SPSS Inc


Om utvikleren

Besøk utviklerens nettsted: http://www.spss.com/


SPSS Inc programvaretitler

Programvare Utgivelser Totalt antall tilknyttede filer Første utgivelsesdato Siste kjent programvareversjon Siste utgivelsesdato
PASW Statistics 18 3742 10/09/2009 8.0.0.0 10/09/2009

Toppfiler tilknyttet SPSS Inc

File Extension Filnavn Programvare navn Siste filversjon
DLL api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll PASW Statistics (10.0.17134.12) 10.0.17134.12
DLL api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll PASW Statistics (10.0.17134.12) 10.0.17134.12
XML diagwrn.xml PASW Statistics 18
DLL wdscore.dll PASW Statistics (10.0.18362.1) 10.0.18362.1
ETL EtwRTDiagLog.etl PASW Statistics 18
DLL api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll PASW Statistics (10.0.17134.12) 10.0.17134.12
DLL FolderProvider.dll PASW Statistics (10.0.18362.1) 10.0.18362.1
DLL api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll PASW Statistics (10.0.17134.12) 10.0.17134.12
DAT perfc009.dat PASW Statistics 18
DATA OBJECTS.DATA PASW Statistics 18
DLL api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll PASW Statistics (10.0.17134.12) 10.0.17134.12
DLL api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll PASW Statistics (10.0.17134.12) 10.0.17134.12
EVTX System.evtx PASW Statistics 18
DLL AcRes.dll PASW Statistics (10.0.18362.1) 10.0.18362.1
DLL mscorlib.ni.dll PASW Statistics 18
DB thumbcache_256.db PASW Statistics 18
XML Cleanup.xml PASW Statistics 18
DAT SRUDB.dat PASW Statistics 18
EVTX Microsoft-Windows-Shell-Core%4Operational.evtx PASW Statistics 18
EVTX Microsoft-Windows-Kernel-ShimEngine%4Operational.evtx PASW Statistics 18
Bla gjennom andre filer tilknyttet SPSS Inc
Filtyper tilknyttet SPSS Inc


Gratis nedlasting - Løs filtilknytningsproblemer med WinThruster


Oppdag andre programvareutviklere:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z