Αναπτύχθηκε από: Compaq


Επισκόπηση Λογισμικού

Επισκεφθείτε τον Ιστότοπο του Λογισμικού: https://download.cnet.com/Atheros-AR5007-802-11b-g-WiFi-Adapter/3000-2112_4-185480.html

Επισκεφθείτε τον Ιστότοπο του Προγραμματιστή: http://www.compaq.com


Εκδόσεις Atheros AR5007 802.11b/g WiFi Adapter

Τρέχουσα Έκδοση: 7.3.201.25

Έκδοση Λογισμικού Αριθμός Συσχετισμένων Αρχείων Δημοφιλέστερη Κατάληξη Δημοφιλέστερο Αρχείο Ημερομηνία Τελευταίας Διανομής Λειτουργικό σύστημα
7.3.201.25 843 MUI setupact.log 2007-05-30 00:00:00  Windows 10

Κορυφαία Αρχεία Συσχετισμένα με το Atheros AR5007 802.11b/g WiFi Adapter

Επέκταση Αρχείου Όνομα αρχείου Τελευταία Έκδοση Αρχείου Ημερομηνία Τελευταίας Διανομής Αρχείου
LOG CBS.log 1.1.4 02/24/2020
LOG setupact.log 13 03/26/2020
DAT SA.DAT 13 03/30/2020
LOG setupapi.dev.log 1.1.4 02/24/2020
INF netathrx.inf 7.3.201.25 01/10/2020
H WmiApRpl.h 13 03/30/2020
DLL api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
XML diagwrn.xml 13 03/30/2020
XML diagerr.xml 13 03/30/2020
DLL api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
ETL EtwRTEventLog-Application.etl 1.1.4 02/24/2020
ETL EtwRTDiagLog.etl 1.1.4 02/24/2020
ETL EtwRTEventLog-System.etl 1.1.4 02/24/2020
INI PerfStringBackup.INI 2.2.4 03/30/2020
SYS athrx.sys 7.3.1.25 01/10/2020
DLL api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DLL api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
ETL snapshot.etl 1.1.4 02/24/2020
ETL BootCKCL.etl 1.1.4 02/24/2020
BIN BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin 1.1.4 02/24/2020
Περιηγηθείτε σε Άλλα Αρχεία Συσχετισμένα με το Atheros AR5007 802.11b/g WiFi Adapter
Καταλήξεις Αρχείων Συσχετισμένων με το Atheros AR5007 802.11b/g WiFi Adapter


Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster