Αναπτύχθηκε από: Applied Insights


Επισκόπηση Λογισμικού

Επισκεφθείτε τον Ιστότοπο του Λογισμικού: https://download.cnet.com/Ai-Picture-Utility/3000-2192_4-10015439.html

Επισκεφθείτε τον Ιστότοπο του Προγραμματιστή: http://appliedinsights.net


Εκδόσεις Ai Picture Utility

Τρέχουσα Έκδοση: 8.9

Έκδοση Λογισμικού Αριθμός Συσχετισμένων Αρχείων Δημοφιλέστερη Κατάληξη Δημοφιλέστερο Αρχείο Ημερομηνία Τελευταίας Διανομής Λειτουργικό σύστημα
8.9 762 MUI api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll 2011-10-17 00:00:00  Windows 10

Κορυφαία Αρχεία Συσχετισμένα με το Ai Picture Utility

Επέκταση Αρχείου Όνομα αρχείου Τελευταία Έκδοση Αρχείου Ημερομηνία Τελευταίας Διανομής Αρχείου
DAT SA.DAT 13 03/30/2020
INI WmiApRpl.ini 13 03/30/2020
DLL api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DLL api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
XML diagwrn.xml 13 03/30/2020
XML diagerr.xml 13 03/30/2020
DLL api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
ETL EtwRTDiagLog.etl 1.1.4 02/24/2020
DLL api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DLL api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
BIN ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin 2.2.4 03/30/2020
BIN BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin 1.1.4 02/24/2020
DAT perfc009.dat 2.2.4 03/30/2020
MAP MAPPING3.MAP 1.1.4 02/24/2020
DATA OBJECTS.DATA 1.1.4 02/24/2020
DLL api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DLL api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
EVTX Microsoft-Windows-Windows Firewall With Advanced Security%4Firewall.evtx 1.1.4 02/24/2020
EVTX Microsoft-Windows-NCSI%4Operational.evtx 1.1.4 02/24/2020
EVTX Microsoft-Windows-Kernel-WHEA%4Operational.evtx 1.1.4 02/24/2020
Περιηγηθείτε σε Άλλα Αρχεία Συσχετισμένα με το Ai Picture Utility
Καταλήξεις Αρχείων Συσχετισμένων με το Ai Picture Utility


Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster