Αναπτύχθηκε από: Fabio Martin


Επισκόπηση Λογισμικού

Επισκεφθείτε τον Ιστότοπο του Λογισμικού: http://www.7stickynotes.com/download.php

Επισκεφθείτε τον Ιστότοπο του Προγραμματιστή: http://www.7stickynotes.com/


Εκδόσεις 7 Sticky Notes

Τρέχουσα Έκδοση: 1.9

Έκδοση Λογισμικού Αριθμός Συσχετισμένων Αρχείων Δημοφιλέστερη Κατάληξη Δημοφιλέστερο Αρχείο Ημερομηνία Τελευταίας Διανομής Λειτουργικό σύστημα
1.9 879 MUI setuperr.log 2013-01-08 00:00:00  Windows 10

Κορυφαία Αρχεία Συσχετισμένα με το 7 Sticky Notes

Επέκταση Αρχείου Όνομα αρχείου Τελευταία Έκδοση Αρχείου Ημερομηνία Τελευταίας Διανομής Αρχείου
LOG CBS.log 1.1.4 02/24/2020
DAT SA.DAT 13 03/30/2020
DLL api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
XML diagwrn.xml 13 03/30/2020
XML diagerr.xml 13 03/30/2020
DLL api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
ETL EtwRTDiagLog.etl 1.1.4 02/24/2020
DLL api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DLL api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DLL api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
ETL BootCKCL.etl 1.1.4 02/24/2020
BIN ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin 2.2.4 03/30/2020
BIN BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin 1.1.4 02/24/2020
DLL api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DLL api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DAT perfc009.dat 2.2.4 03/30/2020
DLL api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DAT ntuser.dat 1.1.4 02/24/2020
DAT perfh009.dat 2.2.4 03/30/2020
DATA OBJECTS.DATA 1.1.4 02/24/2020
Περιηγηθείτε σε Άλλα Αρχεία Συσχετισμένα με το 7 Sticky Notes
Καταλήξεις Αρχείων Συσχετισμένων με το 7 Sticky Notes


Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster