Αναπτύχθηκε από: Adobe Systems Incorporated


Επισκόπηση Λογισμικού

Επισκεφθείτε τον Ιστότοπο του Λογισμικού: https://www.adobe.com/products/photoshop-elements.html

Επισκεφθείτε τον Ιστότοπο του Προγραμματιστή: https://www.adobe.com/?sdid=FMHMZG8C


Εκδόσεις Adobe Photoshop Elements

Τρέχουσα Έκδοση: 2020

Έκδοση Λογισμικού Αριθμός Συσχετισμένων Αρχείων Δημοφιλέστερη Κατάληξη Δημοφιλέστερο Αρχείο Ημερομηνία Τελευταίας Διανομής Λειτουργικό σύστημα
2020 7673 XML setuperr.log 2019-10-01 00:00:00  Windows 10

Κορυφαία Αρχεία Συσχετισμένα με το Adobe Photoshop Elements

Επέκταση Αρχείου Όνομα αρχείου Τελευταία Έκδοση Αρχείου Ημερομηνία Τελευταίας Διανομής Αρχείου
LOG setuperr.log 13 03/26/2020
TTF symbol.ttf 3.6 03/03/2020
DAT SA.DAT 13 03/30/2020
LOG setupapi.dev.log 1.1.4 02/24/2020
PNF volsnap.PNF 2019 03/23/2020
INI WmiApRpl.ini 13 03/30/2020
DLL api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DLL api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DLL api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
ETL EtwRTEventLog-Application.etl 1.1.4 02/24/2020
INI PerfStringBackup.INI 2.2.4 03/30/2020
DAT SCHEMA.DAT 14 03/04/2020
DLL api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DLL api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
ETL snapshot.etl 1.1.4 02/24/2020
ETL BootCKCL.etl 1.1.4 02/24/2020
DLL DismProv.dll 10.0.18362.1 03/16/2020
DLL DismCorePS.dll 10.0.18362.1 03/16/2020
DLL LogProvider.dll 10.0.18362.1 03/16/2020
DLL ReAgent.dll 10.0.18362.1 03/16/2020
Περιηγηθείτε σε Άλλα Αρχεία Συσχετισμένα με το Adobe Photoshop Elements
Καταλήξεις Αρχείων Συσχετισμένων με το Adobe Photoshop Elements


Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster