P Microsoft様のOfficeのファイル

「P」から始まる、Microsoft様のOfficeのファイルすべてのリスト

1ページあたりの行数:       /6
ファイル拡張子 ファイル名 最新ファイルバージョン 最新のファイルリリース日
ファイル拡張子DLM p1033.dlm Office 2003 08/19/2003
ファイル拡張子NGR p1033.ngr Office 2003 08/19/2003
ファイル拡張子SAM PAB.SAM 14.0.4750.1000 06/15/2010
ファイル拡張子SAM PABR.SAM 14.0.4750.1000 06/15/2010
ファイル拡張子XML PACBELL.NET.XML Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子EDB PackageRepository.edb Office 2013 01/29/2013
ファイル拡張子CAB package_5.cab Office 2003 08/19/2003
ファイル拡張子CAB package_6.cab Office 2003 08/19/2003
ファイル拡張子SYS pagefile.sys Office 2003 08/19/2003
ファイル拡張子TTF PALSCRI.TTF Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子EFTX Paper.eftx Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子THMX Paper.thmx Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子XML Paper.xml Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子INI PAPERS.INI Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子MID PAPER_01.MID Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子ELM PAPYRUS.ELM Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子INF PAPYRUS.INF Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子TTF PAPYRUS.TTF Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子TTF PARCHM.TTF Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子MID PARNT_01.MID Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子MID PARNT_02.MID Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子MID PARNT_03.MID Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子MID PARNT_04.MID Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子MID PARNT_05.MID Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子MID PARNT_06.MID Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子MID PARNT_07.MID Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子MID PARNT_08.MID Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子MID PARNT_09.MID Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子MID PARNT_10.MID Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子ELM PASSPORT.ELM Office XP 05/31/2001
ファイル拡張子INF PASSPORT.INF Office XP 05/31/2001
ファイル拡張子LOG PASSWD.LOG Office 2007 01/30/2007
ファイル拡張子HTM PAWPRINT.HTM Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子ACCFT Payment Type.accft Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子HTM PBCAST0.HTM Office XP 05/31/2001
ファイル拡張子AW PBMAIN10.AW Office 2003 08/19/2003
ファイル拡張子CHM PBMAIN10.CHM Office 2007 01/30/2007
ファイル拡張子HTM PBREADME.HTM Office 2003 08/19/2003
ファイル拡張子XML PBTOC.XML Office 2003 08/19/2003
ファイル拡張子FLT PCDIMP32.FLT 2000.10.25.0 05/31/2001
ファイル拡張子DLL PCDLIB32.DLL 3.0.0.0 05/31/2001
ファイル拡張子FLT PCXIMP32.FLT 2000.10.2.0 05/31/2001
ファイル拡張子EXE PDFREFLOW.EXE 15.0.4569.1503 01/29/2013
ファイル拡張子DLL PDIGRAPH.DLL 10.0.2529.0 05/31/2001
ファイル拡張子DLL pdm.dll 7.0.9466.0 08/19/2003
ファイル拡張子EXE PEicons.exe Office XP 05/31/2001
ファイル拡張子DLL PEINTL.DLL 3.0.2.3 05/31/2001
ファイル拡張子DLL penusa.dll 1.0.1038.0 08/19/2003
ファイル拡張子DLL PEOPLEDATAHANDLER.DLL 14.0.4760.1000 06/15/2010
ファイル拡張子TTF PERBI___.TTF Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子TTF PERB____.TTF Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子DAT perfc009.dat Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子DAT perfh009.dat Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子XSN PERFRVW.XSN Office 2007 01/30/2007
ファイル拡張子INI PerfStringBackup.INI Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子TTF PERI____.TTF Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子DOT Personal Fax.dot Office 2003 08/19/2003
ファイル拡張子HTM Personal Web Page.htm Office XP 05/31/2001
ファイル拡張子INF PERSONAL.INF Office XP 05/31/2001
ファイル拡張子MAP PERSONAL.MAP Office XP 05/31/2001
ファイル拡張子XLTX PersonalMonthlyBudget.xltx Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子DOTX Perspective.dotx Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子EFTX Perspective.eftx Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子THMX Perspective.thmx Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子XML Perspective.xml Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子TTF PERTIBD.TTF Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子TTF PERTILI.TTF Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子TTF PER_____.TTF Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子BIN PfSvPerfStats.bin Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子XML PGLBL001.XML Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子XML PGLBL002.XML Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子XML PGLBL010.XML Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子XML PGLBL011.XML Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子XML PGLBL012.XML Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子XML PGLBL016.XML Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子XML PGLBL020.XML Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子XML PGLBL022.XML Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子XML PGLBL026.XML Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子XML PGLBL027.XML Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子XML PGLBL044.XML Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子XML PGLBL048.XML Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子XML PGLBL054.XML Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子XML PGLBL058.XML Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子XML PGLBL065.XML Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子XML PGLBL075.XML Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子XML PGLBL077.XML Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子XML PGLBL078.XML Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子XML PGLBL081.XML Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子XML PGLBL082.XML Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子XML PGLBL083.XML Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子XML PGLBL086.XML Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子XML PGLBL087.XML Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子XML PGLBL089.XML Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子XML PGLBL090.XML Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子XML PGLBL092.XML Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子XML PGLBL093.XML Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子XML PGLBL095.XML Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子XML PGLBL096.XML Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子XML PGLBL097.XML Office 2010 06/15/2010
ファイル拡張子XML PGLBL102.XML Office 2010 06/15/2010
その他のMicrosoft様のOfficeのファイルを文字別に参照:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z