Hva er Data-filer?

Datafilformatet brukes til å lagre andre data enn kjørbar kode - f.eks. en fil som kan vises, men ikke kjøres. Den adskiller seg fra en "programfil" ved at den ikke inneholder et sett med instruksjoner som datamaskinen kan følge (en kode eller et skript). Selv om de vanligvis forveksles med en datafil er heller ikke "konfigurasjonsfiler" (filer som definerer strukturen til et program eller et operativsystem) klassifisert som datafiler.

Data File Types

Filfordeling i database - Data filtyper


Topp Data filtyper

Filtype Totalt antall filer Eldste fil (dato) Siste fil (dato)
LCK 13 Help_MValidator.Lck
(04/11/2009)
Hx_1033_MValidator.Lck
(03/02/2020)
UDT 5 M1033DSK.UDT
(09/18/2006)
M2057HAZ.UDT
(07/26/2012)
ONE 111 Invite or Link.one
(05/10/2017)
PLANNERS.ONE
(03/26/2020)
EV3 4 setupapi.ev3
(04/24/2017)
setupapi.ev3
(05/10/2017)
NLT 27 cyrl-to-latin.nlt
(06/10/2009)
Hans-To-Hant.nlt
(03/18/2017)
NGR 51 l2057.ngr
(11/02/2006)
PcSync2_Nokia.NGR
(10/23/2019)
SDI 122 boot.sdi
(01/21/2008)
boot.sdi
(03/04/2020)
STORE 51 AddIns.store
(05/10/2017)
PipelineSegments.store
(03/04/2020)
MDZ 42 Recipes.mdz
(05/10/2017)
Event Management.mdz
(05/10/2017)
EV2 2 setupapi.ev2
(04/24/2017)
setupapi.ev2
(04/24/2017)
LEX 660 ChsPinyinEUDP_RoamUp.lex
(01/02/1970)
MSTH7FR.LEX
(03/04/2020)
ORP 7 MsOcrRes.orp
(03/18/2017)
MsOcrRes.orp
(02/07/2020)
LKG 11 idstore.sst.lkg
(04/24/2017)
idstore.sst.lkg
(12/28/2019)
HKF 5 netfxsbs12.hkf
(09/18/2006)
NETFXSBS10.hkf
(02/21/2020)
XML 170280 NdfEventView.xml
(09/18/2006)
pdc.xml
(03/30/2020)
CSV 9568 WERF1CE.tmp.csv
(04/24/2017)
Sample.csv
(02/22/2020)
HOL 13 OUTLOOK.HOL
(05/10/2017)
OUTLOOK.HOL
(02/15/2020)
VPOL 3 Policy.vpol
(04/24/2017)
Policy.vpol
(04/24/2017)
ACC 10 ACCESS12.ACC
(05/10/2017)
ACCESS12.ACC
(02/13/2020)
ZFSENDTOTARGET 7 Compressed (zipped) Folder.ZFSendToTarget
(09/18/2006)
Compressed (zipped) Folder.ZFSendToTarget
(03/04/2020)
VCH 13 activex.vch
(11/21/2014)
Adobe AIR.vch
(02/22/2020)
HEQ 1 M1033Eva.HEQ
(03/18/2017)
M1033Eva.HEQ
(03/18/2017)
EV1 4 setupapi.ev1
(04/24/2017)
setupapi.ev1
(05/10/2017)
PM3 1 te_protm.pm3
(09/18/2006)
te_protm.pm3
(09/18/2006)
PBK 4 rasphone.pbk
(04/24/2017)
rasphone.pbk
(04/24/2017)
ONT 5 Schema.ont
(07/26/2012)
Schema.ont
(11/21/2014)
STF 1 OFF95PRO.STF
(05/10/2017)
OFF95PRO.STF
(05/10/2017)
BCM 44 BRIO04AD.BCM
(09/18/2006)
brio14an.bcm
(06/10/2009)
CRWL 9 SystemIndex.1.Crwl
(04/24/2017)
SystemIndex.2.Crwl
(05/10/2017)
2QM 1 te_protm.2qm
(09/18/2006)
te_protm.2qm
(09/18/2006)
FEED-MS 11 Microsoft at Work~.feed-ms
(04/24/2017)
Reviews @ SiSoftware~.feed-ms
(11/09/2019)
METADATA 17 wininet-internet-explorer.metadata
(04/24/2017)
goog-unwanted-proto.metadata
(11/05/2019)
LOG1 247 BCD-Template.LOG1
(11/02/2006)
SOFTWARE.LOG1
(05/10/2017)
CONTACT 2 Bill.contact
(04/24/2017)
Bill.contact
(04/24/2017)
JTX 205 edb00001.jtx
(04/24/2017)
USS.jtx
(02/21/2020)
ENV 13 AF031033.ENV
(05/10/2017)
farmland.env
(12/02/2019)
XLT 46 Purchase Order.xlt
(05/10/2017)
ADR5.XLT
(02/15/2020)
FPR 15 _X_CTOMO.FPR
(05/10/2017)
_X_CRTMD.FPR
(05/10/2017)
WSB 1 00010004.wsb
(05/10/2017)
00010004.wsb
(05/10/2017)
COMMENTS 12 machine.config.comments
(01/21/2008)
machine.config.comments
(10/05/2019)
SRD 2 StateRepository-Machine.srd
(04/24/2017)
StateRepository-Deployment.srd
(04/24/2017)
RESJSON 149 resources.resjson
(03/18/2017)
resources.resjson
(03/16/2020)
GRA 26 GR8GALRY.GRA
(05/10/2017)
GR8GALRY.GRA
(03/04/2020)
P7X 11794 appxsignature.p7x
(07/26/2012)
appxsignature.p7x
(03/30/2020)
ROM 54 makoaudb.rom
(09/18/2006)
VGA.ROM
(02/04/2020)
OFT 4 MAIL.OFT
(05/10/2017)
MAIL.OFT
(01/07/2020)
LO_ 1 FrameWork.lo_
(04/11/2009)
FrameWork.lo_
(04/11/2009)
CMB 62 EP0NCJ7F.CMB
(09/18/2006)
EP0NCJAB.CMB
(06/10/2009)
TDAT 1 M1033Eva.TDAT
(03/18/2017)
M1033Eva.TDAT
(03/18/2017)
TON 3 M1033Eva.TON
(03/18/2017)
SWWTAC97.TON
(12/23/2019)
HLX 32 NameCount.hlx
(07/26/2012)
ScandinavianEntityNames.hlx
(11/21/2014)
JNT 4 Journal.jnt
(11/02/2006)
Journal.jnt
(11/21/2014)
DATA 1140 OBJECTS.DATA
(04/24/2017)
OBJECTS.DATA
(02/24/2020)
FE 9 c2057dsk.fe
(11/02/2006)
c1033dsk.fe
(02/10/2017)
SRD-SHM 2 StateRepository-Deployment.srd-shm
(04/24/2017)
StateRepository-Machine.srd-shm
(04/24/2017)
TRE 5 L1033.TRE
(05/10/2017)
flux.tre
(02/05/2020)
NLP 108 bopomofo.nlp
(09/18/2006)
normnfd.nlp
(03/04/2020)
ACL 714 MsSp7nl.acl
(06/02/2012)
MSO.ACL
(03/04/2020)
XSL 1212 EventViewer_EventDetails.xsl
(09/18/2006)
VBS2EXCL.XSL
(03/04/2020)
DPC 7 ID_028.DPC
(05/10/2017)
ID_10031.DPC
(02/26/2020)
TTS 3 M1033DSK.TTS
(09/29/2006)
Grasslands.tts
(12/10/2019)
POC 1047 BS2BARB.POC
(05/10/2017)
WSIDBR98.POC
(02/13/2020)
NEW 32 idstore.sst.new
(04/24/2017)
ScreenshotCaptor.ini.new
(01/30/2020)
CHK 3306 edb.chk
(04/24/2017)
edb.chk
(03/30/2020)
ACG 14 DOT.ACG
(05/10/2017)
ROCKY.ACG
(05/10/2017)
GTA 8 Discussion.gta
(05/10/2017)
Issue Tracking.gta
(01/22/2020)
NUS 8 M1033ZIR.Keyboard.NUS
(06/18/2013)
M1033Zira.SPEECHUX.NUS
(03/18/2017)
DCT 210 GEODICT.DCT
(05/10/2017)
APDStrings.dct
(03/04/2020)
YES 3 SymSrv.yes
(06/18/2013)
SymSrv.yes
(12/02/2019)
MMF 2 srframe.mmf
(04/14/2008)
HelpCtr.mmf
(04/24/2017)
MNI 6 ResCache.mni
(07/26/2012)
ResCache.mni
(01/27/2020)
SWIDTAG 32 regid.1991-06.com.microsoft_Windows-8-Enterprise.swidtag
(07/25/2012)
regid.1986-12.com.adobe_V7{}Captivate-10.0-Win-GM.swidtag
(02/22/2020)
BXF 1 Default-Scene.bxf
(03/18/2017)
Default-Scene.bxf
(03/18/2017)
GTHR 21 SystemIndex.Crwl1.gthr
(04/24/2017)
SystemIndex.2.gthr
(05/10/2017)
MDL 124 FaceAnalysisColor.mdl
(03/18/2017)
ORMMODEL.MDL
(03/04/2020)
RAT 9 icrav03.rat
(09/18/2006)
icrav03.rat
(08/22/2013)
SEARCH-MS 16 Indexed Locations.search-ms
(04/24/2017)
Everywhere.search-ms
(04/24/2017)
INDEX 1798 Apps.index
(04/24/2017)
Apps.index
(03/30/2020)
OT 694 en-GB.PhoneNumber.ot
(03/18/2017)
fr-FR.PhoneNumber.ot
(03/30/2020)
WWD 30 l2057.wwd
(11/02/2006)
Undo Scientific Notation.wwd
(02/07/2020)
DEU 6 wbcache.deu
(04/14/2008)
tips.deu
(01/06/2020)
CAP 3 atiumd6a.cap
(06/10/2009)
atiumdva.cap
(06/02/2012)
MSO 2 TEMPLATE.MSO
(05/10/2017)
extension.mso
(01/02/2020)
NU2 3 M1033Mark.keyboard.NU2
(03/18/2017)
M1033Mark.keyboard.NU2
(03/18/2017)
THA 5 NOISE.THA
(09/18/2006)
NOISE.THA
(08/22/2013)
VER 31 phone.ver
(04/14/2008)
280E14E2-D7EA-42AC-957D-6D666FCFB824.ver
(02/24/2020)
POTX 104 IntroducingPowerPoint2007.potx
(05/10/2017)
UrbanPhotoAlbum.potx
(03/26/2020)
VSDIR 212 NewFileItems.vsdir
(05/10/2017)
Visfilem.vsdir
(03/04/2020)
RSP 36 csc.rsp
(09/18/2006)
MSBuild.rsp
(02/25/2020)
PTXML 262 Services.ptxml
(07/13/2009)
Microsoft-Windows-IE-F12-Provider.ptxml
(11/21/2014)
MFL 1227 whqlprov.mfl
(11/02/2006)
mstscax.mfl
(03/04/2020)
SHW 1 presenta.shw
(04/14/2008)
presenta.shw
(04/14/2008)
AW 170 MSACCESS.AW
(05/10/2017)
libpzlib.aw
(01/01/2020)
WIH 7 M1033DSK.WIH
(09/18/2006)
M1033David.keyboard.WIH
(03/18/2017)
NNM 1 M1033Eva.NNM
(03/18/2017)
M1033Eva.NNM
(03/18/2017)
WK4 1 lotus.wk4
(04/14/2008)
lotus.wk4
(04/14/2008)
SCF 4 View Channels.scf
(04/14/2008)
NeroDesktopSwitcher.scf
(11/12/2019)
BTL 2 VINAVBAR.BTL
(05/10/2017)
FPCNTCLT.BTL
(05/10/2017)
TBL 252 CNBJ0690.TBL
(09/18/2006)
CNB_3560.TBL
(01/07/2020)
PPTX 8 PWRPNT12.PPTX
(05/10/2017)
PWRPNT12.PPTX
(02/15/2020)
INBOX 2 windows.uif_ondemand.xml.inbox
(03/18/2017)
windows.uif_ondemand.xml.inbox
(03/04/2020)
LTS 2 M1033DSK.LTS
(09/18/2006)
M1033DSK.LTS
(06/10/2009)
OBD 1 BINDER70.OBD
(05/10/2017)
BINDER70.OBD
(05/10/2017)
QUE 10 MainQueueOnline1.que
(04/24/2017)
MainQueueOnline0.que
(04/24/2017)
MAPSTYLE 1 style.MapStyle
(07/26/2012)
style.MapStyle
(07/26/2012)
CTG 2 PUB60SP.CTG
(05/10/2017)
PUB60SP.CTG
(05/10/2017)
LNG 1898 asciieng.lng
(05/10/2017)
spanish.lng
(03/04/2020)
2Q0 2 sdp0.2q0
(09/18/2006)
sdp1.2q0
(09/18/2006)
FEEDSDB-MS 3 FeedsStore.feedsdb-ms
(04/24/2017)
FeedsStore.feedsdb-ms
(11/09/2019)
UNINSTALL 20 aspnet.mof.uninstall
(09/18/2006)
ServiceModel.mof.uninstall
(03/04/2020)
XSLT 90 gatherWiredInfo.xslt
(09/18/2006)
TransformPPSToWlanCredentials.xslt
(03/04/2020)
WID 18 00010001.wid
(04/24/2017)
00010004.wid
(05/10/2017)
WDF 6 MsftWdf_Kernel_01007_Inbox_Critical.Wdf
(01/21/2008)
MsftWdf_User_01_11_00_Inbox_Critical.Wdf
(06/18/2013)
PM2 1 te_protm.pm2
(09/18/2006)
te_protm.pm2
(09/18/2006)
LM 307 ChtPhonetic.lm
(07/15/2013)
yiddish_utf.lm
(02/17/2020)
Gratis nedlasting - Løs filtilknytningsproblemer med WinThruster

Oppdag andre filtyper:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z