Αναπτύχθηκε από: Noel Danjou


Επισκόπηση Λογισμικού

Επισκεφθείτε τον Ιστότοπο του Λογισμικού: http://noeld.com/programs.asp?cat=video

Επισκεφθείτε τον Ιστότοπο του Προγραμματιστή: http://noeld.com/


Εκδόσεις AMCap

Τρέχουσα Έκδοση: 9.23

Έκδοση Λογισμικού Αριθμός Συσχετισμένων Αρχείων Δημοφιλέστερη Κατάληξη Δημοφιλέστερο Αρχείο Ημερομηνία Τελευταίας Διανομής Λειτουργικό σύστημα
9.23 12166 MUI wgl4_boot.ttf 2017-12-11 00:00:00  Windows 10

Κορυφαία Αρχεία Συσχετισμένα με το AMCap

Επέκταση Αρχείου Όνομα αρχείου Τελευταία Έκδοση Αρχείου Ημερομηνία Τελευταίας Διανομής Αρχείου
LOG CBS.log 1.1.4 02/24/2020
TTF jpn_boot.ttf 14 03/04/2020
TTF wgl4_boot.ttf 14 03/04/2020
TTF kor_boot.ttf 14 03/04/2020
TTF chs_boot.ttf 14 03/04/2020
EFI memtest.efi 10.0.16299.1059 03/04/2020
EFI bootmgr.efi 10.0.16299.936 03/04/2020
SDI boot.sdi 11.5 03/04/2020
COM etfsboot.com 11.5 01/29/2020
EXE memtest.exe 10.0.16299.1059 03/04/2020
TTF symbol.ttf 3.6 03/03/2020
LOG setupact.log 13 03/26/2020
DAT SA.DAT 13 03/30/2020
INF autorun.inf 3.32 02/24/2020
PNF rdpbus.PNF 9.23 01/29/2020
PNF netrasa.PNF 9.23 01/29/2020
PNF machine.PNF 4.08 03/02/2020
PNF acpi.PNF 9.23 01/29/2020
PNF hal.PNF 9.23 01/29/2020
PNF netavpna.PNF 9.23 01/29/2020
Περιηγηθείτε σε Άλλα Αρχεία Συσχετισμένα με το AMCap
Καταλήξεις Αρχείων Συσχετισμένων με το AMCap


Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster