Αναπτύχθηκε από: Malwarebytes


Επισκόπηση Λογισμικού

Επισκεφθείτε τον Ιστότοπο του Λογισμικού: https://www.malwarebytes.com/adwcleaner/

Επισκεφθείτε τον Ιστότοπο του Προγραμματιστή: https://www.malwarebytes.com/


Εκδόσεις AdwCleaner

Τρέχουσα Έκδοση: 7.4.1

Έκδοση Λογισμικού Αριθμός Συσχετισμένων Αρχείων Δημοφιλέστερη Κατάληξη Δημοφιλέστερο Αρχείο Ημερομηνία Τελευταίας Διανομής Λειτουργικό σύστημα
7.4.1 1427 MUI setupact.log 2019-09-28 00:00:00  Windows 10

Κορυφαία Αρχεία Συσχετισμένα με το AdwCleaner

Επέκταση Αρχείου Όνομα αρχείου Τελευταία Έκδοση Αρχείου Ημερομηνία Τελευταίας Διανομής Αρχείου
LOG CBS.log 1.1.4 02/24/2020
TTF symbol.ttf 3.6 03/03/2020
DAT SA.DAT 13 03/30/2020
LOG setupapi.dev.log 1.1.4 02/24/2020
INI WmiApRpl.ini 13 03/30/2020
H WmiApRpl.h 13 03/30/2020
DLL api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
XML diagwrn.xml 13 03/30/2020
ETL EtwRTEventLog-Application.etl 1.1.4 02/24/2020
DLL api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DLL api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
ETL BootCKCL.etl 1.1.4 02/24/2020
BIN ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin 2.2.4 03/30/2020
BIN BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin 1.1.4 02/24/2020
DLL api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DLL api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DAT ntuser.dat 1.1.4 02/24/2020
MAP MAPPING1.MAP 1.1.4 02/24/2020
MAP MAPPING3.MAP 1.1.4 02/24/2020
CHK edb.chk 13 03/30/2020
Περιηγηθείτε σε Άλλα Αρχεία Συσχετισμένα με το AdwCleaner
Καταλήξεις Αρχείων Συσχετισμένων με το AdwCleaner


Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster