vpol
(04/24/2017)
Policy.vpol
(04/24/2017)
JTX 205 edb00001.jtx
(04/24/2017)
USS.jtx
(02/21/2020)
PBK 4 rasphone.pbk
(04/24/2017)
rasphone.pbk
(04/24/2017)
Gratis nedladdning - Åtgärda filassocieringsproblem med WinThruster

Upptäck andra filtillägg:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z