Pliki SAM

Lista wszystkich plików z rozszerzeniem SAM (Dynamic Link Library)

Wierszy na stronie:       z 1
Nazwa pliku Nazwa oprogramowania Nazwa twórcy: Najnowsza wersja pliku
ACT.SAM Office Microsoft 10.0.2529.0
ACT3.SAM Office Microsoft 10.0.2529.0
ACT3R.SAM Office Microsoft 10.0.2607.0
ACTR.SAM Office Microsoft 10.0.2607.0
amipro.sam Windows Microsoft XP
DESKSAM.SAM Office Microsoft 10.0.2531.0
ECCO.SAM Office Microsoft 10.0.2531.0
ECCOR.SAM Office Microsoft 10.0.2607.0
lmhosts.sam Windows Microsoft Vista
ODBC.SAM Office Microsoft 10.0.2531.0
ODBCR.SAM Office Microsoft 10.0.2607.0
OL.SAM Office Microsoft 10.0.2531.0
OLR.SAM Office Microsoft 10.0.2607.0
ORG97.SAM Office Microsoft 10.0.2531.0
ORG97R.SAM Office Microsoft 10.0.2607.0
PAB.SAM Office Microsoft 10.0.2531.0
PABR.SAM Office Microsoft 10.0.2607.0
SC2.SAM Office Microsoft 10.0.2531.0
SC2R.SAM Office Microsoft 10.0.2607.0
SCHPLUS.SAM Office Microsoft 10.0.2531.0
SCHPLUSR.SAM Office Microsoft 10.0.2607.0
Przeglądaj pliki SAM wg litery:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z