Αναπτύχθηκε από: Activision


Επισκόπηση Λογισμικού

Επισκεφθείτε τον Ιστότοπο του Λογισμικού: https://download.cnet.com/Call-of-Duty-2-demo/3000-7441_4-10440599.html

Επισκεφθείτε τον Ιστότοπο του Προγραμματιστή: http://www.activisionvalue.com/


Εκδόσεις Activision Call of Duty 2

Τρέχουσα Έκδοση: demo

Έκδοση Λογισμικού Αριθμός Συσχετισμένων Αρχείων Δημοφιλέστερη Κατάληξη Δημοφιλέστερο Αρχείο Ημερομηνία Τελευταίας Διανομής Λειτουργικό σύστημα
demo 996 MUI setupact.log 2005-09-29 00:00:00  Windows 10

Κορυφαία Αρχεία Συσχετισμένα με το Activision Call of Duty 2

Επέκταση Αρχείου Όνομα αρχείου Τελευταία Έκδοση Αρχείου Ημερομηνία Τελευταίας Διανομής Αρχείου
LOG CBS.log 1.1.4 02/24/2020
LOG setupact.log 13 03/26/2020
LOG setupapi.dev.log 1.1.4 02/24/2020
INI WmiApRpl.ini 13 03/30/2020
H WmiApRpl.h 13 03/30/2020
DLL api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DLL api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
XML diagwrn.xml 13 03/30/2020
DLL api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DLL api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
ETL EtwRTEventLog-Application.etl 1.1.4 02/24/2020
ETL EtwRTDiagLog.etl 1.1.4 02/24/2020
ETL EtwRTEventLog-System.etl 1.1.4 02/24/2020
DLL api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DLL api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
ETL BootCKCL.etl 1.1.4 02/24/2020
BIN ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin 2.2.4 03/30/2020
BIN BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin 1.1.4 02/24/2020
DLL api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DAT perfc009.dat 2.2.4 03/30/2020
Περιηγηθείτε σε Άλλα Αρχεία Συσχετισμένα με το Activision Call of Duty 2
Καταλήξεις Αρχείων Συσχετισμένων με το Activision Call of Duty 2


Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster